Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Afspil gemt musik og gemte videoer

Afspil en musikfil eller video

Du kan afspille gemt musik og gemte videoer på din Chromebook med den indbyggede medieafspiller.

Sådan afspiller du en gemt fil:

  1. Log ind på din Chromebook.
  2. Klik på starteren Starter.
  3. Vælg Filer Ikon for appen Filer.
  4. Klik to gange på en fil for at åbne den i medieafspilleren.

Styr medieafspilleren

Når du har åbnet en fil i medieafspilleren, kan du:

  • Starte afspilningen eller sætte den på pause ved at klikke på Media player play icon eller Media player pause icon 
  • Spole frem eller tilbage ved at trække statuslinjen mod højre eller venstre
  • Se hele playlisten ved at klikke på Media player playlist icon
  • Springe frem eller tilbage til en anden lydfil ved at klikke på Media player skip back icon eller Media player skip forward icon

Du kan justere lydstyrken og lydudgangskilden (f.eks. hovedtelefoner eller højttalere) i statusområdet, hvor dit kontobillede vises.

Din Chromebook placerer automatisk alle dine lydfiler fra den samme mappe i en playliste. Du kan se alle filerne på listen ved at klikke på playlisteikonet Media player playlist icon.