Använda Chromebook offline

Du kan fortfarande göra massor med Chromebook även om du inte är ansluten till internet.

Obs!

 • Vissa offlineappar och offlinetjänster fungerar inte i inkognito- eller gästläge.
 • Om du använder Gmail med ett jobb- eller skolkonto kan du be administratören om hjälp med att ändra offlineinställningarna för Gmail.

Kolla din e-post

mail.google.com kan du läsa, svara på och söka i Gmail-meddelanden även när du inte är ansluten till internet. Konfigurera så här:

 1. Öppna Chrome Chrome. Obs! Gmail Offline fungerar inte i inkognitoläge.
 2. Öppna inställningarna för Gmail Offline.
 3. Markera Aktivera e-post offline.
 4. Välj inställningar, till exempel för hur många dagar du vill synkronisera meddelanden.
 5. Välj Spara ändringar.
 6. Du kan använda Gmail på mail.google.com när du inte är ansluten till internet.

Obs! När du skickar e-postmeddelanden offline hamnar e-postmeddelandena i mappen Utkorg och skickas när du är ansluten till internet igen. Läs mer om att använda Gmail offline.

Spela filmer, musik eller spel

Titta på filmer och TV-program offline

Börja med att köpa en film eller ett TV-program på Google Play Filmer.

Ladda ned ett program

Sedan laddar du ned filmen eller tv-programmet på din Chromebook:

 1. Klicka på översikten i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen .
 2. Klicka på appen Google Play Filmer Play Filmer.
 3. Klicka på Mina filmer eller Mina tv-program.
 4. Klicka på Ladda ned Ladda ned bredvid filmen eller tv-avsnittet som du vill ladda ned.

Nedladdningsförloppet visas genom att ikonen fylls med rött. Du kan titta på videon offline så fort nedladdningsikonen blir en bockmarkering.

Om nedladdningen inte fungerar läser du mer om att felsöka problem med att ladda ned videor.

Titta offline

Om du vill titta på film eller tv-program när du inte är ansluten till internet öppnar du appen Google Play Filmer Play Filmer.

Ta bort en video genom att klicka på Nedladdad Nedladdat.

Lyssna på musik offline

Börja med att köpa eller ladda upp musik på Google Play Musik.

Sedan laddar du ned låtar på din Chromebook:

 1. Klicka på översikten i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen .
 2. Klicka på Google Play Musik Play Musik.
 3. Klicka på menyn följt av Musikbibliotek.
 4. Leta upp låten eller albumet som du vill lyssna på offline.
 5. Klicka på Mer följt av Ladda ned.
 6. Välj en plats för nedladdningen och klicka på Ladda ned nu.

När nedladdningen är slutförd kan du spela upp låtarna med Chromebooks inbyggda musikspelare.

Spela spel offline

Börja med att hitta och installera spel som går att spela offline:

 1. Öppna Chrome Web Store.
 2. Klicka på Spel till vänster.
 3. Markera kryssrutan för Kan köras offline.

Många spel fungerar offline, till exempel Cut the Rope och Cube Slam. Om din Chromebook kan köra Android-appar kan du även söka efter offlinespel i appen Google Play Butik.

Så här hittar du ett spel som du har installerat: 

 1. Klicka på översikten i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen .
 2. Klicka på Alla appar

Göra anteckningar

Du kan göra anteckningar offline med Google Keep. Börja med att spara anteckningar som du redan gjort så att du kan läsa och redigera dem offline.

 1. Kontrollera att Chromebook är ansluten till internet.
 2. Klicka på översikten i skärmens ena hörn följt av uppåtpilen .
 3. Öppna appen Google Keep Keep.
 4. Vänta i några minuter. Dina anteckningar sparas automatiskt på Chromebook så att du kan visa dem offline.

När anteckningarna sparas på Chromebook kan du redigera dem och skriva nya anteckningar offline. Om du gör ändringar visas de i Google Keep så fort du är online.

Annat som du kan göra offline

 • Visa, skapa och redigera dokument, kalkylark och presentationer med appen Google Drive Drive.
 • Visa och redigera foton med hjälp av Chromebooks inbyggda fotoredigeringsverktyg.
 • Läsa webbsidor: Högerklicka på sidan och välj Spara som. Spara sedan sidan som en HTML-fil. Du kan även använda en app från Chrome Web Store, till exempel Pocket.
 • Hitta fler appar som du kan använda offline: Öppna Chrome Web Store, klicka på Appar och markera sedan kryssrutan Kan köras offline.