Skróty klawiszowe na Chromebooku

Dzięki skrótom klawiszowym możesz szybciej wykonywać niektóre zadania. Aby znaleźć skróty na tej stronie, naciśnij Ctrl + F i wpisz szukane słowa.

Ważne: ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Chromebooków ze standardową angielską klawiaturą QWERTY w wersji amerykańskiej. Jeśli chcesz poznać skróty klawiszowe działające na klawiaturze międzynarodowej, wybierz Ustawienia a potem Urządzenie a potem Klawiatura a potem Wyświetl skróty klawiszowe.

Popularne skróty

 • Zrób zrzut ekranu: naciśnij Ctrl + Pokaż okna .
 • Zrób częściowy zrzut ekranu: naciśnij Shift + Ctrl + Pokaż okna , a potem kliknij i przeciągnij.
 • Zrób zrzut ekranu (na tablecie): naciśnij przycisk zasilania + przycisk zmniejszania głośności.
 • Otwórz dodatkowe funkcje robienia zrzutów ekranu: naciśnij Shift + Ctrl + Pokaż okna , a potem wybierz funkcję z paska narzędzi.
 • Otwórz dodatkowe funkcje robienia zrzutów ekranu na tablecie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania a potem i kliknij „Zrzut ekranu” albo kliknij godzinę a potem i wybierz Zrzut ekranu. Dowiedz się więcej o funkcjach robienia zrzutów ekranu
 • Włącz lub wyłącz Caps Lock: naciśnij Wyszukaj  + Alt lub Menu z aplikacjami  + Alt.
 • Zablokuj ekran: naciśnij Wyszukaj + Llub Menu z aplikacjami  + L.
 • Wyloguj się z konta Google: naciśnij Shift + Ctrl + Q (2 razy).
 • Pokaż wszystkie skróty klawiszowe: naciśnij Ctrl + Alt + / (ukośnik).

Skróty na klawiaturze zewnętrznej

Jeśli używasz klawiatury Windows lub Mac, naciśnij klawisz Windows lub Command zamiast klawisza Wyszukaj  lub Menu z aplikacjami .

Aby zmienić działanie określonego klawisza:

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę. Możesz też nacisnąć Alt + Shift + S.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. W sekcji „Urządzenie” kliknij Klawiatura.
 4. Zmień funkcje odpowiednich klawiszy.

Wszystkie inne skróty

Ważne: w zależności od tego, jaką masz klawiaturę, aby użyć niektórych skrótów, możesz nacisnąć klawisz Wyszukaj  lub klawisz Menu z aplikacjami . Oba klawisze działają tak samo.

Karty i okna

Otwórz nowe okno Ctrl + N
Otwórz nowe okno w trybie incognito Shift + Ctrl + N
Otwórz nową kartę Ctrl + T
Otwórz plik w przeglądarce Ctrl + O
Zamknij bieżącą kartę Ctrl + W
Zamknij bieżące okno Shift + Ctrl + W
Przywróć ostatnią zamkniętą kartę lub ostatnie zamknięte okno Shift +Ctrl + T
Przejdź do karty 1–8 w oknie Od Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Przejdź do ostatniej karty w oknie Ctrl + 9
Przejdź do następnej karty w oknie Ctrl + Tab
Przejdź do poprzedniej karty w oknie Shift + Ctrl + Tab
Przejdź szybko do innego okna Naciśnij i przytrzymaj Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze. Możesz też nacisnąć i przytrzymać Alt, a potem nacisnąć Tab i wybrać okno za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo, myszy lub dotknięcia palcem.
Otwórz niedawno używane okno Naciśnij i przytrzymaj Shift + Alt, naciskaj Tab, aż przejdziesz do okna, które chcesz otworzyć, i zwolnij klawisze.
Otwórz poprzednią stronę z historii przeglądania Alt + Strzałka w lewo
Otwórz następną stronę z historii przeglądania Alt + strzałka w prawo
Otwórz link w nowej karcie w tle Naciśnij Ctrl i kliknij link
Otwórz link w nowej karcie i przełącz się na nią Naciśnij Shift + Ctrl i kliknij link
Otwórz link w nowym oknie Naciśnij Shift i kliknij link
Otwórz link w karcie Przeciągnij link na pasek adresu karty
Otwórz link w nowej karcie Przeciągnij link na pusty obszar na pasku kart
Otwórz stronę w nowej karcie Wpisz adres internetowy (URL) w pasku adresu i naciśnij Alt + Enter
Przywróć kartę do jej pierwotnej pozycji Podczas przeciągania karty naciśnij Esc
Zadokuj okno po lewej stronie Alt + [ (lewy nawias kwadratowy)
Maksymalizuj okno Alt + =
Minimalizuj okno Alt + - (minus)
Zadokuj okno po prawej stronie

Alt + ] (prawy nawias kwadratowy)

Przełączaj okna między ekranami (gdy Chromebook jest podłączony do monitora)

Wyszukaj  + Alt + M (lub)
Menu z aplikacjami Alt + M

Przeglądarka stron i internetu

Strona w górę Alt + strzałka w górę
Strona w dół Alt + strzałka w dół
Przewiń stronę internetową w dół Spacja
Przejdź na górę strony Ctrl + Alt + strzałka w górę
Przejdź na dół strony Ctrl + Alt + strzałka w dół
Wydrukuj bieżącą stronę Ctrl + P
Zapisz bieżącą stronę Ctrl + S
Załaduj ponownie bieżącą stronę Ctrl + R
Załaduj ponownie bieżącą stronę bez używania pamięci podręcznej Shift + Ctrl + R
Powiększ stronę Ctrl i +
Pomniejsz stronę Ctrl i - (minus)
Zresetuj poziom powiększenia Ctrl + 0
Zatrzymaj wczytywanie bieżącej strony Esc
Kliknij link prawym przyciskiem myszy Naciśnij Alt i kliknij link
Otwórz link w nowej karcie w tle Naciśnij Ctrl i kliknij link
Zapisz link jako zakładkę Przeciągnij link na pasek zakładek
Zapisz bieżącą stronę internetową jako zakładkę Ctrl + D
Zapisz wszystkie strony otwarte w bieżącym oknie jako zakładki w nowym folderze Shift + Ctrl + D
Przeszukaj bieżącą stronę Ctrl + F
Przejdź do następnego wyrażenia pasującego do zapytania Ctrl + G lub Enter
Przejdź do poprzedniego wyrażenia pasującego do zapytania Shift + Ctrl + G lub Shift + Enter
Przejdź do nieaktywnego pola informacji Alt + Shift + A
Szukaj w Google Ctrl K (lub) 
Ctrl E
Dodaj www..com do ciągu wpisanego w pasku adresu i otwórz stronę Ctrl + Enter
Wyświetl źródło strony Ctrl + U
Pokaż lub ukryj panel narzędzi dla programistów Shift + Ctrl + I
Przejdź do wybranej sekcji w panelu Narzędzia dla programistów Ctrl + Shift + C
Otwórz kartę Konsola w panelu Narzędzia dla programistów Shift + Ctrl + J
Pokaż lub ukryj pasek zakładek Shift +Ctrl + B
Pokaż pasek narzędzi Alt + Shift + T
Przejdź do wybranej opcji w panelu Narzędzia dla programistów Ctrl + Shift + C
Otwórz stronę Historia Ctrl + H
Otwórz stronę Pobrane pliki Ctrl + J
Usuń sugestię autouzupełniania wybraną podczas wypełniania formularza Shift + Alt + Backspace

Ustawienia systemowe i ustawienia wyświetlania

Otwieranie aplikacji Pliki Shift + Alt + M
Otwórz podgląd pliku w aplikacji Pliki Wybierz plik i naciśnij spację
Pokaż ukryte pliki w aplikacji Pliki Ctrl + . (kropka)
Otwórz pasek stanu (tam, gdzie widać zegar) Shift + Alt + S
Kliknij ikony 1–8 na półce Od Alt + 1 do Alt + 8
Kliknij ostatnią ikonę na półce Alt + 9
Użyj klawiszy funkcyjnych Wyszukaj  + preferowany klucz funkcyjny (lub)
Menu z aplikacjami  + preferowany klucz funkcyjny
Zobacz powiadomienia Shift + Alt + N
Zmień rozdzielczość ekranu Shift Ctrl + lub - (minus)
Przywróć domyślną rozdzielczość ekranu Shift + Ctrl + 0
Obróć ekran o 90 stopni Shift + Ctrl + Obróć
Przełącz do następnego użytkownika Ctrl + Alt + . (kropka)
Przełącz do poprzedniego użytkownika Ctrl + Alt + , (przecinek)

Edytowanie tekstu

Włącz lub wyłącz Caps Lock Wyszukaj  + Alt (lub)
Menu z aplikacjami  + Alt
Zaznacz całą zawartość strony Ctrl + A
Zaznacz zawartość paska adresu Ctrl + L lub Alt + D
Zaznacz następne słowo lub literę Shift + Ctrl + strzałka w prawo  
Zaznacz tekst do końca wiersza Wyszukaj  + Shift + strzałka w prawo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Shift + strzałka w prawo 
Zaznacz tekst do początku wiersza Wyszukaj   + Shift + strzałka w lewo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Shift + strzałka w lewo 
Zaznacz poprzednie słowo lub znak Shift+Ctrl + strzałka w lewo
Umieść kursor tuż za następnym słowem Ctrl + strzałka w prawo
Umieść kursor tuż przed poprzednim słowem Ctrl + strzałka w lewo
Przejdź na początek wiersza Wyszukaj  strzałka w lewo  (lub)
Menu z aplikacjami  + strzałka w lewo 
Przejdź na koniec wiersza Wyszukaj  + strzałka w prawo  (lub)
Menu z aplikacjami  + strzałka w prawo 
Przejdź na koniec dokumentu Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w prawo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w prawo 
Przejdź na początek dokumentu Wyszukaj  + Ctrl + strzałka w lewo  (lub)
Menu z aplikacjami  + Ctrl + strzałka w lewo  
Otwórz menu schowka Menu z aplikacjami  + V (lub)
Wyszukaj  + V
Wskazówka: po menu schowka możesz poruszać się za pomocą klawisza Tab lub klawiszy strzałek.
Skopiuj zaznaczoną zawartość do schowka Ctrl + C
Wskazówka: do schowka możesz skopiować do 5 elementów.
Wklej zawartość schowka Ctrl + V
Wklej zawartość, gdy otwarte jest menu schowka Enter
Wklej zawartość schowka jako zwykły tekst Shift + Ctrl + V
Wytnij Ctrl + X
Usuń poprzednie słowo Ctrl + Backspace
Usuń następny znak (usuwanie do przodu) Alt + Backspace
Cofnij ostatnią czynność Ctrl + Z
Ponów ostatnią czynność Shift +Ctrl + Z

Przełącz ustawione języki klawiatury

Dowiedz się, jak wybrać język klawiatury.

Shift +Ctrl+ Spacja

Przełącz do poprzedniego ustawionego języka klawiatury.

Dowiedz się, jak wybrać język klawiatury.

Ctrl + Spacja
Przyciemnij klawiaturę (dotyczy tylko klawiatur podświetlanych) Alt +
Rozjaśnij klawiaturę (dotyczy tylko klawiatur podświetlanych) Alt +
Wstaw emotikon Wyszukaj  + Shift + spacja (lub) Menu z aplikacjami  + Shift + spacja

Ułatwienia dostępu

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu na Chromebooku

Włącz lub wyłącz ChromeVox (komunikaty głosowe) Ctrl + Alt + Z
Włącz tryb wysokiego kontrastu Wyszukaj  + Ctrl + (lub)
Menu z aplikacjami  + Ctrl + H
Powiększ cały ekran Ctrl + Wyszukaj  + M (lub)
Ctrl + Menu z aplikacjami  + M
Powiększ część ekranu Ctrl + Wyszukaj  + D (lub)
Ctrl + Menu z aplikacjami  + D
Poruszaj się w trybie lupy pełnego ekranu Ctrl + Alt + strzałka w górę , strzałka w dół , strzałka w lewo  lub strzałka w prawo 
Podświetl przycisk Menu z aplikacjami na półce Shift + Alt + L
Podświetl następny element na półce Shift + Alt + L, a potem Tab (lub) 
Shift + Alt + L, a potem strzałka w prawo 
Podświetl poprzedni element na półce Shift + Alt + L, a potem Shift + Tab (lub)
Shift + Alt + L, a potem strzałka w lewo 
Otwórz podświetlony przycisk na półce Shift + Alt + L, a potem spacja (lub) 
Shift + Alt + L, a potem Enter
Usuń podświetlenie przycisku z półki Shift + Alt + L, a potem Esc
Przełącz aktywny obszar między tymi opcjami:
 • pasek stanu (tam, gdzie widać zegar);
 • menu z aplikacjami;
 • pasek adresu;
 • pasek zakładek (jeśli jest widoczny);
 • otwarta strona;
 • pasek pobranych plików (jeśli jest widoczny).
Ctrl + Wstecz  lub Ctrl + Dalej 
Podświetl pasek zakładek (jeśli jest widoczny) Shift + Alt + B
Podświetl wiersz z paskiem adresu Shift + Alt + T
Otwórz menu prawego przycisku myszy dla zaznaczonego elementu Wyszukaj  + Shift + Zwiększ głośność  (lub)
Menu z aplikacjami  + Shift + Zwiększ głośność 
Przenieś ikonę aplikacji w górę, w dół lub w bok w Menu z aplikacjami Ctrl + strzałka w górę , strzałka w dół , strzałka w lewo  lub strzałka w prawo 
Przenieś aplikację do folderu lub poza folder w Menu z aplikacjami Ctrl + Shift + strzałka w górę , strzałka w dół , strzałka w lewo  lub strzałka w prawo 
Używaj skrótów na klawiaturze brajlowskiej Zobacz listę skrótów klawiatury Braille'a

Biurka

Utwórz nowe biurko Shift + Search  + =
Przełącz się na biurko po lewej lub prawej Wyszukaj  + [ lub ] (lewy lub prawy nawias kwadratowy)
Przełącz się na określone biurko Shift + Wyszukaj  + [numer pozycji biurka]
Przenieś okno do innego biurka Shift + Wyszukaj  + [ lub ] (lewy lub prawy nawias kwadratowy)
Przenieś okno na wszystkie biurka Shift + Wyszukaj  + A
Wyświetl wszystkie okna na biurku Alt + Tab
Zobacz inne okno na biurku Przytrzymaj Alt i naciśnij Tab
Wyświetl inne okno na bieżącym biurku Wybierz Bieżące biurko
Wyświetl okna na wszystkich biurkach Wybierz Wszystkie biurka.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
208
false
false