Konfigurowanie drukarki

Chromebook pozwala drukować na większości drukarek w sieci Wi-Fi lub przewodowej. Obecnie Chromebooki nie obsługują drukowania przez Bluetooth.

Wskazówka: do podłączenia drukarki do Chromebooka możesz też użyć kabla USB. Gdy go podłączysz, zobaczysz powiadomienie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli drukarka jest bezpośrednio podłączona do Chromebooka, nie musi być połączona z Wi-Fi.

Krok 1. Połącz się z internetem

 1. Włącz drukarkę.
 2. Połącz ją z siecią. Jeśli potrzebujesz pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta drukarki.
 3. Włącz Chromebooka i zaloguj się.
 4. Połącz Chromebooka z siecią, w której jest drukarka. Dowiedz się, jak nawiązać połączenie z Wi-Fi

Krok 2. Wydrukuj stronę

 1. Aby wydrukować stronę, obraz lub dokument, który wyświetlasz, naciśnij Ctrl + P.
 2. Obok opcji „Miejsce docelowe” kliknij strzałkę w dół .
 3. Kliknij Zobacz więcej…
 4. Wybierz drukarkę. Wskazówka: niektóre drukarki pojawią się na tej liście automatycznie. Jeśli nie zobaczysz na niej swojej drukarki, kliknij Zarządzaj.
 5. Kliknij Drukuj.

Dodawanie drukarki do Chromebooka

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Drukowanie” kliknij Drukarki.
 5. W sekcji „Dostępne drukarki do zapisania” obok swojej drukarki kliknij Zapisz.
 6. Sprawdź, czy drukarka jest widoczna u góry, w sekcji „Zapisane drukarki".
Wskazówka: jeśli nazwa drukarki się nie pojawia, wyłącz i włącz Wi-Fi na Chromebooku.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją drukarki

Na skonfigurowanej drukarce nie można drukować
 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Drukowanie” kliknij Drukarki.
 5. Obok nazwy drukarki kliknij Więcej  a następnie Edytuj.
 6. Upewnij się, że wszystkie informacje o drukarce są prawidłowe (zwróć uwagę, czy nie ma błędów pisowni).

Jeśli wszystkie informacje o drukarce są poprawne, usuń ją, a potem dodaj ponownie.

 1. Obok nazwy drukarki kliknij Więcej  a następnie Usuń.
 2. Ponownie skonfiguruj drukarkę.
Wskazówka: jeśli nadal nie możesz drukować, konieczne może być zaktualizowanie oprogramowania układowego drukarki. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej jej producenta.
Drukarka nie łączy się z Wi-Fi
 1. Wyłącz i włącz drukarkę.
 2. Ponownie spróbuj połączyć ją z Wi-Fi.

Jeśli drukarka nadal nie łączy się z Wi-Fi, skontaktuj się z jej producentem, by uzyskać pomoc.

Proces konfiguracji zaawansowanej

Jeśli nie możesz automatycznie zapisać drukarki, skorzystaj z procesu konfiguracji zaawansowanej.

 1. Obok nazwy drukarki wybierz opcję Skonfiguruj.
 2. W wyświetlonym oknie wybierz producenta i model drukarki.
  Wskazówka: informacje te znajdziesz na etykiecie na drukarce.
 3. Kliknij Dodaj.
 4. Sprawdź, czy drukarka jest widoczna u góry, w sekcji „Zapisane drukarki".

Jeśli nazwa drukarki nie pokazuje się w menu producenta lub modelu, Chromebook może jej nie obsługiwać. Możesz wybrać ogólny opis drukarki w języku PostScript (PPD) z menu lub określić własny plik PPD.

Opis drukarki w języku PostScript

Chromebooki używają plików PPD do obsługi drukarek. Pliki PPD różnią się od sterowników drukarki i informują Chromebooka, jak obsługiwać określony model drukarki.

 1. W oknie wyświetlonym obok opcji „Możesz też wybrać plik PPD dla drukarki” kliknij Przeglądaj.
 2. Wybierz plik PPD dla drukarki, a następnie kliknij Otwórz.
Ważne: Chromebooki obsługują formaty plików .ppd i .gzip o rozmiarze pliku do 250 KB.
Ręczne dodawanie drukarki

Jeśli nazwa drukarki nie pokazuje się w sekcji „Dostępne drukarki do zapisania”, możesz dodać ją ręcznie.

Ważne: jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole i nie możesz dodać nowej drukarki, skontaktuj się z administratorem.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Wybierz Ustawienia .
 3. U dołu kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Drukowanie” kliknij Drukarki.
 5. Obok pozycji "Dodaj drukarkę" wybierz Dodaj drukarkę .
 6. Wpisz informacje o drukarce:
  • Nazwa: wpisz dowolną nazwę.
  • Adres: podaj adres IP drukarki.
  • Protokół: w przypadku większości drukarek obsługiwany protokół połączenia to IPP.
  • Kolejka: w przypadku większości drukarek kolejka to ipp/print.
 7. Kliknij Dodaj.

Jeśli nie uda się automatycznie skonfigurować drukarki, możesz wykonać dalsze czynności opisane na ekranie w celu przeprowadzenia procesu konfiguracji zaawansowanej

Sprawdzanie, czy drukarka jest zgodna

Z tych zasobów dowiesz się, czy Twoja drukarka współpracuje z Chromebookiem. Lista będzie stale aktualizowana.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?