Kortkommandon på Chromebook

Vissa åtgärder kan du utföra snabbare med hjälp av kortkommandon. Du kan söka efter kortkommandon på den här sidan genom att trycka på Ctrl + f och skriva vad du letar efter.

 

Så här hittar du kortkommandon i Chromebook:
 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Scrolla och välj Tangentbord.
 4. Välj Visa kortkommandon.
Chromebook keyboard shortcuts

Obs! Den här artikeln riktar sig till användare av amerikanska Chromebook-enheter med ett engelskt QWERTY-tangentbord av standardtyp. Om du har ett annat tangentbord hittar du kortkommandon för din enhet under Inställningar följt av Enhet följt av Tangentbord följt av Visa kortkommandon.

Populära kortkommandon

 • Ta en skärmbild: Tryck på Ctrl + Visa fönster
 • Ta en skärmbild av en del av skärmen: Tryck på Skift + Ctrl + Visa fönster och klicka sedan och dra.
 • Ta en skärmbild på en surfplatta: Tryck på strömbrytaren + Sänk volymen.
 • Kom åt fler skärmbildfunktioner: Tryck på Skift + Ctrl + Visa fönster och välj sedan en skärmbildsfunktion från verktygsfältet.
 • Så här kommer du åt fler skärmbildsfunktioner på surfplattor: Håll strömbrytaren nedtryckt följt av välj Skärmbild. Alternativt trycker du på klockan följt av välj Skärmbild. Läs mer om skärmbildsfunktioner.
 • Aktivera eller inaktivera Caps Lock: Tryck på Sök + Alt. Alternativt trycker du på Appstartaren + Alt.
 • Låsa skärmen: Tryck på Sök + L. Alternativt trycker du på Appstartaren + L.
 • Logga ut från ditt Google-konto: Tryck på Skift + Ctrl + q (två gånger).
 • Visa alla kortkommandon: Tryck på Ctrl + Alt + / (snedstreck).

Kortkommandon på externa tangentbord

Om du har ett Windows- eller Mac-tangentbord trycker du på Windows-tangenten respektive kommandotangenten i stället för söktangenten eller tangenten för Appstartaren .

Så här ändrar du funktion för en tangent på tangentbordet:

 1. Välj klockan nere till höger. Eller tryck på Alt + Skift + s.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Tangentbord under Enhet.
 4. Ändra funktionen för en eller flera tangenter.

Utöka alla

Alla andra kortkommandon

Obs! Beroende på vilket tangentbord du har kan du trycka på söktangenten eller tangenten för Appstartaren i vissa kortkommandon. Tangenterna har samma funktion. 

Flikar och fönster
Öppna ett nytt fönster Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge Skift + Ctrl + n
Öppna en ny flik Ctrl + t
Öppna en fil i webbläsaren Ctrl + o
Stäng den aktuella fliken Ctrl + w
Stäng det aktuella fönstret Skift + Ctrl + w
Öppna den senast stängda fliken eller det senast stängda fönstret igen. Skift + Ctrl + t
Öppna flik 1–8 i fönstret Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Öppna den sista fliken i fönstret Ctrl + 9
Öppna nästa flik i fönstret Ctrl + Tabb
Öppna föregående flik i fönstret Skift + Ctrl + Tabb
Byt snabbt mellan fönster Håll ned Alt, tryck på Tabb tills det önskade fönstret öppnas och släpp sedan tangenterna. Du kan också hålla ned Alt och sedan trycka på Tabb och välja ett fönster med vänster eller höger piltangent, musen eller genom att använda pekskärmen.
Öppna fönstret som det har gått längst tid sedan du använde Håll ned Skift + Alt, tryck på Tabb tills du kommer till det önskade fönstret och släpp sedan tangenterna.
Öppna föregående sida i webbhistoriken Alt + vänsterpil
Öppna nästa sida i webbhistoriken Alt + högerpil
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik och byt till den nya fliken Tryck på Skift + Ctrl och klicka på en länk
Öppna länken i ett nytt fönster Tryck på Skift och klicka på en länk
Öppna länken på fliken Dra länken till flikens adressfält
Öppna länken på en ny flik Dra länken till en tom yta i flikområdet
Öppna webbsidan i en ny flik Skriv en webbadress i adressfältet och tryck på Alt + Retur
Återställer flikens ursprungliga position Tryck på Esc medan du drar fliken
Docka ett fönster till vänster Alt + [ (vänster hakparentes)
Maximera fönstret Alt + =
Minimera fönstret Alt + - (minus)
Docka ett fönster till höger

Alt + ] (höger hakparentes)

Flytta fönster mellan skärmar (med en bildskärm ansluten till Chromebook)

Sök + Alt + m (alternativt)
Appstartaren + Alt + m

Sidor och webbläsare
En sida upp Alt + uppåtpil
En sida ned Alt + Nedåtpil
Scrolla nedåt på webbsidan Blanksteg
Till sidans början Ctrl + Alt + uppåtpil
Till sidans slut Ctrl + Alt + nedåtpil
Skriva ut den aktuella sidan Ctrl + p
Spara den aktuella sidan Ctrl + s
Läs in den aktuella sidan igen Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen utan att använda cacheminnet Skift + Ctrl + r
Zooma in Ctrl och +
Zooma ut Ctrl och - (minus)
Återställ zoomnivån Ctrl + 0
Stoppa inläsningen av den aktuella sidan Esc
Högerklicka på en länk Tryck på Alt och klicka på en länk
Öppna länken på en ny flik i bakgrunden Tryck på Ctrl och klicka på en länk
Sparar länken som ett bokmärke Dra länken till bokmärksfältet
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke Ctrl + d
Spara alla öppna sidor i det aktuella fönstret som bokmärken i en ny mapp Skift + Ctrl + d
Sök på den aktuella sidan Ctrl + f
Hitta nästa träff för sökningen Ctrl + g eller Retur
Hitta föregående träff för sökningen Skift + Ctrl + g eller Skift + Retur
Öppna ett inaktivt informationsfält Alt + Skift + a
Göra en Google-sökning Ctrl + k (alternativt) 
Ctrl + e
Lägga till www. och .com före och efter det du har angett i adressfältet och sedan öppna sidan Ctrl + Retur
Visa sidkälla Ctrl + u
Visa eller dölj panelen Verktyg för utvecklare Skift + Ctrl + i
Navigera till ett valt avsnitt på panelen Verktyg för utvecklare Ctrl + Skift + c
Öppna konsolfliken på panelen Verktyg för utvecklare Skift + Ctrl + j
Visa eller dölj bokmärkesfältet Skift + Ctrl + b
Visa verktygsfältet Alt + Skift + t
Navigera till vald markering på panelen Verktyg för utvecklare Ctrl + Skift + c
Öppna sidan Historik Ctrl + h
Öppna sidan Nedladdningar Ctrl + j
Ta bort valda autofyllförslag när du fyller i ett formulär Skift + Alt + Backsteg
System- och visningsinställningar
Öppna appen Filer Skift + Alt + m
Förhandsgranska filer i appen Filer Välj en fil och tryck på Blanksteg
Visa dolda filer i appen Filer Ctrl + . (punkt)
Öppna statusfältet där klockan visas Skift + Alt + s
Klicka på ikon 1–8 på hyllan Alt + 1 till Alt + 8
Klicka på den sista ikonen i översikten Alt + 9
Använda funktionstangenter Sök + önskad funktionstangent (alternativt)
Appstartaren  + önskad funktionstangent
Visa dina aviseringar Skift + Alt + n
Ändra skärmupplösningen Skift + Ctrl och + eller - (minus)
Återställ skärmupplösningen till standardinställningarna Skift + Ctrl + 0
Rotera skärmen 90 grader Skift + Ctrl + Rotera
Byt till nästa användare Ctrl + Alt + . (punkt)
Byt till föregående användare Ctrl + Alt + , (komma)
Textredigering
Aktivera eller inaktivera Caps Lock Sök + Alt (alternativt)
Appstartaren + Alt
Markera allt på sidan Ctrl + a
Markera texten i adressfältet Ctrl + L eller Alt + d
Markera nästa ord eller bokstav Skift + Ctrl + högerpil
Markera text till radens slut Sök + Skift + högerpil (alternativt)
Appstartaren + Skift + högerpil
Markera text till radens början Sök + Skift + vänsterpil (alternativt)
Appstartaren + Skift + vänsterpil
Markera föregående ord eller bokstav Skift+Ctrl + vänsterpil
Placera markören efter nästa ord Ctrl + högerpil
Placera markören först i föregående ord Ctrl + vänsterpil
Placera markören först i raden Sök + vänsterpil (alternativt)
Appstartaren + vänsterpil
Placera markören sist i raden Sök + högerpil (alternativt)
Appstartaren + högerpil
Till slutet av dokumentet Sök + Ctrl + högerpil (alternativt)
Appstartaren + Ctrl + högerpil
Till början av dokumentet Sök + Ctrl + vänsterpil (alternativt)
Appstartaren + Ctrl + vänsterpil
Öppna urklippsmenyn Appstartaren + v (alternativt)
Sök + v
Tips! Du kan navigera i urklippsmenyn med tabbtangenten eller piltangenterna.
Kopiera det markerade innehållet till Urklipp Ctrl + c
Tips! Du kan välja upp till fem objekt som du vill kopiera till Urklipp.
Klistra in innehållet i Urklipp Ctrl + v
Klistra in innehållet när urklippsmenyn är öppen Retur
Klistra in innehållet i Urklipp som oformaterad text Skift + Ctrl + v
Klipp ut Ctrl + x
Ta bort föregående ord Ctrl + Backsteg
Ta bort nästa bokstav (ta bort framåt) Alt + Backsteg
Ångra den senaste åtgärden Ctrl + z
Gör om den senaste åtgärden Skift +Ctrl + z

Byt mellan de tangentbordsspråk som har ställts in

Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk.

Skift +Ctrl+ blanksteg

Byt till det tangentbordsspråk som du använde tidigare.

Läs mer om hur du byter tangentbordsspråk.

Ctrl + blanksteg
Svagare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) Alt +
Starkare belysning (endast tangentbord med belysning underifrån) Alt +
Infoga en emoji Sök + Skift + blanksteg (alternativt) Appstartaren + Skift + blanksteg
Textapp
Ny fil på en ny flik Ctrl + n
Ny fil i ett nytt fönster Ctrl + Skift + n
Sök i aktuell fil Ctrl + f
Öppna fildialogrutan Ctrl + o
Radera rad Ctrl + d
Gör ett indrag på den aktuella raden Ctrl + ]
Ta bort ett indrag på den aktuella raden Ctrl + [
Spara aktuell fil Ctrl + s
Spara aktuell fil som dialogruta Ctrl + Skift + s
Skriv ut aktuell fil Ctrl + p
Hoppa till nästa fil Ctrl + Tabb
Hoppa till föregående fil Ctrl + Skift + Tabb
Stäng aktuell fil Ctrl + w
Stäng fönstret Ctrl + Skift + w
Visa eller dölj sidofält Alt + blanksteg
Sätt sidofältet i fokus Ctrl + e
Zooma in Ctrl + =
Zooma ut Ctrl + -
Återställ zoomning Ctrl + 0
Hjälpmedel

Läs mer om att aktivera tillgänglighetsfunktioner på Chromebook.

Aktivera eller inaktivera ChromeVox (talad feedback) Ctrl + Alt + z
Aktivera högkontrastläge Sök + Ctrl + h (alternativt)
Appstartaren + Ctrl + h
Förstora hela skärmen Ctrl + Sök + m (alternativt)
Ctrl + Appstartaren + m
Förstora en del av skärmen Ctrl + Sök + d (alternativt)
Ctrl + Appstartaren + d
Navigera på skärmen med helskärmsförstoring Ctrl + Alt + uppåtpil , nedåtpil , vänsterpil eller högerpil
Markera knappen för Appstartaren på hyllan Skift + Alt + L
Markera nästa objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Tabb (alternativt)
Skift + Alt + L, sedan högerpil
Markera föregående objekt på hyllan Skift + Alt + L, sedan Skift + Tabb (alternativt)
Skift + Alt + L, sedan vänsterpil
Öppna den markerade knappen på hyllan Skift + Alt + L, sedan blanksteg (alternativt) 
Skift + Alt + L, sedan Retur
Ta bort markeringen från en knapp på hyllan Skift + Alt + L, sedan Esc
Flytta fokus mellan:
 • Statusfältet (där klockan visas)
 • Översikt
 • Adressfält
 • Bokmärkesfält (om det visas)
 • Webbplatsen som är öppen
 • Nedladdningsfältet (om det visas)
Ctrl + bakåt eller Ctrl + framåt
Markera bokmärkesfältet (om det visas) Skift + Alt + b
Markera raden med adressfältet Skift + Alt + t
Öppna högerklicksmenyn för markerat objekt Sök + Skift + Höj volymen  (alternativt)
Appstartaren + Skift + Höj volymen
Flytta en appikon uppåt, nedåt eller åt sidan i översikten Ctrl + uppåtpil , nedåtpil , vänsterpil eller högerpil
Flytta en app till eller från en mapp i översikten Ctrl + Skift + uppåtpil , nedåtpil , vänsterpil eller högerpil
Använda kortkommandon för tangentbord med punktskrift Läs mer om kortkommandon för tangentbord med punktskrift
Skrivbord
Skapa ett nytt skrivbord Skift + Sök + =
Byta till ett skrivbord till vänster eller höger Sök + [ eller ] (vänster eller höger hakparentes)
Byta till ett specifikt skrivbord Skift + Sök + [skrivbordsnummer]
Flytta ett fönster till ett annat skrivbord Skift + Sök + [ eller ] (vänster eller höger hakparentes)
Flytta ett fönster till alla skrivbord Skift + Sök + a
Visa alla fönster på skrivbordet Alt + Tabb
Visa ett annat fönster på skrivbordet Håll ned Alt och tryck på Tabb
Visa ett annat fönster på ditt nuvarande skrivbord Välj Aktuellt skrivbord
Visa fönster på alla skrivbord Välj Alla skrivbord

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny