แป้นพิมพ์ลัดของ Chromebook

คุณใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อทำงานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น หากต้องการค้นหาแป้นพิมพ์ลัดในหน้านี้ ให้กด Ctrl + f แล้วป้อนสิ่งที่ต้องการค้นหา

 

วิธีค้นหาแป้นพิมพ์ลัดใน Chromebook
 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. เลื่อนแล้วเลือกแป้นพิมพ์
 4. เลือกดูแป้นพิมพ์ลัด
Chromebook keyboard shortcuts

สำคัญ: บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ Chromebook ในสหรัฐอเมริกาที่มีแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ QWERTY แบบมาตรฐานเท่านั้น หากใช้แป้นพิมพ์แบบสากล ให้ไปที่การตั้งค่า จากนั้น อุปกรณ์ จากนั้น แป้นพิมพ์ จากนั้น ดูแป้นพิมพ์ลัดเพื่อค้นหาแป้นพิมพ์ลัดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดยอดนิยม

 • จับภาพหน้าจอ: กด Ctrl + แสดงหน้าต่าง
 • จับภาพหน้าจอบางส่วน: กด Shift + Ctrl + แสดงหน้าต่าง จากนั้นคลิกและลาก
 • จับภาพหน้าจอในแท็บเล็ต: กดปุ่มเปิด/ปิด + ปุ่มลดระดับเสียง
 • หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ภาพหน้าจอเพิ่มเติม: กด Shift + Ctrl + แสดงหน้าต่าง จากนั้นเลือกฟีเจอร์ภาพหน้าจอจากแถบเครื่องมือ
 • หากต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ภาพหน้าจอเพิ่มเติมในแท็บเล็ต: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ จากนั้น เลือก "การจับภาพหน้าจอ" หรือเลือกเวลา จากนั้น เลือกการจับภาพหน้าจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ภาพหน้าจอ
 • เปิดหรือปิด Caps Lock: กด ค้นหา + Alt หรือกด Launcher + Alt
 • ล็อกหน้าจอ: กดค้นหา + L หรือกด Launcher + L
 • ออกจากระบบบัญชี Google: กด Shift + Ctrl + q (2 ครั้ง)
 • ดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด: กด Ctrl + Alt + / (เครื่องหมายทับ)

แป้นพิมพ์ลัดในแป้นพิมพ์ภายนอก

หากใช้แป้นพิมพ์ Windows หรือ Mac ให้กดแป้น Windows หรือแป้น Command แทนแป้นค้นหา หรือแป้น Launcher

วิธีเปลี่ยนการทำงานของแป้นบนแป้นพิมพ์

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง หรือกด Alt + Shift + s
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. ในส่วน "อุปกรณ์" ให้เลือกแป้นพิมพ์
 4. เปลี่ยนการทำงานของแป้น 1 แป้นขึ้นไป

ขยายทั้งหมด

แป้นพิมพ์ลัดอื่นๆ ทั้งหมด

สำคัญ: ในการใช้งานแป้นพิมพ์ลัด บางกรณีคุณอาจกดแป้นค้นหา หรือแป้น Launcher ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์ที่ใช้ ทั้ง 2 แป้นทำงานเหมือนกัน 

แท็บและหน้าต่าง
เปิดหน้าต่างใหม่ Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน Shift + Ctrl + n
เปิดแท็บใหม่ Ctrl + t
เปิดไฟล์ในเบราว์เซอร์ Ctrl + o
ปิดแท็บปัจจุบัน Ctrl + w
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน Shift + Ctrl + w
เปิดแท็บหรือหน้าต่างที่คุณปิดล่าสุดขึ้นมาอีกครั้ง Shift +Ctrl + t
ไปที่แท็บ 1-8 ในหน้าต่าง Ctrl + 1 ถึง Ctrl + 8
ไปที่แท็บสุดท้ายในหน้าต่าง Ctrl + 9
ไปที่แท็บถัดไปในหน้าต่าง Ctrl + Tab
ไปที่แท็บก่อนหน้าในหน้าต่าง Shift + Ctrl + Tab
สลับไปมาระหว่างหน้าต่างอย่างรวดเร็ว กด Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิด แล้วจึงปล่อย หรือจะกด Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab แล้วเลือกหน้าต่างด้วยแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา เมาส์ หรือการแตะก็ได้
เปิดหน้าต่างที่คุณใช้ล่าสุด กด Shift + Alt ค้างไว้ แล้วแตะ Tab จนกว่าคุณจะไปถึงหน้าต่างที่ต้องการเปิดแล้วจึงปล่อย
ไปที่หน้าก่อนหน้านี้ในประวัติการท่องเว็บ Alt + ลูกศรซ้าย
ไปที่หน้าถัดไปในประวัติการท่องเว็บ Alt + ลูกศรขวา
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลัง กด Ctrl และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่และสลับไปยังแท็บใหม่ กด Shift + Ctrl และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ กด Shift และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ ลากลิงก์ไปยังแถบที่อยู่เว็บของแท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างบนแนวแท็บ
เปิดหน้าเว็บในแท็บใหม่ พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Alt + Enter
นำแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม ขณะที่ลากแท็บ ให้กด Esc
จัดวางหน้าต่างทางด้านซ้าย Alt + [ (วงเล็บเหลี่ยมด้านซ้าย)
ขยายหน้าต่างเต็มหน้าจอ Alt + =
ย่อหน้าต่างเล็กสุด Alt + - (เครื่องหมายลบ)
จัดวางหน้าต่างทางด้านขวา

Alt + ] (วงเล็บเหลี่ยมด้านขวา)

สลับหน้าต่างระหว่างหน้าจอ (เมื่อ Chromebook เชื่อมต่อกับจอภาพ)

ค้นหา + Alt + m (หรือ)
Launcher + Alt + m

หน้าและเว็บเบราว์เซอร์
เลื่อนหน้าขึ้น Alt + ลูกศรขึ้น
เลื่อนหน้าลง Alt + ลูกศรลง
เลื่อนหน้าเว็บลง Space bar
ไปที่ด้านบนสุดของหน้า Ctrl + Alt + ลูกศรขึ้น
ไปที่ด้านล่างสุดของหน้า Ctrl + Alt + ลูกศรลง
พิมพ์หน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + p
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + s
โหลดซ้ำหน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + r
โหลดซ้ำหน้าเว็บปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้เนื้อหาที่แคช Shift + Ctrl + r
ขยายหน้าเว็บ Ctrl และ +
ย่อหน้าเว็บ Ctrl และ - (เครื่องหมายลบ)
รีเซ็ตระดับการซูม Ctrl + 0
หยุดโหลดหน้าเว็บปัจจุบัน Esc
คลิกขวาที่ลิงก์ กด Alt และคลิกลิงก์
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่บนพื้นหลัง กด Ctrl และคลิกลิงก์
บันทึกลิงก์เป็นบุ๊กมาร์ก ลากลิงก์ไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก Ctrl + d
บันทึกหน้าเว็บทั้งหมดที่เปิดในหน้าต่างปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่ Shift + Ctrl + d
ค้นหาในหน้าเว็บปัจจุบัน Ctrl + f
ไปยังรายการถัดไปที่ตรงกับการค้นหา Ctrl + g หรือ Enter
ไปยังรายการก่อนหน้าที่ตรงกับการค้นหา Shift + Ctrl + g หรือ Shift + Enter
ไปที่ช่องข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน Alt + Shift + a
ค้นหาใน Google Ctrl + k (หรือ) 
Ctrl + e
เพิ่ม www. และ .com ในข้อมูลที่คุณป้อนลงในแถบที่อยู่ จากนั้นเปิดหน้าดังกล่าว Ctrl + Enter
ดูแหล่งที่มาของหน้าเว็บ Ctrl + u
แสดงหรือซ่อนแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Shift + Ctrl + i
ไปที่ส่วนที่เลือกไว้ในแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Ctrl + Shift + c
เปิดแท็บคอนโซลในแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Shift + Ctrl + j
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก Shift + Ctrl + b
แสดงแถบเครื่องมือ Alt + Shift + t
ไปที่รายการที่เลือกไว้ในแผงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Ctrl + Shift + c
เปิดหน้าประวัติการเข้าชม Ctrl + h
เปิดหน้าดาวน์โหลด Ctrl + j
ลบคำแนะนำการป้อนข้อความอัตโนมัติที่เลือกไว้เมื่อกรอกแบบฟอร์ม Shift + Alt + Backspace
การตั้งค่าระบบและการแสดงผล
เปิดแอป Files Shift + Alt + m
ดูตัวอย่างไฟล์ในแอป Files เลือกไฟล์แล้วกด Space
แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ในแอปไฟล์ Ctrl + . (เครื่องหมายจุด)
เปิดพื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่เวลาปรากฏ) Shift + Alt + s
คลิกไอคอน 1-8 บนชั้นวาง Alt + 1 ถึง Alt + 8
คลิกไอคอนสุดท้ายในชั้นวาง Alt + 9
ใช้แป้นฟังก์ชัน ค้นหา + แป้นฟังก์ชันที่ต้องการ (หรือ)
Launcher + แป้นฟังก์ชันที่ต้องการ
ดูการแจ้งเตือน Shift + Alt + n
เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ Shift + Ctrl และ + หรือ - (เครื่องหมายลบ)
รีเซ็ตความละเอียดของหน้าจอเป็นค่าเริ่มต้น Shift + Ctrl + 0
หมุนหน้าจอ 90 องศา Shift + Ctrl + หมุน
เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ถัดไป Ctrl + Alt + . (เครื่องหมายจุด)
เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ก่อนหน้า Ctrl + Alt + , (คอมมา)
การแก้ไขข้อความ
เปิดหรือปิด Caps Lock ค้นหา + Alt (หรือ)
Launcher + Alt
เลือกทุกอย่างบนหน้าเว็บ Ctrl + a
เลือกเนื้อหาในแถบที่อยู่ Ctrl + L หรือ Alt + d
เลือกคำหรือตัวอักษรถัดไป Shift + Ctrl + ลูกศรขวา
เลือกข้อความไปจนสุดบรรทัด ค้นหา + Shift + ลูกศรขวา (หรือ)
Launcher + Shift + ลูกศรขวา
เลือกข้อความไปจนถึงต้นบรรทัด ค้นหา + Shift + ลูกศรซ้าย (หรือ)
Launcher + Shift + ลูกศรซ้าย
เลือกคำหรืออักษรก่อนหน้า Shift + Ctrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของคำถัดไป Ctrl + ลูกศรขวา
ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของคำก่อนหน้า Ctrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายไปยังต้นบรรทัด ค้นหา + ลูกศรซ้าย (หรือ)
Launcher + ลูกศรซ้าย
ย้ายไปยังท้ายบรรทัด ค้นหา + ลูกศรขวา (หรือ)
Launcher + ลูกศรขวา
ไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร ค้นหา + Ctrl + ลูกศรขวา (หรือ)
Launcher + Ctrl + ลูกศรขวา
ไปที่จุดเริ่มต้นเอกสาร ค้นหา + Ctrl + ลูกศรซ้าย (หรือ)
Launcher + Ctrl + ลูกศรซ้าย
เปิดเมนูคลิปบอร์ด Launcher + v (หรือ)
ค้นหา + v
เคล็ดลับ: คุณไปยังส่วนต่างๆ ของเมนูคลิปบอร์ดได้ด้วยแป้นแท็บหรือลูกศร
คัดลอกเนื้อหาที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด Ctrl + c
เคล็ดลับ: คุณเลือกได้สูงสุด 5 รายการเพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ด Ctrl + v
วางเนื้อหาเมื่อเมนูคลิปบอร์ดเปิดอยู่ Enter
วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดเป็นข้อความธรรมดา Shift + Ctrl + v
ตัด Ctrl + x
ลบคำก่อนหน้า Ctrl + Backspace
ลบอักษรถัดไป (ลบไปข้างหน้า) Alt + Backspace
เลิกทำการทำงานล่าสุด Ctrl + z
ทำงานล่าสุดซ้ำ Shift +Ctrl + z

สลับไปมาระหว่างภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณตั้งค่าไว้

ดูวิธีเลือกภาษาของแป้นพิมพ์

Shift +Ctrl+ Space

สลับเป็นภาษาของแป้นพิมพ์ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้

ดูวิธีเลือกภาษาของแป้นพิมพ์

Ctrl + Space
หรี่แสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง) Alt +
เพิ่มแสงแป้นพิมพ์ (เฉพาะแป้นพิมพ์เรืองแสง) Alt +
แทรกอีโมจิ ค้นหา + Shift + Space (หรือ) Launcher + Shift + Space
แอปข้อความ
ไฟล์ใหม่ในแท็บใหม่ Ctrl + n
ไฟล์ใหม่ในหน้าต่างใหม่ Ctrl + Shift + n
ค้นหาในไฟล์ปัจจุบัน Ctrl + f
เปิดกล่องโต้ตอบของไฟล์ Ctrl + o
ลบบรรทัด Ctrl + d
ย่อหน้าบรรทัดปัจจุบัน 1 หน่วย Ctrl + ]
ลบย่อหน้าบรรทัดปัจจุบัน 1 หน่วย Ctrl + [
บันทึกไฟล์ปัจจุบัน Ctrl + s
บันทึกไฟล์ปัจจุบันเป็นกล่องโต้ตอบ Ctrl + Shift + s
พิมพ์ไฟล์ปัจจุบัน Ctrl + p
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป Ctrl + Tab
ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า Ctrl + Shift + Tab
ปิดไฟล์ปัจจุบัน Ctrl + w
ปิดหน้าต่าง Ctrl + Shift + w
แสดงหรือซ่อนแถบด้านข้าง Alt + Space
โฟกัสแถบด้านข้าง Ctrl + e
ซูมเข้า Ctrl + =
ซูมออก Ctrl + -
รีเซ็ตสเกลการซูม Ctrl + 0
การช่วยเหลือพิเศษ

ดูวิธีทำให้เข้าถึงพิเศษ Chromebook ของคุณได้

เปิดหรือปิด ChromeVox (อธิบายและอ่านออกเสียง) Ctrl + Alt + z
เปิดโหมดคอนทราสต์สูง ค้นหา + Ctrl + h (หรือ)
Launcher + Ctrl + h
ขยายทั้งหน้าจอ Ctrl + ค้นหา + m (หรือ)
Ctrl + Launcher + m
ขยายบางส่วนของหน้าจอ Ctrl + ค้นหา + d (หรือ)
Ctrl + Launcher + d
ย้ายไปยังส่วนต่างๆ ในโหมดแว่นขยายทั้งหน้าจอ Ctrl + Alt + ลูกศรขึ้น , ลูกศรลง , ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา
ไฮไลต์ปุ่ม Launcher ในแถบ Shift + Alt + L
ไฮไลต์รายการถัดไปบนชั้นวาง Shift + Alt + L จากนั้นกด Tab (หรือ)
Shift + Alt + L จากนั้นกดลูกศรขวา
ไฮไลต์รายการก่อนหน้านี้บนชั้นวาง Shift + Alt + L จากนั้นกด Shift + Tab (หรือ)
Shift + Alt + L จากนั้นกดลูกศรซ้าย
เปิดปุ่มที่ไฮไลต์บนชั้นวาง Shift + Alt + L จากนั้นกด Space (หรือ)
Shift + Alt + L จากนั้นกด Enter
นำไฮไลต์ออกจากปุ่มบนชั้นวาง Shift + Alt + L แล้วกด Esc
สลับโฟกัสระหว่าง
 • พื้นที่แสดงสถานะ (ตรงตำแหน่งที่เวลาปรากฏ)
 • Launcher
 • แถบที่อยู่เว็บ
 • แถบบุ๊กมาร์ก (หากมองเห็น)
 • หน้าเว็บที่เปิดอยู่
 • แถบดาวน์โหลด (หากมองเห็น)
Ctrl + ย้อนหลัง หรือ Ctrl + ไปข้างหน้า
ไฮไลต์แถบบุ๊กมาร์ก (หากแสดงอยู่) Shift + Alt + b
ไฮไลต์แถวแนวนอนที่มีแถบที่อยู่เว็บ Shift + Alt + t
เปิดเมนูคลิกขวาสำหรับรายการที่ไฮไลต์ ค้นหา + Shift + เพิ่มระดับเสียง (หรือ)
Launcher + Shift + เพิ่มระดับเสียง
ย้ายไอคอนแอปขึ้น ลง หรือไปด้านข้างใน Launcher Ctrl + ลูกศรขึ้น , ลูกศรลง , ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา
ย้ายแอปเข้าหรือออกจากโฟลเดอร์ใน Launcher Ctrl + Shift + ลูกศรขึ้น , ลูกศรลง , ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา
ใช้แป้นพิมพ์ลัดในแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ ดูแป้นพิมพ์ลัดอักษรเบรลล์
เดสก์
สร้างเดสก์ใหม่ Shift + ค้นหา  + =
เปลี่ยนไปใช้เดสก์ทางด้านซ้ายหรือขวา ค้นหา + [ หรือ ] (วงเล็บเหลี่ยมเปิดหรือวงเล็บเหลี่ยมปิด)
เปลี่ยนไปใช้เดสก์ที่ต้องการ Shift + ค้นหา + [หมายเลขตําแหน่งเดสก์]
ย้ายหน้าต่างไปยังเดสก์อื่น Shift + ค้นหา + [ หรือ ] (วงเล็บเหลี่ยมเปิดหรือวงเล็บเหลี่ยมปิด)
ย้ายหน้าต่างไปยังเดสก์ทั้งหมด Shift + ค้นหา  + a
ดูหน้าต่างทั้งหมดในเดสก์ Alt + Tab
ดูหน้าต่างอื่นในเดสก์ กด Alt ค้างไว้แล้วกด Tab
ดูหน้าต่างอื่นในเดสก์ปัจจุบัน เลือกเดสก์ปัจจุบัน
ดูหน้าต่างในทุกเดสก์ เลือกเดสก์ทั้งหมด

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก