Cài đặt các ứng dụng Android trên Chromebook

Bạn có thể tải xuống và sử dụng các ứng dụng Android trên Chromebook của mình bằng ứng dụng Cửa hàng Google Play.

Hiện tại, Cửa hàng Google Play chỉ có sẵn trên một số Chromebook. Hãy tìm hiểu xem Chromebook nào hỗ trợ ứng dụng Android.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học, bạn có thể không thêm được Cửa hàng Google Play hoặc tải được ứng dụng Android xuống. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bước 1: Tải ứng dụng Cửa hàng Google Play

1. Cập nhật phần mềm Chromebook

Để tải ứng dụng Android trên Chromebook, hãy đảm bảo phiên bản Chrome OS của bạn là phiên bản mới nhất. Bạn có thể tìm hiểu cách cập nhật hệ điều hành của Chromebook tại đây

2. Đăng nhập vào Cửa hàng Google Play

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong phần "Cửa hàng Google Play", bên cạnh "Cài đặt ứng dụng và trò chơi từ Google Play trên Chromebook của bạn", hãy chọn Bật.
  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn này, điều đó có nghĩa là Chromebook không hoạt động với các ứng dụng Android. 
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn Thêm.
 5. Bạn sẽ được nhắc đồng ý với Điều khoản dịch vụ. Khi bạn đã đọc và đồng ý, hãy chọn Tôi đồng ý.

Bước 2: Tải các ứng dụng Android

Giờ đây, bạn có thể tìm và tải các ứng dụng Android xuống trên Chromebook của mình.

Chromebook sẽ không tự động tải các ứng dụng Android có trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn xuống. Do đó, bạn sẽ cần phải tải lại các ứng dụng đó. Ngoài ra, một số ứng dụng không hoạt động với một số Chromebook, vì vậy, bạn sẽ không thể tải xuống được.

Lưu ý: Cửa hàng Google Play và bất kỳ ứng dụng Android nào đã tải xuống chỉ dùng được với tài khoản đăng nhập đầu tiên. Để sử dụng các ứng dụng này với tài khoản khác, hãy đăng xuất khỏi tất cả tài khoản của bạn và đăng nhập bằng tài khoản bạn muốn sử dụng.

Cập nhật các mục cài đặt, quyền hoặc phiên bản ứng dụng

Cài đặt bản cập nhật ứng dụng

Nếu ở dưới cùng bên phải màn hình, bạn thấy một thông báo cho biết "Có bản cập nhật", hãy chọn Cập nhật hoặc Cập nhật tất cả.

Nếu bạn không thấy thông báo này, hãy làm như sau:

 1. Ở góc màn hình, hãy chọn biểu tượng Trình chạy sau đó Mũi tên lên .
 2. Chọn biểu tượng Cửa hàng Play Google Play.
 3. Làm theo các bước để cập nhật ứng dụng của bạn.
Thay đổi quyền

Thay đổi quyền của ứng dụng

Sau khi cài đặt một ứng dụng Android, bạn có thể kiểm soát các chức năng hoặc thông tin mà ứng dụng đó có quyền truy cập vào (gọi là quyền) bằng cách thực hiện như sau:

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong phần "Cửa hàng Google Play", hãy chọn Cửa hàng Google Play.
 4. Chọn Quản lý tùy chọn Android.
 5. Trong phần "Thiết bị", hãy chọn  Ứng dụng.
 6. Chọn một ứng dụng trong danh sách.
 7. Chọn Quyền.
 8. Chọn hoặc nhấn vào nút chuyển bên cạnh quyền bạn muốn bật hoặc tắt.

Chia sẻ hoặc thôi chia sẻ vị trí của bạn

Khi chọn sử dụng ứng dụng Android, bạn sẽ quyết định xem có cho phép Google thấy vị trí của bạn hay không. Sau đây là cách bật hoặc tắt tính năng này:

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong phần "Cửa hàng Google Play", hãy chọn Cửa hàng Google Play.
 4. Chọn Quản lý tùy chọn Android.
 5. Trong phần "Cá nhân", hãy chọn Vị trí.
 6. Để tắt các quyền vị trí, hãy gạt nút chuyển từ phải sang trái. Để bật các quyền, hãy gạt nút chuyển từ trái sang phải.
 7. Tùy chọn: Để bật hoặc tắt các quyền vị trí cho một ứng dụng cụ thể, hãy chọn ứng dụng đó rồi chọn Quyền. Sau đó, chọn nút chuyển Vị trí.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học, thì tùy chọn cho phép hoặc không cho phép chia sẻ vị trí có thể không có sẵn cho bạn.

Sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng

Đồng bộ hóa ứng dụng trên các Chromebook

Theo mặc định, Chromebook sẽ đồng bộ hóa các ứng dụng Android trong Chromebook của bạn trên bất kỳ Chromebook nào khác mà bạn đã đăng nhập. Nếu Chromebook không đồng bộ hóa ứng dụng của bạn, hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt đồng bộ hóa để đảm bảo bạn đã chọn "Đồng bộ hóa mọi thứ" hoặc đã bật Đồng bộ hóa ứng dụng. Tìm hiểu cách thay đổi các tùy chọn cài đặt đồng bộ hóa.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu ứng dụng

Theo mặc định, tính năng tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu ứng dụng Android được bật. Bằng cách này, nếu chuyển sang Chromebook mới, bạn có thể khôi phục dữ liệu ứng dụng Android của mình.

Cách bật hoặc tắt tính năng sao lưu và khôi phục:

 1. Ở dưới cùng bên phải, hãy chọn thời gian.
 2. Chọn biểu tượng Cài đặt .
 3. Trong phần "Cửa hàng Google Play", hãy chọn Cửa hàng Google Play.
 4. Chọn Quản lý tùy chọn Android.
 5. Trong phần "Cá nhân", hãy chọn Sao lưu dữ liệu của tôi.
 6. Để tắt tính năng sao lưu dữ liệu, hãy gạt nút chuyển từ phải sang trái. Để bật tính năng này, hãy gạt nút chuyển từ trái sang phải.

Lưu ý: Nếu Chromebook của bạn đã tắt đồng bộ hóa, nhưng sao lưu và khôi phục được bật, thì thiết bị sẽ vẫn sao lưu các ứng dụng Android của bạn. Nhưng nếu bạn có nhiều Chromebook, thì các ứng dụng Android và dữ liệu các ứng dụng này có thể không được đồng bộ hóa hoàn toàn trên các Chromebook của bạn.

Tìm hiểu cách Chrome OS xử lý dữ liệu ứng dụng Android

Các ứng dụng Android của bạn có thể xem những gì

 • Ứng dụng Android có thể tải xuống và đọc các tệp từ vị trí tải xuống của Chromebook. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này bằng cách mở trang quyền của ứng dụng, sau đó tắt Quyền bộ nhớ.
 • Một số ứng dụng Android có quyền xem vị trí của bạn cũng có thể truy cập Bluetooth trên Chromebook.
 • Nếu bạn đang duyệt web ở chế độ ẩn danh và mở một ứng dụng, sau đó nhấp chuột phải để mở liên kết trong ứng dụng đó thì bạn sẽ rời khỏi chế độ ẩn danh.
 • Nếu bạn tắt Cửa hàng Google Play trên Chromebook, tất cả dữ liệu và các mục cài đặt cho các ứng dụng Android sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn.
 • Bạn có thể xem lại các tùy chọn cài đặt quyền riêng tưbảo mật khác đi kèm với việc dùng các ứng dụng Android. Hãy nhớ rằng: một số mục cài đặt mô tả trong các liên kết này có thể không áp dụng hoặc không xuất hiện trên Chromebook của bạn.

Google có thể xem những gì

Khi bạn đồng ý sử dụng Cửa hàng Google Play, một số ứng dụng hệ thống và tính năng có thể gửi thông tin cho Google về cách bạn sử dụng những ứng dụng đó.

Nếu bạn đã chọn gửi dữ liệu cho Google về việc sử dụng và hiệu suất của Chromebook, Google cũng sẽ nhận được dữ liệu chẩn đoán và sử dụng về các hoạt động của ứng dụng Android theo mặc định cũng như báo cáo sự cố. Bất kỳ báo cáo sự cố nào mà Chrome gửi đến Google cũng có thể bao gồm một số thông tin nhạy cảm về các ứng dụng Android của bạn.

Nhà phát triển: tối ưu hóa ứng dụng Android của bạn cho Chromebook

Nếu bạn là nhà phát triển, hãy tìm hiểu cách tối ưu hóa ứng dụng Android của bạn để các ứng dụng này hoạt động tốt hơn trên Chromebook.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?