Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Tìm và sắp xếp ứng dụng

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Google Play hoặc Cửa hàng Chrome trực tuyến, hãy làm theo các mẹo sau để tìm nhanh và sắp xếp ứng dụng.

Tìm ứng dụng

Cách tìm kiếm một ứng dụng trên Chromebook:

  1. Trên bàn phím, hãy nhấn phím Tìm kiếm Tìm kiếm.
  2. Nhập tên ứng dụng bạn muốn tìm. Ứng dụng sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Mở ứng dụng

  1. Đăng nhập vào Chromebook.
  2. Nhấp vào biểu tượng Trình khởi chạy Trình khởi chạy.
  3. Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng mà mình đã sử dụng gần đây. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn mở.
  4. Tùy chọn: Để xem tất cả ứng dụng của bạn, hãy nhấp vào Mũi tên lên Mũi tên lên.

Sắp xếp ứng dụng

Nhóm các ứng dụng vào thư mục
  • Nhóm các ứng dụng vào một thư mục: Kéo ứng dụng lên trên một ứng dụng khác.
  • Đặt tên thư mục: Nhấp vào thư mục.
Di chuyển ứng dụng

Nhấp và giữ một ứng dụng rồi kéo ứng dụng đó.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng

Casey là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?