แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ

หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ Chromebook กับอินเทอร์เน็ต ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง ทดสอบ Chromebook หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือยัง

หากยังมีปัญหาหลังจากลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิต Chromebook ของคุณ

ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi

 1. ตรวจสอบว่าเปิด Wi-Fi แล้ว
 2. ตรวจสอบว่าเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นใช้งานกับ Chromebook ได้

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นๆ

สำหรับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
 • ตรวจสอบว่า Chromebook เชื่อมต่อกับเราเตอร์ผ่านสายอีเทอร์เน็ตหรืออะแดปเตอร์ USB ที่ใช้งานได้
 • เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หาก Chromebook เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง คุณจะเห็น "เชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตอยู่" เชื่อมต่อการเชื่อมต่อแบบใช้สายอยู่
 • ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเชื่อมต่อกับเราเตอร์ หากเชื่อมต่อได้ คุณอาจต้องใช้สายเส้นอื่นหรืออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต USB อื่น
สำหรับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ (สหรัฐอเมริกา)
 1. ตรวจสอบว่า Chromebook สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือและมีการเชื่อมต่ออยู่
 2. รีสตาร์ท Chromebook
 3. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครือข่าย T-Mobile หรือ Verizon Wireless แล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณหากประสบปัญหาในการเชื่อมต่อ

คุณสามารถลองสลับการใช้ผู้ให้บริการมือถือได้ดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook แบบผู้เข้าร่วม
 2. กด Ctrl + Alt + t เพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ modem_set_carrier Generic UMTS
 4. กด Enter
 5. พิมพ์ exit แล้วกด Enter อีกครั้ง 
 6. ปิด Chromebook
 7. ใส่ซิมการ์ดจากผู้ให้บริการมือถือรายอื่น
 8. เปิด Chromebook

หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้ Verizon ให้เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

modem_set_carrier Verizon Wireless

หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้ T-Mobile ให้เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

modem_set_carrier T-Mobile

สำหรับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ (ภายนอกสหรัฐอเมริกา)
 1. ตรวจสอบว่า Chromebook สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ และมีการเชื่อมต่ออยู่
 2. รีสตาร์ท Chromebook
 3. ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานซิมการ์ดแล้ว หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ
 4. คุณอาจต้องใช้ PIN เพื่อปลดล็อกซิมการ์ด หากไม่ทราบ PIN โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือใช้การโรมมิ่งเน็ตมือถือ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร