แป้นพิมพ์ลัดของ Chromebook

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทำงานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาแป้นพิมพ์ลัดในหน้านี้ ให้กด Ctrl + f แล้วป้อนสิ่งที่ต้องการค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดยอดนิยม

 • จับภาพหน้าจอ: กด Ctrl + สลับหน้าต่าง (หรือ Ctrl + F5)
 • จับภาพหน้าจอบางส่วน: กด Ctrl + Shift + สลับหน้าต่าง (หรือ Ctrl + Shift + F5) จากนั้นคลิกแล้วลาก
 • จับภาพหน้าจอ (หากเปลี่ยน Chromebook ให้อยู่ในรูปทรงแท็บเล็ตไว้): กดปุ่มเปิด/ปิด + ปุ่มลดระดับเสียง
 • เปิดหรือปิด Caps Lock: กด Alt + ค้นหา
 • ล็อคหน้าจอ: กด ค้นหา + L
 • ออกจากระบบบัญชี Google: กด Ctrl + Shift + q (2 ครั้ง)
 • ดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด: กด Ctrl + Alt + /

แป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ทั้งหมด

หมายเหตุ: หากคุณใช้แป้นพิมพ์ Windows หรือ Mac ให้ใช้แป้น Windows หรือแป้น Command แทนแป้นค้นหา ค้นหา

แท็บและหน้าต่าง

เปิดหน้าต่างใหม่ Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน Ctrl + Shift + n
เปิดแท็บใหม่ Ctrl + t
เปิดไฟล์ในเบราว์เซอร์ Ctrl + o
ปิดแท็บปัจจุบัน Ctrl + w
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน Ctrl + Shift + w
เปิดแท็บหรือหน้าต่างที่คุณปิดล่าสุดขึ้นมาอีกครั้ง Ctrl + Shift + t
ไปที่แท็บ 1-8 ในหน้าต่าง Ctrl + 1 ถึง Ctrl + 8
ไปที่แท็บสุดท้ายในหน้าต่าง Ctrl + 9
ไปที่แท็บถัดไปในหน้าต่าง Ctrl + Tab
ไปที่แท็บก่อนหน้าในหน้าต่าง Ctrl + Shift + Tab
สลับไปมาระหว่างหน้าต่างอย่างรวดเร็ว กด Alt ค้างไว้แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย
เปิดหน้าต่างที่คุณใช้ล่าสุด กด Alt + Shift ค้างไว้แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย
ไปที่หน้าก่อนหน้านี้ในประวัติการท่องเว็บ Alt + ลูกศรซ้าย
ไปที่หน้าถัดไปในประวัติการเข้าชมของคุณ Alt + ลูกศรขวา
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลัง กด Ctrl และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่และสลับไปยังแท็บใหม่ กด Ctrl + Shift และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ กด Shift และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ ลากลิงก์ไปยังแถบที่อยู่เว็บของแท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างบนแนวแท็บ
เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่ พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ในแถบที่อยู่เว็บ จากนั้นกด Alt + Enter
นำแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม ขณะที่ลากแท็บ ให้กด Esc
จัดวางหน้าต่างทางด้านซ้าย Alt + [
จัดวางหน้าต่างทางด้านขวา

Alt + ]

สลับหน้าต่างระหว่างหน้าจอ (เมื่อ Chromebook เชื่อมต่อกับจอภาพ) ค้นหา + Alt + m

หน้าและเว็บเบราว์เซอร์

เลื่อนหน้าขึ้น Alt หรือ ค้นหา และลูกศรขึ้น
เลื่อนหน้าลง Alt หรือ ค้นหา และลูกศรลง
เลื่อนหน้าเว็บลง Space bar
ไปที่ด้านบนของหน้า Ctrl + Alt และลูกศรขึ้น
ไปที่ด้านล่างของหน้า Ctrl + Alt และลูกศรลง
พิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + p
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + s
โหลดซ้ำหน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + r
โหลดซ้ำหน้าเว็บปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้เนื้อหาที่แคช Ctrl + Shift + r
ขยายหน้าเว็บ Ctrl และ +
ย่อหน้าเว็บ Ctrl และ -
รีเซ็ตระดับการซูม Ctrl + 0
หยุดโหลดหน้าปัจจุบัน Esc
คลิกขวาที่ลิงก์ กด Alt และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลัง กด Ctrl และคลิกลิงก์
บันทึกลิงก์เป็นบุ๊กมาร์ก ลากลิงก์ไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก Ctrl + d
บันทึกหน้าเว็บทั้งหมดที่เปิดในหน้าต่างปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่ Ctrl + Shift + d
ค้นหาในหน้าปัจจุบัน Ctrl + f
ไปยังรายการถัดไปที่ตรงกับการค้นหา Ctrl + g หรือ Enter
ไปยังรายการก่อนหน้าที่ตรงกับการค้นหา Ctrl + Shift + g หรือ Shift + Enter
ค้นหาใน Google search Ctrl + k หรือ Ctrl + e
เพิ่ม www. และ .com ในข้อมูลที่คุณป้อนลงในแถบที่อยู่เว็บ จากนั้นเปิดหน้าดังกล่าว Ctrl + Enter
ดูที่มาของหน้าเว็บ Ctrl + u
แสดงหรือซ่อนแผงเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Ctrl + Shift + i
แสดงหรือซ่อนเครื่องมือตรวจสอบ DOM Ctrl + Shift + j
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก Ctrl + Shift + b
เปิดหน้าประวัติการเข้าชม Ctrl + h
เปิดหน้าดาวน์โหลด Ctrl + j
ลบคำแนะนำการป้อนข้อความอัตโนมัติที่เลือกไว้เมื่อกรอกแบบฟอร์ม Shift + Alt + Backspace

การตั้งค่าระบบและการแสดงผล

เปิดแอปไฟล์ Alt + Shift + m
ดูตัวอย่างไฟล์ในแอปไฟล์ เลือกไฟล์แล้วกด Space
แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแอปไฟล์ Ctrl + .
เปิดพื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่รูปสำหรับบัญชีของคุณปรากฏ) Shift + Alt + s
คลิกไอคอน 1-8 ในชั้นวาง Alt + 1 ถึง Alt + 8
คลิกไอคอนสุดท้ายในชั้นวาง Alt + 9
ใช้ปุ่ม F (F1 ถึง F12) ค้นหา + 1 จนถึง ค้นหา + =
ดูการแจ้งเตือน Alt + Shift + n
เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ Ctrl + Shift และ + หรือ -
รีเซ็ตความละเอียดของหน้าจอเป็นค่าเริ่มต้น Ctrl + Shift + 0
หมุนหน้าจอ 90 องศา Ctrl + Shift + รีเฟรช
เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ถัดไป Ctrl Alt + .
เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ก่อนหน้า Ctrl Alt + ,

การแก้ไขข้อความ

เปิดหรือปิด Caps Lock Alt + ค้นหา
เลือกทุกอย่างบนหน้าเว็บ Ctrl + a
เลือกเนื้อหาในแถบที่อยู่เว็บ Ctrl + L หรือ Alt + d
เลือกคำหรือตัวอักษรถัดไป Ctrl + Shift และลูกศรขวา
เลือกข้อความไปจนสุดบรรทัด Shift + ค้นหา และลูกศรขวา
เลือกข้อความไปจนถึงต้นบรรทัด Shift + ค้นหา และลูกศรซ้าย
เลือกคำหรืออักษรก่อนหน้า Ctrl + Shift และลูกศรซ้าย
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของคำถัดไป Ctrl และลูกศรขวา
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า Ctrl และลูกศรซ้าย
ไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร Ctrl + ค้นหา และลูกศรขวา
ไปที่จุดเริ่มต้นเอกสาร Ctrl + ค้นหา และลูกศรซ้าย
คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด Ctrl + c
วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ด Ctrl + v
วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดเป็นข้อความธรรมดา Ctrl + Shift + v
ตัด Ctrl + x
ลบคำก่อนหน้า Ctrl + Backspace
ลบอักษรถัดไป (ลบไปข้างหน้า) Alt + Backspace
เลิกทำการทำงานล่าสุด Ctrl + z
ทำงานล่าสุดซ้ำ Ctrl + Shift + z
สลับไปมาระหว่างภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณตั้งค่าไว้ เรียนรู้วิธีเลือกภาษาของแป้นพิมพ์ Ctrl + Shift + Space
สลับเป็นภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ เรียนรู้วิธีเลือกภาษาของแป้นพิมพ์ Ctrl + Space
หรี่แสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง) Altลดความสว่าง
เพิ่มแสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง) Altเพิ่มความสว่าง

การเข้าถึง

เรียนรู้วิธีทำให้เข้าถึง Chromebook ของคุณได้

เปิดหรือปิด ChromeVox (อธิบายและอ่านออกเสียง) Ctrl + Alt + z
เปิดโหมดคอนทราสต์สูง Ctrl + ค้นหา + h
ไฮไลต์ปุ่ม Launcher บนชั้นวาง Shift + Alt + L
ไฮไลต์รายการถัดไปบนชั้นวาง Shift + Alt + L แล้วกดแท็บหรือลูกศรขวา
ไฮไลต์รายการก่อนหน้านี้บนชั้นวาง Shift + Alt + L แล้วกด Shift + Tab หรือลูกศรซ้าย
เปิดปุ่มไฮไลต์บนชั้นวาง Shift + Alt + L แล้วกดเว้นวรรค หรือ Enter
นำไฮไลต์ออกจากปุ่มบนชั้นวาง Shift + Alt + L แล้วกด Esc
สลับโฟกัสระหว่าง:
 • พื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่รูปสำหรับบัญชีของคุณปรากฏ)
 • Launcher
 • แถบที่อยู่เว็บ
 • แถบบุ๊กมาร์ก (หากมองเห็น)
 • หน้าเว็บที่เปิดอยู่
 • แถบดาวน์โหลด (หากมองเห็น)
Ctrl + หน้าเว็บก่อนหน้า หรือ Ctrlหน้าถัดไป
ไฮไลต์แถบบุ๊กมาร์ก (หากแสดงอยู่) Alt + Shift + b
ไฮไลต์แถวแนวนอนที่มีแถบที่อยู่เว็บ Shift + Alt + t
เปิดเมนูคลิกขวาสำหรับรายการที่ไฮไลต์ Shift + ค้นหา + เพิ่มระดับเสียง
ใช้แป้นพิมพ์ลัดในแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ ดูแป้นพิมพ์ลัดอักษรเบรลล์

เคซีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Chromebook และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร