Installer Android-apper på Chromebook

Du kan laste ned og bruke Android-apper på Chromebooken din via Google Play Butikk-appen.

Google Play-butikken er for øyeblikket bare tilgjengelig på enkelte Chromebook-enheter. Finn ut hvilke Chromebook-enheter som har støtte for Android-apper.

Merk: Hvis du bruker Chromebooken på jobben eller skolen, er det ikke sikkert du kan legge til Google Play-butikken eller laste ned Android-apper. Kontakt administratoren din for å få mer informasjon.

Trinn 1: Installer Google Play Butikk-appen

1. Oppdater Chromebook-programvaren

For å få Android-apper på Chromebook må du sørge for at Chrome OS-versjonen er oppdatert. Finn ut hvordan du oppdaterer operativsystemet på Chromebook

2. Logg på Google Play-butikken

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger Innstillinger.
 3. Velg Slå på ved siden av «Installer apper og spill fra Google Play på Chromebooken din» i «Google Play Butikk»-delen.
  Merk: Hvis du ikke ser dette alternativet, er ikke Chromebooken din kompatibel med Android-apper. 
 4. Klikk på Mer i vinduet som åpnes.
 5. Du blir bedt om å godta vilkårene for bruk. Klikk på Godta når du har lest og godtatt dem.

Trinn 2: Installer Android-apper

Nå kan du finne og laste ned Android-apper på Chromebooken.

Android-appene du har på telefonen din eller nettbrettet ditt, blir ikke lastet ned på Chromebooken automatisk, så du må laste dem ned på nytt. Noen apper fungerer ikke på alle Chromebook-maskiner og kan derfor ikke lastes ned.

Merk: Google Play-butikken og eventuelle nedlastede Android-apper er bare tilgjengelige for kontoen som logget på først. For å bruke dem med en annen konto, logg først av alle kontoene, og logg deretter på med den kontoen du vil bruke.

Oppdater appversjoner, -tillatelser eller -innstillinger

Installer appoppdateringer

Hvis du ser varselet «Oppdateringer er tilgjengelig» nederst til høyre på skjermen, velger du Oppdater eller Oppdater alle.

Gjør følgende hvis du ikke ser dette varselet:

 1. I hjørnet av skjermen velger du Appoversikt Appoversikt og så oppoverpilen Oppoverpil.
 2. Velg Play Butikk Play Butikk.
 3. Følg trinnene for å oppdatere appene dine.
Endre tillatelser

Endre apptillatelser

Når du har installert en Android-app, kan du kontrollere hvilke egenskaper og hvilken informasjon den skal ha tilgang til – også kjent som tillatelser:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger Innstillinger.
 3. Velg Google Play Butikk i «Google Play Butikk»-delen.
 4. Velg Administrer Android-innstillinger.
 5. Velg Apper i «Enhet»-delen.
 6. Velg en app på listen.
 7. Velg Tillatelser.
 8. Velg bryteren ved siden av en tillatelse du vil slå av eller på.

Del eller slutt å dele posisjonen din

Når du velger å bruke Android-apper, kan du bestemme om du vil la Google se posisjonen din eller ikke. Sånn slår du dette av eller på:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger Innstillinger.
 3. Velg Google Play Butikk i «Google Play Butikk»-delen.
 4. Velg Administrer Android-innstillinger.
 5. Velg Posisjon i «Personlig»-delen.
 6. For å slå av posisjonstillatelser, flytt bryteren fra høyre til venstre. For å slå på tillatelser, flytt bryteren fra venstre til høyre.
 7. Valgfritt: For å slå posisjonstillatelser av eller på for en bestemt app, velg appen og deretter Tillatelser. Deretter velger du posisjonsbryteren.

Merk: Hvis du bruker Chromebooken på jobben eller skolen, er det ikke sikkert du kan velge om posisjonen din skal deles eller ikke.

Sikkerhetskopiér og synkroniser appene dine

Synkroniser appene dine mellom flere Chromebook-maskiner

Som standard synkroniseres Android-appene på Chromebooken din mellom alle andre Chromebook-maskiner du er logget på. Hvis appene ikke synkroniseres på Chromebooken, kan du sjekke synkroniseringsinnstillingene for å kontrollere at du har valgt «Synkroniser alt» eller slått på appsynkronisering. Finn ut hvordan du endrer synkroniseringsinnstillingene.

Sikkerhetskopiér og gjenopprett appdataene dine

Automatisk sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Android-appdata er slått på som standard. Dermed kan du gjenopprette Android-appdataene dine hvis du bytter til en annen Chromebook.

Sånn slår du sikkerhetskopiering og gjenoppretting av eller på:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger Innstillinger.
 3. Velg Google Play Butikk i «Google Play Butikk»-delen.
 4. Velg Administrer Android-innstillinger.
 5. Velg Sikkerhetskopiér data i «Personlig»-delen.
 6. For å slå av sikkerhetskopiering av data, flytt bryteren fra høyre til venstre. For å slå det på, flytt bryteren fra venstre til høyre.

Merk: Hvis synkronisering er slått av på Chromebooken, men sikkerhetskopiering og gjenoppretting er slått på, blir Android-appene dine likevel sikkerhetskopiert. Men hvis du har flere Chromebook-maskiner, er det ikke sikkert at Android-appene og de tilknyttede dataene synkroniseres fullstendig mellom alle Chromebook-maskinene.

Finn ut hvordan appdataene dine håndteres i Chrome OS

Hva er synlig for Android-appene dine?

 • Android-apper kan lese og laste ned filer på nedlastningsstedet på Chroomeboken din. Du kan endre dette ved å åpne tillatelsessiden for en app og slå av lagringstillatelsen.
 • Enkelte Android-apper som har tillatelse til å se posisjonen din, kan også bruke Bluetooth på Chromebooken din.
 • Hvis du åpner en app i inkognitomodus og høyreklikker på en link i appen, går du ut av inkognitomodus.
 • Hvis du slår av Google Play-butikken på Chromebooken, slettes alle dataene og innstillingene for Android-appene dine fra maskinen.
 • Du kan gå gjennom andre innstillinger for personvern og sikkerhet som er tilknyttet bruk av Android-apper. Merk: Det kan hende at noen av innstillingene som er beskrevet i disse linkene, ikke gjelder for – eller vises på – Chromebooken din.

Hva kan Google se?

Når du velger å bruke Google Play-butikken, kan enkelte systemapper og -funksjoner sende informasjon til Google om hvordan du bruker disse appene.

Hvis du har valgt å sende Google data om bruken av og ytelsen til Chromebooken din, mottar Google som standard også diagnostikk- og bruksdata om aktivitetene til Android-appene dine samt programstopprapporter. Eventuelle programstopprapporter som sendes fra Chrome til Google, kan også inneholde noe sensitiv informasjon om Android-appene dine.

Utviklere: Optimaliser Android-appene dine for Chromebook

Hvis du er utvikler, kan du finne ut hvordan du optimaliserer Android-appene dine, sånn at de fungerer bedre på Chromebook.