Chromebook-kortkommandon

Vissa åtgärder kan du utföra snabbare med hjälp av kortkommandon.

Tips! Du kan söka efter kortkommandon på den här sidan genom att trycka på Ctrl + f och skriva vad du letar efter.

Populära kortkommandon

 • Ta en skärmdump: Tryck på Ctrl + Visa fönster .
 • Ta en skärmdump av en del av skärmen: Tryck på Skift + Ctrl + Visa fönster  och klicka sedan och dra.
 • Ta en skärmdump på en surfplatta: Tryck på strömbrytaren + Sänk volymen.
 • Aktivera eller inaktivera Caps Lock: Tryck på Sök + Alt. Alternativt trycker du på Översikt  + Alt.
 • Låsa skärmen: Tryck på Sök + L. Alternativt trycker du på Översikt  + L.
 • Logga ut från ditt Google-konto: Tryck på Skift + Ctrl + q (två gånger).
 • Visa alla kortkommandon: Tryck på Ctrl + Alt + / (snedstreck).

Kortkommandon på externa tangentbord

Om du har ett Windows- eller Mac-tangentbord trycker du på Windows-tangenten eller på kommandotangenten i stället för söktangenten  eller översiktstangenten .

Så här ändrar du funktion för en tangent på tangentbordet:

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Tangentbord under Enhet.
 4. Ändra funktionen för en eller flera tangenter.

Alla andra kortkommandon

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten  eller översiktstangenten  i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion. 

Flikar och fönster

Öppna ett nytt fönster Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge Skift + Ctrl + n
Öppna en ny flik Ctrl + t
Öppna en fil i webbläsaren Ctrl + o
Stäng den aktuella fliken Ctrl + w
Stäng det aktuella fönstret Skift + Ctrl + w
Öppna den senast stängda fliken eller det senast stängda fönstret igen Skift + Ctrl + t
Öppna flik 1–8 i fönstret Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Öppna den sista fliken i fönstret Ctrl + 9
Öppna nästa flik i fönstret Ctrl + Tabb
Öppna föregående flik i fönstret Skift + Ctrl + Tabb
Byt snabbt mellan fönster Tryck och håll ned Alt, tryck på Tabb tills det önskade fönstret öppnas och släpp sedan tangenterna. Du kan också trycka och hålla ned Alt och sedan trycka på Tabb och välja ett fönster med vänster eller höger piltangent, musen eller genom att använda pekskärmen.
Öppna fönstret som det har gått längst tid sedan du använde Tryck och håll ned Skift + Alt, tryck på Tabb tills du kommer till det önskade fönstret och släpp sedan tangenterna.
Öppna föregående sida i webbhistoriken Alt + vänsterpil
Öppna nästa sida i webbhistoriken Alt + högerpil
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik och byt till den nya fliken Tryck på Skift + Ctrl och klicka på en länk
Öppna länken i ett nytt fönster Tryck på Skift och klicka på en länk
Öppna länken på fliken Dra länken till flikens adressfält
Öppna länken på en ny flik Dra länken till ett tomt område i flikhuvudet
Öppna webbsidan på en ny flik Skriv en webbadress i adressfältet och tryck på Alt + Retur
Återställ flikens ursprungliga position Tryck på Esc medan du drar fliken
Docka ett fönster till vänster Alt + [ (vänster hakparentes)
Maximera fönstret Alt + =
Minimera fönstret Alt + - (minus)
Docka ett fönster till höger

Alt + ] (höger hakparentes)

Flytta fönster mellan skärmar (med en bildskärm ansluten till Chromebook)

Sök + Alt + m (alternativt)
Översikt Alt + m

Sidor och webbläsare

Uppåt en sida Alt + uppåtpil
Nedåt en sida Alt + nedåtpil
Rulla nedåt på webbsidan Blanksteg
Till högst upp på sidan Ctrl + Alt + uppåtpil
Till längst ned på sidan Ctrl + Alt + nedåtpil
Skriv ut den aktuella sidan Ctrl + p
Spara den aktuella sidan Ctrl + s
Läs in den aktuella sidan igen Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen utan att använda cacheminnet Skift + Ctrl + r
Zooma in på sidan Ctrl och +
Zooma ut Ctrl och (minus)
Återställ zoomnivån Ctrl + 0
Sluta läsa in den aktuella sidan Esc
Högerklicka på en länk Tryck på Alt och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Spara länken som ett bokmärke Dra länken till bokmärkesfältet
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke Ctrl + d
Spara alla öppna sidor i det aktuella fönstret som bokmärken i en ny mapp Skift + Ctrl + d
Sök på den aktuella sidan Ctrl + f
Hitta nästa träff för sökningen Ctrl + g eller Retur
Hitta föregående träff för sökningen Skift + Ctrl + g eller Skift + Retur
Öppna ett inaktivt informationsfält Alt + Skift + a
Gör en Google-sökning Ctrl + k (alternativt) 
Ctrl + e
Lägg till www. och .com före och efter det du skriver i adressfältet och öppna sedan sidan Ctrl + Retur
Visa sidkälla Ctrl + u
Visa eller dölj panelen Verktyg för programmerare Skift + Ctrl + i
Navigera till ett valt avsnitt på panelen Verktyg för utvecklare Ctrl + Skift + c
Öppna konsolfliken på panelen Verktyg för utvecklare Skift + Ctrl + j
Visa eller dölj bokmärkesfältet Skift + Ctrl + b
Visa verktygsfältet Alt + Skift + t
Navigera till vald markering på panelen Verktyg för utvecklare Ctrl + Skift + c
Öppna sidan Historik Ctrl + h
Öppna sidan Nedladdningar Ctrl + j
Ta bort valda autofyllförslag när du fyller i ett formulär Skift + Alt + Backsteg

System- och visningsinställningar

Öppna appen Filer Skift + Alt + m
Förhandsgranska filerna i appen Filer Välj en fil och tryck på Blanksteg
Visa dolda filer i appen Filer Ctrl + . (punkt)
Öppna statusfältet där klockan visas Skift + Alt + s
Klicka på ikonerna 1–8 på hyllan Alt + 1 till Alt + 8
Klicka på den sista ikonen i översikten Alt + 9
Använd funktionstangenter Sök + önskad funktionstangent (alternativt)
Översikt  + önskad funktionstangent
Visa dina aviseringar Skift + Alt + n
Ändra skärmupplösning Skift + Ctrl och + eller - (minus)
Återställ skärmupplösningen till standardinställningarna Skift + Ctrl + 0
Rotera skärmen 90 grader Skift + Ctrl + Rotera
Växla till nästa användare Ctrl + Alt + . (punkt)
Växla till föregående användare Ctrl + Alt + , (komma)

Textredigering

Aktivera eller inaktivera Caps Lock Sök + Alt (alternativt)
Översikt  + Alt
Markera allt på sidan Ctrl + a
Markera texten i adressfältet Ctrl + L eller Alt + d
Välj nästa ord eller bokstav Skift + Ctrl + högerpil  
Markera text till radens slut Sök + Skift + högerpil  (alternativt)
Översikt  + Skift + högerpil 
Markera text till radens början Sök + Skift + vänsterpil (alternativt)
Översikt  + Skift + vänsterpil 
Markera föregående ord eller bokstav Skift + Ctrl + vänsterpil
Placera markören efter nästa ord Ctrl + högerpil
Placera markören först i föregående ord Ctrl + vänsterpil
Placera markören först i raden Sök + vänsterpil  (alternativt)
Översikt  + vänsterpil 
Placera markören sist i raden Sök + högerpil  (alternativt)
Översikt  + högerpil 
Gå till slutet av dokumentet Sök + Ctrl + högerpil  (alternativt)
Översikt  + Ctrl + högerpil 
Gå till början av dokumentet Sök + Ctrl + vänsterpil  (alternativt)
Översikt  + Ctrl + vänsterpil  
Kopiera det markerade innehållet till Urklipp Ctrl + c
Klistra in innehållet i Urklipp Ctrl + v
Klistra in innehållet i Urklipp som oformaterad text Skift + Ctrl + v
Klipp ut Ctrl + x
Radera föregående ord Ctrl + Backsteg
Radera nästa bokstav (radera framåt) Alt + Backsteg
Ångra den senaste åtgärden Ctrl + z
Gör om den senaste åtgärden Skift + Ctrl + z

Byt mellan de tangentbordsspråk som har ställts in.

Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk.

Skift + Ctrl + Blanksteg

Byt till det tangentbordsspråk som du använde tidigare.

Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk.

Ctrl + Blanksteg
Svagare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) Alt +
Starkare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) Alt +

Tillgänglighet

Läs mer om att aktivera tillgänglighetsfunktioner på Chromebook.

Aktivera eller inaktivera ChromeVox (talad feedback) Ctrl + Alt + z
Aktivera högkontrastläge Sök + Ctrl + h (alternativt)
Översikt  + Ctrl + h
Förstora hela skärmen Ctrl + Sök + m (alternativt)
Ctrl + Översikt  + m
Förstora en del av skärmen Ctrl + Sök + d (alternativt)
Ctrl + Översikt  + d
Navigera på skärmen med helskärmsförstoring Ctrl + Alt + uppåtpil , nedåtpil , vänsterpil , eller högerpil
Markera översiktsknappen på hyllan Skift + Alt + L
Markera nästa objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Tabb (alternativt) 
Skift + Alt + L, sedan högerpil 
Markera föregående objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Skift + Tabb (alternativt)
Skift + Alt + L, sedan vänsterpil
Öppna den markerade knappen på hyllan Skift + Alt + L, sedan Blanksteg (alternativt) 
Skift + Alt + L, sedan Retur
Ta bort markeringen från en knapp på hyllan Skift + Alt + L, sedan Esc
Flytta fokus mellan:
 • Statusfältet (där klockan visas)
 • Översikt
 • Adressfält
 • Bokmärkesfält (om det är synligt)
 • Webbsidan som är öppen
 • Hämtningsfält (om det är synligt)
Ctrl + bakåt eller Ctrl + framåt
Markera bokmärkesfältet (om det visas) Skift + Alt + b
Markera raden med adressfältet Skift + Alt + t
Öppna högerklicksmenyn för markerat objekt Sök + Skift + Höj volymen  (alternativt)
Översikt  + Skift + Höj volymen
Flytta en appikon uppåt, nedåt eller åt sidan i översikten Ctrl + uppåtpil , nedåtpil , vänsterpil eller högerpil
Flytta en app till eller från en mapp i översikten Ctrl + Skift + uppåtpil , nedåtpil , vänsterpil eller högerpil 
Använda kortkommandon för tangentbord med punktskrift Läs mer om kortkommandon för tangentbord med punktskrift