Kortkommandon på Chromebook

Vissa åtgärder kan du utföra snabbare med hjälp av kortkommandon.

Tips! För att visa kortkommandon på den här sidan trycker du på Ctrl + f och anger vad du letar efter.

Populära kortkommandon

 • Ta en skärmdump: Tryck på Ctrl + växla fönster (eller Ctrl + F5)
 • Ta en skärmdump av en del av skärmen: Tryck på Skift + Ctrl + växla fönster (eller Skift + Ctrl + F5) och klicka sedan och dra.
 • Ta en skärmdump (på en surfplatta): Tryck på strömbrytaren + Volym ned
 • Aktivera eller inaktivera Caps Lock: Tryck på Sök Sök + Alt
 • Lås skärmen: Tryck på Sök Sök + L
 • Logga ut från ditt Google-konto: Tryck på Skift + Ctrl + q (två gånger)
 • Visa alla kortkommandon: Tryck på Ctrl + Alt + /

Alla andra kortkommandon

Obs! Om du har ett Windows- eller Mac-tangentbord använder du Windows-tangenten respektive kommandotangenten i stället för Sök Sök.

Flikar och fönster

Öppna ett nytt fönster Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge Skift + Ctrl + n
Öppna en ny flik Ctrl + t
Öppna en fil i webbläsaren Ctrl + o
Stäng den aktuella fliken Ctrl + w
Stäng det aktuella fönstret Skift + Ctrl + w
Öppna den senast stängda fliken eller det senast stängda fönstret igen. Skift + Ctrl + t
Öppna tabbarna 1–8 i fönstret Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Öppna den sista fliken i fönstret Ctrl + 9
Öppna nästa flik i fönstret Ctrl + Tabb
Öppna föregående flik i fönstret Skift + Ctrl + Tabb
Byt snabbt mellan fönster Tryck och håll ned Alt, tryck på Tabb tills det önskade fönster öppnas och släpp sedan tangenterna.
Öppna fönstret som det har gått längst tid sedan du använde Håll ned Skift + Alt, tryck upprepade gånger på Tabb tills du kommer till det önskade fönstret och släpp sedan tangenterna.
Öppna föregående sida i webbhistoriken Alt + vänsterpil Fönster – docka till vänster
Öppna nästa sida i webbhistoriken Alt + högerpil Fönster – docka till höger
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik och byt till den nya fliken Tryck på Skift + Ctrl  och klicka på en länk
Öppna länken i ett nytt fönster Tryck på Skift och klicka på en länk
Öppna länken på fliken Dra länken till flikens adressfält
Öppna länken på en ny flik Dra länken till en tom yta i flikområdet
Öppna webbsidan i en ny flik Skriv en webbadress i adressfältet och tryck på Alt + Retur
Återställer flikens ursprungliga position Tryck på Esc medan du drar fliken
Docka ett fönster till vänster Alt + [
Maximera fönstret Alt + =
Minimera fönstret Alt + -
Docka ett fönster till höger

Alt + ]

Flytta fönster mellan skärmar (med en bildskärm ansluten till Chromebook) Sök Sök + Alt + m

Sidor och webbläsare

En sida upp Sök Sök eller Alt + uppåtpil Uppåtpil
En sida ned Sök Sök eller Alt + nedåtpil Nedåtpil
Rulla nedåt på webbsidan Blanksteg
Till sidans början Ctrl + Alt + uppåtpil Uppåtpil
Till sidans slut Ctrl + Alt + nedåtpil Nedåtpil
Skriv ut den aktuella sidan Ctrl + p
Spara den aktuella sidan Ctrl + s
Läs in den aktuella sidan igen Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen utan att använda cacheminnet Skift + Ctrl + r
Zooma in Ctrl och +
Zooma ut Ctrl och -
Återställer zoomnivån Ctrl + 0
Stoppa inläsningen av den aktuella sidan Esc
Högerklicka på en länk Tryck på Alt och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Sparar länken som ett bokmärke Dra länken till bokmärksfältet
Sparar den aktuella webbsidan som ett bokmärke Ctrl + d
Sparar alla öppna sidor i det aktuella fönstret som bokmärken i en ny mapp Skift + Ctrl + d
Sök på den aktuella sidan Ctrl + f
Hitta nästa träff för sökningen Ctrl + g eller Retur
Hitta föregående träff för sökningen Skift + Ctrl + g eller Skift + Retur
Gör en Google-sökning Ctrl + k eller Ctrl + e
Lägg till www. och .com i det du angett i adressfältet och öppna sedan sidan Ctrl + Retur
Visa sidkälla Ctrl + u
Visa och dölj panelen Verktyg för utvecklare Skift + Ctrl + i
Visa eller dölj DOM-inspektören Skift + Ctrl + j
Visa eller dölj bokmärkesfältet Skift + Ctrl + b
Öppna sidan Historik Ctrl + h
Öppna sidan Hämtade filer Ctrl + j
Ta bort valda autofyllförslag när du fyller i ett formulär Skift + Alt + Backsteg

System- och visningsinställningar

Öppna appen Filer Skift + Alt + m
Förhandsgranska filerna i appen Filer Välj en fil och tryck på Blanksteg
Visa dolda filer i appen Filer Ctrl + .
Klicka i statusfältet där kontobilden visas Skift + Alt + s
Klicka på ikonerna 1–8 i översikten Alt + 1 till Alt + 8
Klicka på den sista ikonen i översikten Alt + 9
Använd F-tangenterna (F1 till F12) Sök Sök + 1 till Sök Sök + =
Visa dina aviseringar Skift + Alt + n
Ändra skärmupplösningen Skift + Ctrl och + eller -
Återställ skärmupplösningen till standardinställningarna Skift + Ctrl + 0
Rotera skärmen 90 grader Skift + Ctrl + Uppdatera
Växla till nästa användare Ctrl Alt + .
Växla till föregående användare Ctrl Alt + ,

Textredigering

Aktivera eller inaktivera Caps Lock Sök Sök + Alt
Markera allt på sidan Ctrl + a
Markera texten i adressfältet Ctrl + L eller Alt + d
Välj nästa ord eller bokstav Skift + Ctrl + högerpil Fönster – docka till höger
Markera text till radens slut Sök Sök + Skift + högerpil Fönster – docka till höger
Markera text till radens början SökSök + Skiftvänsterpil Fönster – docka till vänster
Markera föregående ord eller bokstav Skift + Ctrl + vänsterpil Fönster – docka till vänster
Placera markören efter nästa ord Ctrl + högerpil Fönster – docka till höger
Placera markören först i föregående ord Ctrl + vänsterpil Fönster – docka till vänster
Gå till slutet av dokumentet Sök Sök + Ctrl + högerpil Fönster – docka till höger
Till början av dokumentet  Sök Sök + Ctrlvänsterpil Fönster – docka till vänster
Kopiera det markerade innehållet till Urklipp Ctrl + c
Klistra in innehållet i Urklipp Ctrl + v
Klistra in innehållet i Urklipp som oformaterad text Skift + Ctrl + v
Klipp ut Ctrl + x
Ta bort föregående ord Ctrl + Backsteg
Ta bort nästa bokstav (ta bort framåt) Alt + Backsteg
Ångra den senaste åtgärden Ctrl + z
Gör om den senaste åtgärden Skift + Ctrl + z
Byt mellan de tangentbordsspråk som har ställts in. Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk. Skift + Ctrl + blanksteg
Byt till det tangentbordsspråk som du använde tidigare. Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk. Ctrl + blanksteg
Svagare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) AltMinska ljusstyrkan
Starkare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) AltÖka ljusstyrkan

Tillgänglighet

Läs mer om att aktivera tillgänglighetsfunktioner på Chromebook.

Aktivera eller inaktivera ChromeVox (talad feedback) Ctrl + Alt + z
Aktivera högkontrastläge Sök + Ctrl + h
Markera översiktsknappen på hyllan Skift + Alt + L
Markera nästa objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Tabb eller högerpil
Markera föregående objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Skift + Tabb eller vänsterpil
Öppna den markerade knappen på hyllan Skift + Alt + L, sedan blanksteg eller Retur
Ta bort markeringen från en knapp på hyllan Skift + Alt + L, sedan Esc
Flytta fokus mellan:
 • Statusfält (där kontobilden visas)
 • Översikt
 • Adressfält
 • Bokmärkesfält (om det visas)
 • Webbplatsen som är öppen
 • Nedladdningsfält (om det visas)
Ctrl + Föregående sida eller CtrlNästa sida
Markera bokmärkesfältet (om det visas) Skift + Alt + b
Markera raden med adressfältet Skift + Alt + t
Öppna högerklicksmenyn för markerat objekt Sök + Skift + Höj volymen
Använda kortkommandon för tangentbord med punktskrift Läs mer om kortkommandon för tangentbord med punktskrift
Förstora hela skärmen Sök + Ctrl + m
Förstora en del av skärmen Sök + Ctrl + d