Odhlásenie alebo vypnutie Chromebooku

Ak chcete prestať používať Chromebook, môžete sa odhlásiť, prepnúť ho do režimu spánku alebo vypnúť.

Odhlásenie

Ak chcete umožniť niekomu inému používať Chromebook alebo prepnúť účty:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Kliknite na položku Odhlásiť sa.

Prepnutie Chromebooku do režimu spánku

 • Ak chcete šetriť batériu, ale Chromebook chcete ponechať zapnutý, môžete ho uspať zatvorením krytu.
 • Ak môžete Chromebook používať aj ako tablet, stlačte vypínač.

Zakázanie režimu spánku v Chromebooku

Ak chcete, aby Chromebook neprechádzal do režimu spánku, aj keď ho nepoužívate, postupujte takto:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia Nastavenia.
 3. Prejdite do časti Zariadenie.
 4. Vyberte Napájanie.
 5. Vyberte šípku nadol vedľa položky Keď je nečinné a potom vyberte možnosť Ponechať zapnutú obrazovku.

Ak chcete, aby Chromebook neprechádzal do režimu spánku, aj keď je zavretý, postupujte takto:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia Nastavenia.
 3. Prejdite do časti Zariadenie.
 4. Vyberte Napájanie.
 5. Vypnite možnosť Pri zavretí krytu aktivovať režim spánku.

Poznámka: Ak Chromebook používate v práci alebo škole, nastavenia režimu spánku možno nebudete môcť zmeniť. Kontaktujte správcu a požiadajte ho o pomoc.

Prebudenie Chromebooku

 • V Chromebookoch: otvorte kryt, stlačte ľubovoľný kláves alebo potiahnite prstom po touchpade.
 • V zariadeniach Chromebox: posuňte myš.
 • V tabletoch: stlačte vypínač.

Vypnutie Chromebooku

Ak chcete Chromebook úplne vypnúť, vyskúšajte jednu z týchto možností:

 • Vpravo dole vyberte čas. Vyberte Napájanie Napájanie.
 • Vpravo dole vyberte čas. Vyberte položky Odhlásiť sa a potom Vypnúť.
 • Na tri sekundy pridržte vypínač.
 • Pridržte vypínač, dokým sa nezobrazí ponuka s možnosťou Vypnúť alebo Odhlásiť sa