Použitie Braillovho zariadenia s Chromebookom

S Chromebookom môžete používať väčšinu obnoviteľných Braillových displejov.

Nastavenie Braillovho zariadenia

Braillovo zariadenie môžete nastaviť pripojením alebo spárovaním prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

 • Pripojenie: pripojte Braillovo zariadenie do portu USB v Chromebooku. Po niekoľkých sekundách ho Chromebook automaticky rozpozná a zapne čítačku ChromeVox (ak ešte nie je zapnutá).

 • Párovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth: ak chcete Bluetooth nastaviť pomocou čítačky ChromeVox, stlačte Hľadať  + o + potom o. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ako spárovať zariadenie s Chromebookom

Zmena nastavení

Prepínanie medzi šesťbodovým (textovým) a osembodovým (počítačovým) Braillovým písmom

ChromeVox automaticky zvolí typ Braillovho písma na základe nastavení jazyka Chromebooku. Tento typ môžete neskôr zmeniť.

 1. Stlačte Hľadať + o + o.
 2. Pridržte Hľadať.
 3. Stláčajte kláves šípky doprava, kým nezaznie „Prepnúť na šesťbodové Braillovo písmo“ alebo „Prepnúť na osembodové Braillovo písmo“.
 4. Stlačte Enter.
 5. Nepovinné: Budete počuť jazyk svojho Braillovho písma a v niektorých prípadoch aj jeho stupeň. Ak ho chcete zmeniť, stlačte Enter a potom sa pomocou šípok presúvajte v zozname. Keď začujete požadovanú možnosť, stlačte Enter.
 6. Zavrite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + w.

Tip: Osembodové Braillovo písmo používajte na zadávanie textu v týchto prípadoch:

 • používate neskrátené písmo a kurzor sa nachádza vo vnútri slova,
 • zadávate text do webového formulára (napríklad e-mailovú adresu alebo telefónne číslo).
Zapnutie alebo vypnutie titulkov

Keď je čítačka ChromeVox zapnutá, titulky reči sú zapnuté automaticky. Ak chcete Braillove titulky zapnúť alebo vypnúť, stlačte klávesy Hľadať + a + b.

Zmena zobrazovania titulkov a Braillovho písma
 1. Stlačte kombináciu klávesov Hľadať + o + o.
 2. Stlačte a podržte kláves Hľadať.
 3. Stláčajte kláves šípky vpravo, kým nezaznie výraz „Aktuálny štýl zobrazenia je prekladaný“ alebo „Aktuálny štýl zobrazenia je vedľa seba“.
  • Ak chcete, aby sa najskôr zobrazovali titulky a potom Braillovo písmo, stláčajte kláves šípky doprava, kým nezaznie „Zmeniť štýl zobrazenia na vedľa seba“. Potom stlačte Enter.
  • Ak chcete, aby sa titulky a Braillovo písmo striedali, stláčajte kláves šípky doprava, kým nezaznie „Zmeniť štýl zobrazenia na prekladaný“. Potom stlačte Enter.
 4. Zavrite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + w.
Zmena počtu riadkov alebo stĺpcov titulkov
 1. Stlačte kombináciu klávesov Hľadať + o + o.
 2. Stlačte a podržte kláves Hľadať.
 3. Stlačte kláves šípky vpravo, kým nezaznie výraz „Virtuálna Braillova obrazovka“.
 4. Zadajte počet riadkov a stĺpcov, ktoré chcete zobraziť.
 5. Zavrite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + w.
Zapnutie alebo vypnutie zalamovania slov

Ak sa slovo nezmestí na obnoviteľnú Braillovu obrazovku, zalamovanie slov presunie slovo na ďalší riadok. Ak chcete zalamovanie slov zapnúť alebo vypnúť:

 1. Stlačte kombináciu klávesov Hľadať + o + o.
 2. Stlačte a podržte kláves Hľadať.
 3. Stláčajte kláves šípky vpravo, kým nezaznie výraz „Povoliť zalamovanie slov“.
 4. Začiarknite políčko alebo jeho začiarknutie zrušte.
 5. Zavrite stlačením kombinácie klávesov Ctrl + w.

Používanie príkazov na Braillovej klávesnici

Tip: Ak si chcete zobraziť Braillove príkazy:

 1. Stlačením klávesov Hľadať + a + b zapnite Braillove titulky.
 2. Stlačením klávesov Hľadať + . (bodka) otvorte ponuku čítačky obrazovky (ChromeVox).
 3. Zobrazia sa príkazy Braillovej klávesnice spolu s klávesovými skratkami a príkazmi na preskočenie pre vašu fyzickú klávesnicu.

 

Navigácia na stránke
Prechod na koniec stránky Medzerník + bodky 4-5-6
Prechod na začiatok stránky Medzerník + bodky 1-2-3
Ďalšie tlačidlo Medzerník + bodky 1-2
Ďalší znak Medzerník + bodka 6
Ďalšia upraviteľná textová oblasť Medzerník + bodky 1-5
Ďalšie pole formulára Medzerník + bodky 1-2-4
Ďalšia skupina Medzerník + bodky 5-6
Ďalší nadpis Medzerník + bodky 1-2-5
Ďalší odkaz Medzerník + bodky 4-5
Ďalší objekt Medzerník + bodka 4
Ďalšia tabuľka Medzerník + bodky 2-3-4-5
Ďalšie slovo Medzerník + bodka 5
Predchádzajúce tlačidlo Medzerník + bodky 1-2-7
Predchádzajúci znak Medzerník + bodka 3
Predchádzajúca upraviteľná textová oblasť Medzerník + bodky 1-5-7
Predchádzajúce pole formulára Medzerník + bodky 1-2-4-7
Predchádzajúca skupina Medzerník + bodky 2-3
Predchádzajúci nadpis Medzerník + bodky 1-2-5-7
Predchádzajúci odkaz Medzerník + bodky 4-5-7
Predchádzajúci objekt Medzerník + bodka 1
Predchádzajúca tabuľka Medzerník + bodky 2-3-4-5-7
Predchádzajúce slovo Medzerník + bodka 2
Vypnutie/zapnutie zvuku Medzerník + 1-2-3-4-5
Zadanie e‑mailovej adresy
Ak používate americkú angličtinu, znak @ môžete zdať stlačením bodiek 4-7 naraz.

Poznámka: Keď zadávate text do poľa pre e-mailovú alebo webovú adresu, Braillove zariadenie automaticky použije 8-bodkové (počítačové) Braillove písmo.

Používate tradičných klávesových skratiek

Pomocou Braillovho zariadenia môžete zadávať klávesové skratky zadaním sledu bodiek, ktoré napodobňujú niektoré klávesy na klávesnici.

Ctrl Medzerník + bodky 2-5
Alt Medzerník + bodky 3-6
Shift Medzerník + bodky 3-7
Ctrl + Shift Medzerník + bodky 2-5-7
Alt + Shift Medzerník + bodky 3-6-7
Backspace Medzerník + bodka 7
Tabulátor Medzerník + bodky 3-5
Escape Medzerník + bodky 1-3-5-6
Zadajte príkaz Medzerník + bodky 4-6
Všetky ďalšie skratky
Kliknutie na aktuálnu položku Medzerník + bodka 8
Otvorenie kontextovej ponuky Medzerník + bodky 1-3-4
Začať alebo ukončiť výber Medzerník + bodky 2-3-4
Nájsť na stránke Medzerník + bodky 3-4
Úplný popis aktuálnej pozície Medzerník + bodky 1-4
Otvorenie ponúk čítačky ChromeVox Medzerník + bodky 1-4-5-6
Otvorenie stavovej oblasti (kde je fotka vášho účtu) Medzerník + bodky 3-6-7, potom bodky 2-3-4 

Riešenie problémov s Braillovým zariadením

Moje Braillovo zariadenie nefunguje

Vyskúšajte na zariadení nasledujúce kroky:

 • Skontrolujte, či je zapnutá podpora pripojenia USB.
 • Ak používate braillový nástroj na písanie poznámok, skontrolujte, či je v režime terminálu.
 • Skontrolujte dostupnosť aktualizácií firmvéru a nainštalujte ich.
 • Skúste použiť iný režim emulácie alebo protokolu.
 • Skúste použiť Braillovo zariadenie spolu s iným počítačom a operačným systémom (napr. Mac alebo PC). Ak s druhým počítačom funguje, ale v Chromebooku nie, skúste použiť iné Braillovo zariadenie.
 • Obnovte výrobné nastavenia Braillovho zariadenia.
  Upozornenie: Tento krok vymaže všetky nastavenia na zariadení, takže si nezabudnite všetky dôležité informácie najskôr uložiť.

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si príručku zariadenia alebo kontaktujte jeho výrobcu.

ChromeVox sa automaticky nezapína

Ak sa po pripojení Braillovho zariadenia automaticky nezapne čítačka ChromeVox:

 • Odpojte Braillovo zariadenie a potom ho znova pripojte.
 • Zapnite čítačku ChromeVox stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + z.

Ak chcete zistiť, či je Braillovo zariadenie kompatibilné s Chromebookmi, pozrite sa do príručky zariadenia alebo kontaktujte jeho výrobcu.