Använda en punktskriftsenhet med Chromebook

Chromebook har stöd för de flesta punktskriftsskärmar.

Konfigurera punktskriftsenheten

Du kan konfigurera punktskriftsenheten genom att koppla in den eller genom att parkoppla via Bluetooth.

 • Koppla in: Anslut punktskriftsenheten till en USB-port på Chromebook. Efter några sekunder identifieras enheten och ChromeVox aktiveras automatiskt om det inte redan är på.

 • Parkoppla med Bluetooth: Om du vill konfigurera Bluetooth med ChromeVox trycker du på Sök + oo. Alternativt på Översikt  + o + o. Följ anvisningarna på skärmen. Läs mer om hur du parkopplar en enhet med Chromebook.

Ändra inställningar

Växla mellan litterär punktskrift med sex punkter och datorpunktskrift med åtta punkter

Punktskriftstypen väljs automatiskt i ChromeVox utifrån Chromebooks språkinställningar, men du kan ändra typen.

 1. Tryck på Sök + oo. Alternativt på Översikt  + o + o.
 2. Håll ned söktangenten eller översiktstangenten .
 3. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Byt till punktskrift med sex punkter” eller ”Byt till punktskrift med åtta punkter”.
 4. Tryck på Retur.
 5. Valfritt: Du hör punktskriften på ditt språk och ibland även kodningsgraden. Om du vill ändra detta trycker du på Retur och stegar igenom listan med hjälp av piltangenterna. När du hör alternativet som du vill välja trycker du på Retur.
 6. Stäng genom att trycka på Ctrl + w.

Tips! Skriv med punktskrift med åtta punkter om

 • du använder ej sammandragen punktskrift och markören är inuti ett ord
 • du skriver något i ett webbformulär, till exempel en e-postadress eller ett telefonnummer.
Aktivera eller inaktivera textning

Textning av tal är aktiverat automatiskt när ChromeVox är aktiverat. Om du vill aktivera eller inaktivera punktskriftstextning trycker du på Sök + a + b. Alternativt på Översikt  + a + b.

Ändra hur textning och punktskrift visas
 1. Tryck på Sök + oo. Alternativt på Översikt  + o + o.
 2. Håll ned söktangenten eller översiktstangenten .
 3. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Aktuellt visningsformat är omlott” eller ”Aktuellt visningsformat är sida vid sida”.
  • Om du först vill visa textning och sedan punktskrift trycker på höger piltangent tills du hör ”Ändra visningsformatet till sida vid sida”. Tryck sedan på Retur.
  • Om du vill växla mellan textning och punktskrift trycker du på höger piltangent tills du hör ”Ändra visningsformatet till omlott”. Tryck sedan på Retur.
 4. Stäng genom att trycka på Ctrl + w.
Ändra antalet rader och kolumner för textning
 1. Tryck på Sök + oo. Alternativt på Översikt  + o + o.
 2. Håll ned söktangenten eller översiktstangenten .
 3. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Virtuell punktskriftsskärm”.
 4. Ange antalet rader och kolumner som du vill visa.
 5. Stäng genom att trycka på Ctrl + w.
Aktivera eller inaktivera radbrytning

När radbrytning är aktiverat flyttas ett ord till nästa rad om det inte får plats på punktskriftsskärmen. Så här aktiverar och inaktiverar du radbrytning:

 1. Tryck på Sök + oo. Alternativt på Översikt  + o + o.
 2. Håll ned söktangenten eller översiktstangenten .
 3. Tryck på höger piltangent tills du hör ”Aktivera radbrytning”.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan.
 5. Stäng genom att trycka på Ctrl + w.

Använda kommandon på punktskriftstangentbord

Gör så här om du vill att punktskriftskommandona ska visas:

 1. Aktivera punktskriftstextning genom att  trycka på Sök + a + b. Alternativt på Översikt  + a + b.
 2. Om du vill öppna skärmläsarmenyn (ChromeVox-menyn) trycker du på Sök  + . (punkt). Alternativt på Översikt  + . (punkt).
 3. Det visas både kortkommandon för tangentbord med punktskrift och kortkommandon och hoppkommandon för det fysiska tangentbordet.

 

Navigera på en sida
Hoppa till längst ned på sidan Mellanslag + punkterna 4-5-6
Hoppa till överst på sidan Mellanslag + punkterna 1-2-3
Nästa knapp Mellanslag + punkterna 1-2
Nästa tecken Mellanslag + punkt 6
Nästa redigerbara textfält Mellanslag + punkterna 1-5
Nästa formulärfält Mellanslag + punkterna 1-2-4
Nästa grupp Mellanslag + punkterna 5-6
Nästa rubrik Mellanslag + punkterna 1-2-5
Nästa länk Mellanslag + punkterna 4-5
Nästa objekt Mellanslag + punkt 4
Nästa tabell Mellanslag + punkterna 2-3-4-5
Nästa ord Mellanslag + punkterna 5
Föregående knapp Mellanslag + punkterna 1-2-7
Föregående tecken Mellanslag + punkt 3
Föregående redigerbara textfält Mellanslag + punkterna 1-5-7
Föregående formulärfält Mellanslag + punkterna 1-2-4-7
Föregående grupp Mellanslag + punkterna 2-3
Föregående rubrik Mellanslag + punkterna 1-2-5-7
Föregående länk Mellanslag + punkterna 4-5-7
Föregående objekt Mellanslag + punkt 1
Föregående tabell Mellanslag + punkterna 2-3-4-5-7
Föregående ord Mellanslag + punkt 2
Aktivera/inaktivera ljud Mellanslag + 1-2-3-4-5
Skriva en e-postadress
Om du skriver på amerikansk engelska kan du skriva @-tecknet genom att trycka på punkterna 4-7 samtidigt.

Obs! När du skriver en e-postadress eller i ett textfält för webbadresser används punktskrift med åtta punkter (dator) automatiskt av punktskriftsenheten.

Använda vanliga kortkommandon

Du kan använda kortkommandon med punktskriftsenheten genom att ange en serie punkter som fungerar som tangenter på tangentbordet.

Ctrl Mellanslag + punkterna 2-5
Alt Mellanslag + punkterna 3-6
Skift Mellanslag + punkterna 3-7
Ctrl + Skift Mellanslag + punkterna 2-5-7
Alt + Skift Mellanslag + punkterna 3-6-7
Backsteg Mellanslag + punkt 7
Tabb Mellanslag + punkterna 3-5
Esc Mellanslag + punkterna 1-3-5-6
Bekräfta med Mellanslag + punkterna 4-6
Alla andra kortkommandon
Klicka på aktuellt objekt Mellanslag + punkt 8
Öppna snabbmenyn Mellanslag + punkterna 1-3-4
Börja/avsluta markering Mellanslag + punkterna 2-3-4
Sök på sidan Mellanslag + punkterna 3-4
Fullständig beskrivning av aktuell position Mellanslag + punkterna 1-4
Öppna menyer för ChromeVox Mellanslag + punkterna 1-4-5-6
Klicka i statusfältet där kontobilden visas Mellanslag + punkterna 3-6-7 och därefter punkterna 2-3-4 

Felsöka problem med punktskriftsenheten

Punktskriftsenheten fungerar inte

Testa följande steg på enheten:

 • Kontrollera att USB-stöd har aktiverats.
 • Om du använder en diktafon för punktskrift kontrollerar du att den är inställd på terminalläge.
 • Kontrollera om det finns några firmware-uppdateringar och installera dem i så fall.
 • Testa med ett annat emuleringsläge eller protokoll.
 • Testa att använda punktskriftsenheten på en annan dator med ett annat operativsystem, till exempel Mac eller PC. Om det fungerar på den andra datorn men inte på Chromebook testar du en annan punktskriftsenhet på Chromebook.
 • Återställ standardinställningarna på punktskriftsenheten.
  Varning! Alla inställningar på enheten raderas om du gör detta, så säkerhetskopiera all viktig information först.

Om du vill veta mer läser du enhetens bruksanvisning eller kontaktar tillverkaren.

ChromeVox aktiveras inte automatiskt

Om du kopplar in punktskriftsenheten och ChromeVox inte aktiveras automatiskt testar du följande:

 • Koppla från punktskriftsenheten och koppla in den igen.
 • Aktivera ChromeVox genom att trycka på Ctrl + Alt + z.

Kontrollera om punktskriftsenheten är kompatibel med Chromebook genom att läsa enhetens manual eller kontakta tillverkaren.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
17484808537557576521
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
208