Kortkommandon på Chromebook

Vissa åtgärder kan du utföra snabbare med hjälp av kortkommandon.

Tips! För att visa kortkommandon på den här sidan trycker du på Ctrl + f och anger vad du letar efter.

Populära kortkommandon

 • Ta en skärmdump: Tryck på Ctrl + växla fönster (eller Ctrl + F5)
 • Ta en skärmdump av en del av skärmen: Tryck på Ctrl + Skift + växla fönster (eller Ctrl + Skift + F5) och klicka sedan och dra.
 • Ta en skärmdump (om du har en Chromebook som kan användas som surfplatta): Tryck på strömbrytaren + Volym ned-knappen
 • Aktivera eller inaktivera Caps Lock: Tryck på Alt + Sök
 • Låsa skärmen: Tryck på Sök + L
 • Logga ut från ditt Google-konto: Tryck på Ctrl + Skift + q (två gånger).
 • Visa alla kortkommandon: Tryck på Ctrl + Alt + /

Alla andra kortkommandon

Obs! Om du har ett Windows- eller Mac-tangentbord använder du Windows-tangenten respektive kommandotangenten i stället för söktangenten Sök.

Flikar och fönster

Öppna ett nytt fönster Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge Ctrl + Skift + n
Öppna en ny flik Ctrl + t
Öppna en fil i webbläsaren Ctrl + o
Stäng den aktuella fliken Ctrl + w
Stäng det aktuella fönstret Ctrl + Skift + w
Öppna den senast stängda fliken eller det senast stängda fönstret igen. Ctrl + Skift + t
Öppna tabbarna 1–8 i fönstret Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Öppna den sista fliken i fönstret Ctrl + 9
Öppna nästa flik i fönstret Ctrl + Tabb
Öppna föregående flik i fönstret Ctrl + Skift + Tabb
Byt snabbt mellan fönster Tryck och håll ned Alt, tryck på Tabb tills det önskade fönster öppnas och släpp sedan tangenterna.
Öppna fönstret som det har gått längst tid sedan du använde Tryck och håll ned Alt + Skift, tryck på Tabb tills det önskade fönstret öppnas och släpp sedan tangenterna.
Öppna föregående sida i webbhistoriken Alt + vänsterpil
Öppna nästa sida i webbhistoriken Alt + högerpil
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik och byt till den nya fliken Tryck på Ctrl + Skift och klicka på en länk
Öppna länken i ett nytt fönster Tryck på Skift och klicka på en länk
Öppna länken på fliken Dra länken till flikens adressfält
Öppna länken på en ny flik Dra länken till en tom yta i flikområdet
Öppna webbsidan i en ny flik Skriv en webbadress i adressfältet och tryck på Alt + Retur
Återställer flikens ursprungliga position Tryck på Esc medan du drar fliken
Docka ett fönster till vänster Alt + [
Maximera fönstret Alt + =
Minimera fönstret Alt + -
Docka ett fönster till höger

Alt + ]

Flytta fönster mellan skärmar (med en bildskärm ansluten till Chromebook) Sök + Alt + m

Sidor och webbläsare

En sida upp Alt eller Sök och uppåtpil
En sida ned Alt eller Sök och nedåtpil
Rulla nedåt på webbsidan Blanksteg
Till högst upp på sidan Ctrl + Alt och uppåtpil
Till längst ned på sidan Ctrl + Alt och nedåtpil
Skriv ut den aktuella sidan Ctrl + p
Spara den aktuella sidan Ctrl + s
Läs in den aktuella sidan igen Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen utan att använda cacheminnet Ctrl + Skift + r
Zooma in Ctrl och +
Zooma ut Ctrl och -
Återställer zoomnivån Ctrl + 0
Stoppa inläsningen av den aktuella sidan Esc
Högerklicka på en länk Tryck på Alt och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Sparar länken som ett bokmärke Dra länken till bokmärksfältet
Sparar den aktuella webbsidan som ett bokmärke Ctrl + d
Sparar alla öppna sidor i det aktuella fönstret som bokmärken i en ny mapp Ctrl + Skift + d
Sök på den aktuella sidan Ctrl + f
Hitta nästa träff för sökningen Ctrl + g eller Retur
Hitta föregående träff för sökningen Ctrl + Skift + g eller Skift + Retur
Gör en Google-sökning Ctrl + k eller Ctrl + e
Lägg till www. och .com i det du angett i adressfältet och öppna sedan sidan Ctrl + Retur
Visa sidkälla Ctrl + u
Visa och dölj panelen Verktyg för utvecklare Ctrl + Skift + i
Visa eller dölj DOM-inspektören Ctrl + Skift + j
Visa eller dölj bokmärkesfältet Ctrl + Skift + b
Öppna sidan Historik Ctrl + h
Öppna sidan Hämtade filer Ctrl + j
Ta bort valda autofyllförslag när du fyller i ett formulär Skift + Alt + Backsteg

System- och visningsinställningar

Öppna appen Filer Alt + Skift + m
Förhandsgranska filerna i appen Filer Välj en fil och tryck på Blanksteg
Visa dolda filer i appen Filer Ctrl + .
Klicka i statusfältet där kontobilden visas Skift + Alt + s
Klicka på ikonerna 1–8 i översikten Alt + 1 till Alt + 8
Klicka på den sista ikonen i översikten Alt + 9
Använd F-tangenterna (F1 till F12) Sök + 1 till Sök + =
Visa dina aviseringar Alt + Skift + n
Ändra skärmupplösningen Ctrl + Skift och + eller -
Återställa skärmupplösningen till standardinställningarna Ctrl + Skift + 0
Rotera skärmen 90 grader Ctrl + Skift + Uppdatera
Växla till nästa användare Ctrl Alt + .
Växla till föregående användare Ctrl Alt + ,

Textredigering

Aktivera eller inaktivera Caps Lock Alt + Sök
Markera allt på sidan Ctrl + a
Markera texten i adressfältet Ctrl + L eller Alt + d
Välja nästa ord eller bokstav Ctrl + Skift och högerpil
Markera text till radens slut Skift + Sök och högerpil
Markera text till radens början Skift + Sök och vänsterpil
Markera föregående ord eller bokstav Ctrl + Skift och vänsterpil
Placera markören efter nästa ord Ctrl och högerpil
Placera markören först i föregående ord Ctrl och vänsterpil
Gå till slutet av dokumentet Ctrl + Sök och högerpil
Till början av dokumentet Ctrl + Sök och vänsterpil
Kopiera det markerade innehållet till Urklipp Ctrl + c
Klistra in innehållet i Urklipp Ctrl + v
Klistra in innehållet i Urklipp som oformaterad text Ctrl + Skift + v
Klipp ut Ctrl + x
Ta bort föregående ord Ctrl + Backsteg
Ta bort nästa bokstav (ta bort framåt) Alt + Backsteg
Ångra den senaste åtgärden Ctrl + z
Gör om den senaste åtgärden Ctrl + Skift + z
Byt mellan de tangentbordsspråk som har ställts in. Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk. Ctrl + Skift + blanksteg
Byt till det tangentbordsspråk som du använde tidigare. Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk. Ctrl + blanksteg
Svagare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) AltMinska ljusstyrkan
Starkare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) AltÖka ljusstyrkan

Tillgänglighet

Läs mer om att aktivera tillgänglighetsfunktioner på Chromebook.

Aktivera eller inaktivera ChromeVox (talad feedback) Ctrl + Alt + z
Aktivera högkontrastläge Ctrl + Sök + h
Markera översiktsknappen på hyllan Skift + Alt + L
Markera nästa objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Tabb eller högerpil
Markera föregående objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Skift + Tabb eller vänsterpil
Öppna den markerade knappen på hyllan Skift + Alt + L, sedan blanksteg eller Retur
Ta bort markeringen från en knapp på hyllan Skift + Alt + L, sedan Esc
Flytta fokus mellan:
 • Statusfält (där kontobilden visas)
 • Översikt
 • Adressfält
 • Bokmärkesfält (om det visas)
 • Webbplatsen som är öppen
 • Nedladdningsfält (om det visas)
Ctrl + Föregående sida eller CtrlNästa sida
Markera bokmärkesfältet (om det visas) Alt + Skift + b
Markera raden med adressfältet Skift + Alt + t
Öppna högerklicksmenyn för markerat objekt Skift + Sök + Höj volymen
Använda kortkommandon för tangentbord med punktskrift Läs mer om kortkommandon för tangentbord med punktskrift