Kết nối với các thiết bị Bluetooth

Nếu Chromebook của bạn hoạt động với Bluetooth, thiết bị đó có thể kết nối với các phụ kiện như:

 • Bàn phím
 • Chuột
 • Loa
 • Tai nghe
 • Tai nghe (chỉ nghe âm thanh)

Bước 1: Kiểm tra xem Chromebook có hoạt động với Bluetooth hay không

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Tìm tùy chọn "Đã bật Bluetooth" hoặc "Đã tắt Bluetooth". Nếu bạn thấy một trong các tùy chọn này, thì có nghĩa Chromebook của bạn hoạt động với Bluetooth.

Bước 2: Ghép nối phụ kiện Bluetooth

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Bluetooth Bluetooth.
 3. Nếu Bluetooth tắt, hãy bật Bluetooth.
 4. Chọn phụ kiện bạn muốn kết nối.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình kết nối.
 6. Để kiểm tra xem phụ kiện của bạn đã được kết nối chưa, hãy xem trong phần "Thiết bị được ghép nối".

Lưu ý: Điện thoại của bạn không ghép nối với Chromebook bằng Bluetooth nhưng bạn có thể mở khóa Chromebook bằng điện thoại Android.

Tắt Bluetooth

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Bluetooth Bluetooth.
 3. Tắt Bluetooth.

Khắc phục sự cố Bluetooth

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng thiết bị Bluetooth với Chromebook, hãy thử các bước sau:

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà sản xuất Chromebook hoặc nhà sản xuất thiết bị Bluetooth của bạn.

Mel là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?