Phím tắt

Phím tắt là tổ hợp các cú nhấn bàn phím và nhấp chuột mà bạn có thể sử dụng để thực hiện các tác vụ cụ thể. Nắm vững một vài trong số các phím tắt được liệt kê bên dưới có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+Alt+? bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào thiết bị Chrome để xem sơ đồ các phím tắt này ngay trên màn hình.

  Tab và cửa sổ | Phím tắt cho trang | Cài đặt trình duyệt | Chỉnh sửa văn bản

Tab và cửa sổ
Ctrl+N Mở cửa sổ mới
Ctrl+Shift+N Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh
Ctrl+T Mở tab mới
Ctrl+O Mở tệp trong trình duyệt
Ctrl+Shift+Q Đăng xuất khỏi tài khoản Google của bạn trên Chrome OS
Ctrl+W Đóng tab hiện tại
Ctrl+Shift+W Đóng cửa sổ hiện tại
Ctrl+Shift+T Mở lại tab cuối mà bạn đã đóng. Google Chrome nhớ 10 tab cuối mà bạn đã đóng.
Ctrl+1 cho tới Ctrl+8 Chuyển đến tab ở vị trí đã chỉ định trong cửa sổ
Ctrl+9 Chuyển đến tab cuối cùng trong cửa sổ
Alt+1 cho tới Alt+8 Chuyển đến cửa sổ ở vị trí đã chỉ định
Alt+9 Chuyển đến cửa sổ đang mở cuối cùng
Ctrl+Tab Chuyển đến tab tiếp theo trong cửa sổ
Ctrl+Shift+Tab Chuyển đến tab trước trong cửa sổ
Alt+Tab Chuyển đến cửa sổ đang mở tiếp theo
Alt+Shift+Tab Chuyển đến cửa sổ trước mà bạn đã mở
Nhấp và giữ mũi tên Lùi hoặc Tiến trong thanh công cụ trình duyệt Xem lịch sử duyệt web của bạn đối với tab
Backspace hoặc nhấn Alt và mũi tên trái Chuyển đến trang trước trong lịch sử duyệt web của bạn.
Shift+Backspace hoặc nhấn Alt và mũi tên phải Chuyển đến trang tiếp theo trong lịch sử duyệt web của bạn.
Nhấn Ctrl và nhấp vào một liên kết Mở liên kết trong tab mới trong nền
Nhấn Ctrl+Shift và nhấp vào một liên kết Mở liên kết trong tab mới và chuyển sang tab mới mở
Nhấn Shift và nhấp vào một liên kết Mở liên kết trong cửa sổ mới
Kéo một liên kết vào tab Mở liên kết trong tab
Kéo một liên kết vào vùng trống trên thanh tab Mở liên kết trong tab mới
Nhập một URL vào thanh địa chỉ rồi nhấn Alt+Enter Mở URL trong tab mới
Nhấn Esc khi kéo tab Đưa tab về vị trí ban đầu
Ctrl+Shift+L Khóa màn hình của bạn


Phím tắt cho trang
Nhấn Alt và mũi tên lên Trang trên
Nhấn Alt và mũi tên xuống Trang dưới
Dấu cách Cuộn xuống dưới trang web
Nhấn Ctrl+Alt và mũi tên lên Trang chủ
Nhấn Ctrl+Alt và mũi tên xuống Kết thúc
Ctrl+P In trang hiện tại của bạn
Ctrl+S Lưu trang hiện tại của bạn
Ctrl+R Tải lại trang hiện tại của bạn
Ctrl+Shift+R Tải lại trang hiện tại mà không sử dụng nội dung đã lưu vào bộ nhớ cache
Ctrl+ Phóng to trang
Ctrl- Thu nhỏ trang
Ctrl+0 Đặt lại mức thu phóng
Esc Dừng tải trang hiện tại của bạn
Nhấn Alt và nhấp vào một liên kết Mở liên kết trong tab mới trong nền
Ctrl+D Lưu trang hiện tại của bạn làm dấu trang
Ctrl+Shift+D Lưu tất cả các trang đang mở trong cửa sổ hiện tại của bạn làm dấu trang trong một thư mục mới
Kéo một liên kết vào thanh dấu trang Lưu liên kết làm dấu trang
Ctrl+F Mở thanh tìm kiếm để tìm kiếm trang hiện tại của bạn
Ctrl+G hoặc Enter Chuyển đến kết quả phù hợp tiếp theo để nhập vào thanh tìm kiếm
Ctrl+Shift+G hoặc Shift+Enter Chuyển đến kết quả phù hợp trước để nhập vào thanh tìm kiếm
Ctrl+K hoặc Ctrl+E Thực hiện tìm kiếm. Nhập một cụm từ tìm kiếm sau dấu chấm hỏi vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
Ctrl+Enter Thêm www..com vào thông tin bạn nhập vào thanh địa chỉ và mở URL kết quả
Ctrl+ phím trình chuyển cửa sổ Chụp ảnh màn hình của trang hiện tại
Ctrl+ Shift+ phím trình chuyển cửa sổ Chụp một phần màn hình
Ctrl+U Xem nguồn trang
Ctrl+Shift+I Chuyển đổi chế độ hiển thị bảng điều khiển Công cụ dành cho nhà phát triển
Ctrl+Shift+J Chuyển đổi chế độ hiển thị Trình kiểm tra DOM


Cài đặt trình duyệt
Ctrl+Shift+B Chuyển đổi chế độ hiển thị thanh dấu trang. Dấu trang xuất hiện trên trang Tab mới nếu thanh bị ẩn.
Alt+Shift+M Mở ứng dụng Tệp
Ctrl+. Hiển thị các tệp bị ẩn trong ứng dụng Tệp
Ctrl+H Mở trang Lịch sử
Ctrl+J Mở trang Tải xuống
Shift+Esc Mở Trình quản lý tác vụ
Ctrl+Alt+/ Mở danh sách phím tắt có sẵn
Ctrl+? Chuyển đến Trung tâm trợ giúp
Ctrl+phím phóng to Định cấu hình hiển thị màn hình
Shift+Alt+S Mở khu vực trạng thái ở góc dưới bên phải màn hình.
Shift+Alt+L Đặt tiêu điểm lên trình khởi chạy
 • Nhấn Tab hoặc mũi tên phải để đặt tiêu điểm vào mục tiếp theo trong thanh công cụ
 • Nhấn Shift+Tab hoặc mũi tên trái để đặt tiêu điểm vào mục trước trong thanh công cụ
 • Nhấn Phím cách hoặc Enter để kích hoạt các nút, bao gồm cả các tác vụ trên trang và các tác vụ trên trình duyệt
 • Nhấn Shift + phím tăng âm lượng để mở trình đơn ngữ cảnh của nút (nếu có).
 • Nhấn Esc để chuyển tiêu điểm về lại trang
Ctrl + nút lùi hoặc Ctrl + nút tiến Nhấn Ctrl và phím lùi hoặc tiến chuyển tiêu điểm tới ngăn tiếp theo có thể truy cập bằng bàn phím. Các ngăn bao gồm:
 • Khu vực trạng thái chứa biểu tượng thời gian, mạng và biểu tượng pin ở góc dưới bên phải màn hình
 • Trình khởi chạy
 • Thanh địa chỉ
 • Thanh dấu trang (nếu hiển thị)
 • Nội dung web chính (gồm cả mọi thanh thông tin)
 • Thanh tải xuống (nếu hiển thị)
Alt+Shift+B Đặt tiêu điểm vào thanh dấu trang. Sử dụng tác vụ được liệt kê cho Shift+Alt+T để di chuyển tiêu điểm.
Alt+E hoặc Alt+F Mở trình đơn Chrome trên thanh công cụ của trình duyệt
Shift+Tìm kiếm+Tăng âm lượng Mở trình đơn nhấp chuột phải cho các mục được đặt tiêu điểm.
Ctrl+Alt+Z Bật hoặc tắt tính năng trợ năng nếu bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu bạn đã đăng nhập, bạn có thể định cấu hình tính năng trợ năng trên trang Cài đặt.


Chỉnh sửa văn bản
Ctrl+A Chọn mọi nội dung trên trang
Ctrl+L hoặc Alt+D Chọn nội dung trong thanh địa chỉ
Nhấn Ctrl+Shift và mũi tên phải Chọn từ hoặc chữ cái tiếp theo
Nhấn Ctrl+Shift và mũi tên trái Chọn từ hoặc chữ cái trước
Nhấn Ctrl và mũi tên phải Di chuyển đến cuối từ tiếp theo
Nhấn Ctrl và mũi tên trái >Di chuyển đến đầu từ trước
Nhấn Alt và mũi tên lên Trang trên
Nhấn Alt và mũi tên xuống Trang dưới
Nhấn Ctrl+Alt và mũi tên lên Trang chủ
Nhấn Ctrl+Alt và mũi tên xuống Kết thúc
Ctrl+C Sao chép nội dung đã chọn vào khay nhớ tạm
Ctrl+V Dán nội dung từ khay nhớ tạm
Ctrl+Shift+V Dán nội dung từ khay nhớ tạm dưới dạng văn bản thuần túy
Ctrl+X Cắt
Ctrl+Backspace Xóa từ trước
Alt+Backspace Xóa chữ cái tiếp theo (xóa tiến)
Ctrl+Z Hoàn tác tác vụ cuối của bạn

Casey là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích