Installer og bruk Android-apper på Chromebook

Du kan laste ned Android-apper fra Google Play Butikk-appen og bruke dem på Chromebooken din.

Google Play-butikken er for øyeblikket bare tilgjengelig for enkelte Chromebook-enheter. Finn ut hvilke Chromebook-enheter som har støtte for Android-apper.

Viktig: Hvis du bruker Chromebook på jobben eller skolen, er det ikke sikkert du kan legge til Google Play-butikken eller laste ned Android-apper. Kontakt administratoren din for å få mer informasjon.

Trinn 1: Installer Google Play Butikk-appen

Viktig: For å få Android-apper på Chromebook må du sørge for at ChromeOS-versjonen er oppdatert. Finn ut hvordan du oppdaterer operativsystemet på Chromebook.

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger og så Apper og så Administrer Google Play-innstillinger .
  • Hvis du ikke finner dette alternativet, fungerer ikke Chromebooken din med Android-apper.
 3. Velg Mer i vinduet som åpnes.
 4. For å godta vilkårene for bruk, følg veiledningen på skjermen.
Trinn 2: Installer Android-apper

Du kan finne og laste ned Android-apper på Chromebooken.

Chromebooken laster ikke automatisk ned de samme Android-appene du har på telefonen eller nettbrettet, så du må laste dem ned på nytt. Dessuten er det noen apper som ikke fungerer på alle Chromebook-maskiner og derfor ikke kan lastes ned.

Tips: Google Play-butikken og eventuelle Android-apper du laster ned, er bare tilgjengelige for kontoen som logget på først. For å bruke dem med en annen konto, logg først av kontoene dine, og logg deretter på med den kontoen du vil bruke.

Bruk Android-apper på Chromebook

Endre størrelse på Android-apper
Viktig: Du kan bare endre størrelse på nye apper du har lastet ned.

For å trykke og holde på Android-apper på Chromebook med mus, høyreklikk på appene.

For å få Android-apper til å vises på Chromebooken din på samme måte som på nettbrettet ditt eller Android-telefonen din, kan du endre størrelsen på appene.

 1. Åpne en Android-app på Chromebooken.
 2. Velg nedoverpilen øverst.
 3. For å endre størrelsen på appen, velg følgende:
  • Nettbrett
  • Telefon
Tips: For å angi en egendefinert størrelse for appen, kan du velge Endre størrelse .
Spill med tastatur og mus

Du kan spille et utvalg av spill med tastaturet og musen. Spill med denne funksjonen har visuelle overlegg som viser hvilke handlinger som er knyttet til hvilke taster eller museknapper.

Slik endrer du tastatur- og musekontroller:

 1. Åpne menyen med spillinnstillinger når du starter spillet.
 2. Trykk på Ctrl + 8 .
 3. Velg Tilpass ved siden av «Tastekart».
 4. I redigeringsmodus velger du et eksisterende tastetrykk og skriver inn det nye tastetrykket du ønsker.
  • For å endre utdatatypen fra tastetrykk til museknapp, velg Mer og så Venstre museknapp eller Høyre museknapp.
 5. Hvis du velger et duplisert tastetrykk, overskrives og erstattes tastetrykket fra andre overlegg.

Tips: Du kan bare tilordne ett og ett tastetrykk.

Oppdater appversjoner, -tillatelser eller -innstillinger

Installer appoppdateringer

Hvis du ser varselet «Oppdateringer er tilgjengelig» nederst til høyre på skjermen, velger du Oppdater eller Oppdater alle.

Gjør følgende hvis du ikke ser dette varselet:

 1. I hjørnet av skjermen velger du Appoversikt og så oppoverpilen .
 2. Velg Play Butikk Google Play.
 3. For å oppdatere appene dine, følg veiledningen på skjermen.

Du kan også konfigurere automatiske oppdateringer for apper og Play-butikken.

Endre tillatelser

Endre apptillatelser

Når du har installert en Android-app, kan du kontrollere hvilke funksjoner og hvilken informasjon appen kan finne og bruke. Dette kalles tillatelser:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I «Google Play Butikk»-delen velger du Google Play Butikk.
 4. Velg Administrer Android-innstillinger.
 5. Velg Apper i «Enhet»-delen.
 6. På listen over apper velger du en app og så Tillatelser.
 7. Slå tillatelser på eller av.

Del eller slutt å dele posisjonen din

Viktig: Hvis du bruker Chromebook på jobben eller skolen, kan du kanskje ikke velge om du vil dele posisjonen din.

Når du velger å bruke Android-apper på Chromebooken din, kan du velge å gi Google tilgang til posisjonen din.

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I «Google Play Butikk»-delen velger du Google Play Butikk.
 4. Velg Administrer Android-innstillinger.
 5. Slå på eller av Posisjon i «Personlig»-delen.
 6. Valgfritt: For å slå på eller av posisjonstillatelser for en bestemt app, velg appen og deretter Tillatelser. Slå deretter Posisjon på eller av.
Sikkerhetskopiér og synkroniser appene dine

Sikkerhetskopiér og gjenopprett appdataene dine

Chromebook sikkerhetskopierer og gjenoppretter Android-appdata som standard. Dermed kan du gjenopprette Android-appdataene dine hvis du bytter til en annen Chromebook.

Sånn slår du sikkerhetskopiering og gjenoppretting av eller på:

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. I «Google Play Butikk»-delen velger du Google Play Butikk.
 4. Velg Administrer Android-innstillinger.
 5. Slå på eller av Sikkerhetskopiér data i «Personlig»-delen.

Tips: Hvis synkronisering er slått av på Chromebooken, men sikkerhetskopiering og gjenoppretting er slått på, kan Chromebooken fortsatt sikkerhetskopiere Android-appene dine. Hvis du har flere Chromebook-maskiner, er det ikke sikkert at Android-appene og de tilknyttede dataene synkroniseres fullstendig mellom alle Chromebook-maskinene.

Synkroniser appene dine mellom flere Chromebook-maskiner

Som standard synkroniseres Android-appene på Chromebooken din mellom de andre Chromebook-enhetene dine. Hvis Chromebooken ikke synkroniserer appene dine, må du sjekke synkroniseringsinnstillingene og velge Synkroniser alt eller slå på Synkronisering av apper. Finn ut hvordan du endrer synkroniseringsinnstillingene.

Finn ut hvordan ChromeOS håndterer Android-appdataene dine

Dette kan Android-apper finne

 • Apper kan lese og laste ned filer på nedlastningsstedet på Chroomeboken din. For å endre denne innstillingen kan du åpne siden for tillatelser for en app og deretter slå av Lagring.
 • Noen Android-apper som har tillatelse til å se posisjonen din, kan også bruke Bluetooth på Chromebooken.
 • Hvis du surfer privat, men klikker på en link i en app, åpnes linken i en vanlig nettleserfane, ikke i en privat fane.
 • Hvis du slår av Google Play-butikken på Chromebooken din, slettes Android-appdataene og -innstillingene dine fra enheten.
 • Du kan gjennomgå andre personverninnstillinger for Android-apper og sikkerhetsinnstillinger knyttet til bruk av Android-apper. Det er ikke sikkert at alle disse innstillingene gjelder eller vises på Chromebooken din.

Dette kan Google finne

Når du velger å bruke Google Play-butikken, kan enkelte systemapper og -funksjoner sende informasjon til Google om hvordan du bruker disse appene.

Hvis du velger å sende Google data om bruken av og ytelsen til Chromebooken, mottar Google diagnostikk- og bruksdata om appaktiviteten din. Google mottar også programstopprapporter. Eventuelle programstopprapporter som sendes fra Chrome til Google, kan også inneholde noe sensitiv informasjon om Android-appene dine.

Utviklere: Optimaliser Android-apper for Chromebook

For å få appene du utvikler, til å fungere mer effektivt på Chromebook, finn ut hvordan du optimaliserer Android-appene dine.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
8807049704154834612