Nastavení tiskárny

Z Chromebooku můžete tisknout na většině tiskáren s připojením k Wi-Fi nebo kabelové síti.

Tip: Tiskárnu můžete k Chromebooku připojit také pomocí kabelu USB. Když použijete kabel, zobrazí se oznámení. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud je tiskárna přímo připojena k Chrombooku, nemusí být připojena k Wi-Fi.

Krok 1: Připojte se k internetu

 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Připojte tiskárnu k síti. Pokud potřebujete pomoc, postupujte podle pokynů výrobce tiskárny.
 3. Pokud jste tak dosud neučinili, zapněte Chromebook a přihlaste se.
 4. Připojte svůj Chromebook ke stejné síti jako tiskárna. Viz pokyny k připojení k síti Wi-Fi.

Krok 2: Vytiskněte stránku

 1. Chcete-li vytisknout stránku, obrázek nebo dokument, který si prohlížíte, stiskněte Ctrl + p.
 2. U položky Cíl vyberte šipku Dolů Šipka dolů.
 3. Vyberte Zobrazit další...
 4. Vyberte tiskárnu. Tip: Některé tiskárny se v tomto seznamu zobrazí automaticky. Pokud se tiskárna v seznamu nezobrazí, můžete vybrat možnost Spravovat.
 5. Zvolte Tisk.

Přidání tiskárny do Chromebooku

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Tisk vyberte Tiskárny.
 5. Vyberte Přidat tiskárnu.
 6. Vyberte tiskárnu ze seznamu a potom vyberte Přidat.

Tip: Pokud se tiskárna nezobrazí, můžete ji přidat ručně.

Ruční přidání tiskárny

Pokud se tiskárna po kliknutí na Přidat tiskárnu nezobrazí, můžete ji přidat také ručně.

Důležité: Pokud Chromebook používáte v práci nebo ve škole a nedaří se vám přidat novou tiskárnu, obraťte se na administrátora.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. Přejděte dolů a vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V sekci Tisk vyberte Tiskárny.
 5. Chcete-li rychle přidat tiskárnu v okolí, vyberte Přidat tiskárny v okolí. Pokud se zobrazí seznam tiskáren, ale požadovanou tiskárnu nevidíte, vyberte Přidat ručně.
 6. Zadejte informace o tiskárně:
  • Název: Zadejte libovolný název.
  • Adresa: Zadejte IP adresu tiskárny.
  • Protokol: Většina tiskáren podporuje protokol připojení IPP.
  • Fronta: U většiny tiskáren je fronta ipp/print.
 7. Vyberte Přidat.

Pokud tiskárnu nelze nastavit automaticky, můžete postupovat podle pokynů na obrazovce k pokročilé konfiguraci tiskárny pomocí souborů PPD. 

Rozšířená konfigurace tiskárny

Chromebook tuto tiskárnu plně nepodporuje, ale můžete použít pokročilý postup nastavení.

 1. V okně, které se zobrazí, zvolte výrobce a model tiskárny.
  • Tyto informace najdete na štítku tiskárny.
  • Pokud tiskárnu v seznamu nevidíte, vyhledejte v informacích o tiskárně údaje „jazyk tiskárny“ nebo „emulace“. Poté zvolte možnost Generic (Obecné), která vypadá podobně.
 2. Vyberte Přidat.

Soubor PostScript Printer Description (PPD)

Chromebooky používají k podpoře tiskáren soubory PPD. Soubory PPD se liší od ovladačů tiskárny a informují Chromebook o tom, jak pracovat s konkrétním modelem tiskárny.

 1. V poli vedle možnosti Případně zadejte PPD tiskárny vyberte Procházet.
 2. Vyberte soubor PPD tiskárny a klikněte na Otevřít.

Odstraňování problémů s nastavením tiskárny

Tiskárna je nastavena, ale nelze tisknout

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení Nastavení.
 3. Dole vyberte Rozšířená nastavení.
 4. V části Tiskárny vyberte Tiskárny.
 5. Vedle názvu tiskárny vyberte ikonu možností Více a pak Upravit.
 6. Zkontrolujte, zda jsou všechny informace o tiskárně správné a neobsahují chyby nebo překlepy.

Pokud jsou všechny informace o tiskárně přesné, zkuste tiskárnu odstranit a opět přidat:

 1. Vedle názvu tiskárny vyberte ikonu možností Více a pak Odstranit.
 2. Znovu nastavte tiskárnu.
Tiskárnu se nedaří připojit k síti Wi-Fi
 1. Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.
 2. Zkuste tiskárnu znovu připojit k síti Wi-Fi.

Pokud se tiskárna k síti Wi-Fi stále nepřipojuje, požádejte o pomoc výrobce tiskárny.