Oprava problémov s pripojením

Ak máte problémy s pripojením Chromebooku k internetu, vyskúšajte kroky uvedené nižšie. Po každom kroku v Chromebooku otestujte, či sa problém vyriešil.

Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto krokov, kontaktujte výrobcu Chromebooku.

Nedá sa pripojiť k sieti Wi-Fi

 1. Uistite sa, že je pripojenie Wi-Fi zapnuté.
 2. Skontrolujte, či sa pripájate k sieti, ktorá funguje s vaším Chromebookom.

Nedá sa pripojiť k iným sieťam

Problémy s pripojením k pevným sieťam
 • Skontrolujte, či je Chromebook pripojený k smerovaču pomocou ethernetového kábla alebo adaptéra USB.
 • Vpravo dole vyberte čas. Ak je váš Chromebook správne pripojený, zobrazí sa ikona Pripojené k ethernetu Pripojené pomocou kábla.
 • Skúste pripojiť k smerovaču iný počítač. Ak sa pripojí bez problémov, možno potrebujete iný ethernetový kábel alebo adaptér USB.
Problémy s pripojením k mobilným sieťam (USA)
 1. Skontrolujte, či sa váš Chromebook môže pripojiť k mobilným sieťam a či je vaše pripojenie zapnuté.
 2. Reštartujte Chromebook.
 3. Skontrolujte, či je zapnutá sieť T-Mobile alebo Verizon Wireless. Ak máte problémy s pripojením, zavolajte svojmu mobilnému operátorovi.

Môžete tiež skúsiť iného mobilného operátora:

 1. Prihláste sa do Chromebooku ako hosť.
 2. Stlačením klávesov Ctrl + Alt + t otvorte okno terminálu.
 3. Zadajte príkaz: modem_set_carrier Generic UMTS.
 4. Stlačte Enter.
 5. Zadajte príkaz exit a znova stlačte Enter
 6. Vypnite Chromebook.
 7. Vložte SIM kartu od iného mobilného operátora.
 8. Zapnite Chromebook.

Ak chcete operátora prepnúť späť na Verizon, otvorte okno terminálu a zadajte tento príkaz:

modem_set_carrier Verizon Wireless

Ak chcete operátora prepnúť späť na T-Mobile, otvorte okno terminálu a zadajte tento príkaz:

modem_set_carrier T-Mobile

Problémy s pripojením k mobilným sieťam (mimo USA)
 1. Skontrolujte, či sa váš Chromebook môže pripojiť k mobilným sieťam a či je vaše pripojenie zapnuté.
 2. Reštartujte Chromebook.
 3. Skontrolujte, či je vaša SIM karta aktivovaná. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na svojho operátora.
 4. Na odomknutie SIM karty môžete potrebovať kód PIN. Ak kód PIN nepoznáte, zavolajte svojmu operátorovi alebo použite mobilný dátový roaming.