Sneltoetsen op de Chromebook

Met sneltoetsen kun je sommige taken sneller afronden. Druk op Ctrl + f en geef een zoekterm op als je op deze pagina snel een bepaalde sneltoets wilt vinden.

 

Zo vind je sneltoetsen op je Chromebook:
 1. Selecteer rechtsonder de tijd.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Scroll en selecteer Toetsenbord.
 4. Selecteer Sneltoetsen bekijken.
Chromebook keyboard shortcuts

Belangrijk: Dit artikel is alleen bedoeld voor Amerikaanse Chromebook-gebruikers met een standaard Engels QWERTY-toetsenbord. Als je een internationaal toetsenbord hebt, ga je naar Instellingen en dan Apparaat en dan Toetsenbord en dan Sneltoetsen bekijken om sneltoetsen voor je apparaat te vinden.

Populaire sneltoetsen

 • Screenshot maken: Druk op Ctrl + Vensters weergeven .
 • Gedeeltelijk screenshot maken: Druk op Shift + Ctrl + Vensters weergeven  en klik en sleep.
 • Een screenshot maken op tablets: Druk op de aan/uit-knop + de knop Volume omlaag.
 • Meer screenshotfuncties openen: Druk op Shift + Ctrl + Vensters weergeven  en selecteer een screenshotfunctie via de werkbalk.
 • Meer screenshotfuncties gebruiken op tablets: Houd de aan/uit-knop en dan ingedrukt en selecteer Screenshot of selecteer de tijd en dan selecteer Screenshot. Meer informatie over screenshotfuncties
 • Caps Lock aan- of uitzetten: Druk op Zoeken  + Alt. Of druk op Launcher  + Alt.
 • Het scherm vergrendelen: Druk op Zoeken  + L. Of druk op Launcher  + L.
 • Uitloggen van je Google-account: Druk op Shift + Ctrl + q (2 keer).
 • Alle sneltoetsen weergeven: Druk op Ctrl + Alt + / (slash).

Sneltoetsen op externe toetsenborden

Als je met een Windows- of Mac-toetsenbord werkt, gebruik je de Windows-toets of Command-toets in plaats van de zoektoets  of de Launcher-toets .

Zo wijzig je hoe een specifieke toetsenbordtoets werkt:

 1. Selecteer rechtsonder de tijd. Of druk op Alt + Shift + s.
 2. Selecteer Instellingen .
 3. Klik onder Apparaat op Toetsenbord.
 4. Wijzig de functie van een of meerdere toetsen.

Alles uitvouwen

Alle overige sneltoetsen

Belangrijk: Afhankelijk van je toetsenbord kun je op de zoektoets  of de Launcher-toets  drukken voor bepaalde sneltoetsen. Beide toetsen werken hetzelfde.

Tabbladen en vensters
Een nieuw venster openen Ctrl + n
Een nieuw venster openen in de incognitomodus Shift + Ctrl + n
Een nieuw tabblad openen Ctrl + t
Een bestand openen in de browser Ctrl + o
Het huidige tabblad sluiten Ctrl + w
Het huidige venster sluiten Shift + Ctrl + w
Het laatste tabblad of venster dat je hebt gesloten, opnieuw openen Shift + Ctrl + t
Naar tabblad 1-8 in het venster gaan Ctrl + 1 tot en met Ctrl + 8
Naar het laatste tabblad in het venster gaan Ctrl + 9
Naar het volgende tabblad in het venster gaan Ctrl + Tab
Naar het vorige tabblad in het venster gaan Shift + Ctrl + Tab
Snel schakelen tussen vensters Houd Alt ingedrukt, tik op Tab tot je het gewenste venster ziet en laat de toetsen los. Je kunt ook Alt ingedrukt houden, daarna op Tab tikken en een venster selecteren met de linker- of rechterpijltoets, de muis of door te tikken.
Het venster openen dat je het langst geleden hebt gebruikt Houd Shift + Alt ingedrukt, tik op Tab tot je het gewenste venster ziet en laat de toetsen los.
Naar de vorige pagina in de browsegeschiedenis gaan Alt + Pijl-links
Naar de volgende pagina in de browsegeschiedenis gaan Alt + pijl-rechts
De link openen op een nieuw tabblad op de achtergrond Druk op Ctrl en klik op een link
De link openen op een nieuw tabblad en naar het nieuwe tabblad schakelen Druk op Shift + Ctrl en klik op een link
De link openen in een nieuw venster Druk op Shift en klik op een link
De link openen op het tabblad Sleep de link naar de adresbalk van het tabblad
De link openen op een nieuw tabblad Sleep de link naar een blanco gedeelte van de tabbladstrook
De webpagina openen op een nieuw tabblad Typ het webadres (URL) in de adresbalk en druk op Alt + Enter
Het tabblad terugzetten op zijn oorspronkelijke positie Druk op Esc tijdens het slepen van het tabblad
Een venster aan de linkerkant docken Alt + [ (linker vierkante haak)
Venster maximaliseren Alt + =
Venster minimaliseren Alt + - (min)
Een venster aan de rechterkant docken

Alt + ] (rechter vierkante haak)

Van venster wisselen tussen schermen (als je Chromebook is aangesloten op een beeldscherm)

Zoeken + Alt + m (of)
Launcher  + Alt + m

Pagina- en webbrowser
Pagina omhoog Alt + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Alt + Pijl-omlaag
Omlaag scrollen op de webpagina Spatiebalk
Naar bovenkant van pagina gaan Ctrl + Alt + pijl-omhoog
Naar onderkant van pagina gaan Ctrl + Alt + pijl-omlaag
De huidige pagina afdrukken Ctrl + p
De huidige pagina opslaan Ctrl + s
De huidige pagina opnieuw laden Ctrl + r
De huidige pagina opnieuw laden en content in het cachegeheugen negeren Shift + Ctrl + r
Inzoomen op de pagina Ctrl en +
Uitzoomen op de pagina Ctrl en - (min)
Zoomniveau resetten Ctrl + 0
Het laden van de huidige pagina stoppen Esc
Rechtsklikken op een link Druk op Alt en klik op een link
De link openen op een nieuw tabblad op de achtergrond Druk op Ctrl en klik op een link
De link opslaan als bladwijzer Sleep de link naar de bladwijzerbalk
De huidige webpagina als bladwijzer opslaan Ctrl + d
Alle geopende pagina's in het huidige venster als bladwijzers opslaan in een nieuwe map Shift + Ctrl + d
Zoeken op de huidige pagina Ctrl + f
Naar de volgende term gaan die overeenkomt met je zoekopdracht Ctrl + g of Enter
Naar de vorige term gaan die overeenkomt met je zoekopdracht Shift + Ctrl + g of Shift + Enter
Naar een inactief informatieveld gaan Alt + Shift + a
Een zoekopdracht uitvoeren op Google Zoeken Ctrl + k (of) 
Ctrl + e
www. en .com toevoegen aan je invoer in de adresbalk en de pagina vervolgens openen Ctrl + Enter
Paginabron weergeven Ctrl + u
Het deelvenster met Developer Tools weergeven of verbergen Shift + Ctrl + i
Naar het geselecteerde gedeelte gaan in het venster met Developer Tools Ctrl + Shift + c
Het tabblad Console openen in het venster met Developer Tools Shift + Ctrl + j
De bladwijzerbalk weergeven of verbergen Shift + Ctrl + b
De werkbalk weergeven Alt + Shift + t
Naar de geselecteerde selectie gaan in het venster met Developer Tools Ctrl + Shift + c
De pagina 'Geschiedenis' openen Ctrl + h
De pagina 'Downloads' open Ctrl + j
De geselecteerde suggestie van 'Automatisch aanvullen' verwijderen bij het invullen van een formulier Shift + Alt + Backspace
Systeem- en weergave-instellingen
De app Bestanden openen Shift + Alt + m
Een voorbeeld van een bestand weergeven in de app Bestanden Selecteer het bestand en druk op de spatiebalk
Verborgen bestanden in de app Bestanden weergeven Ctrl + . (punt)
Het statusgedeelte openen (waar de tijd wordt weergegeven) Shift + Alt + s
Klikken op pictogram 1-8 op je plank Alt + 1 tot en met Alt + 8
Klikken op het laatste pictogram op je plank Alt + 9
Functietoetsen gebruiken Zoeken  + je gewenste functietoets (of)
Launcher  + je gewenste functietoets
Je meldingen bekijken Shift + Alt + n
Schermresolutie wijzigen Shift + Ctrl en + of - (min)
Schermresolutie resetten naar standaardinstellingen Shift + Ctrl + 0
Scherm 90 graden draaien Shift + Ctrl + Draaien
Overschakelen naar de volgende gebruiker Ctrl + Alt + . (punt)
Overschakelen naar de vorige gebruiker Ctrl + Alt + , (komma)
Tekstverwerking
Caps Lock aan- of uitzetten Zoeken + Alt (of)
Launcher + Alt
Alles op de pagina selecteren Ctrl + a
De content van de adresbalk selecteren Ctrl + L of Alt + d
Het volgende woord of de volgende letter selecteren Shift + Ctrl + pijl-rechts
Tekst tot het einde van de regel selecteren Zoeken + Shift + pijl-rechts (of)
Launcher + Shift + pijl-rechts
Tekst tot het begin van de regel selecteren Zoeken + Shift + pijl-links (of)
Launcher + Shift + pijl-links
Het vorige woord of de vorige letter selecteren Shift + Ctrl + pijl-links
Naar het eind van het volgende woord gaan Ctrl + pijl-rechts
Naar het begin van het vorige woord gaan Ctrl + pijl-links
Naar het begin van de regel gaan Zoeken + pijl-links (of)
Launcher + pijl-links
Naar het einde van de regel gaan Zoeken + pijl-rechts (of)
Launcher + pijl-rechts
Naar het einde van het document gaan Zoeken + Ctrl + pijl-rechts (of)
Launcher + Ctrl + pijl-rechts
Naar het begin van het document gaan Zoeken + Ctrl + pijl-links (of)
Launcher + Ctrl + pijl-links
Klembordmenu openen Launcher + v (of)
Zoeken + v
Tip: Je kunt navigeren in het klembordmenu met de Tab- of pijltoetsen.
Geselecteerde content kopiëren naar het klembord Ctrl + c
Tip: Je kunt maximaal 5 items selecteren om te kopiëren naar het klembord.
Content vanaf het klembord plakken Ctrl + v
Content plakken als het klembordmenu is geopend Enter
Content vanaf het klembord plakken als platte tekst Shift + Ctrl + v
Knippen Ctrl + x
Het vorige woord verwijderen Ctrl + Backspace
De volgende letter verwijderen (vooruit verwijderen) Alt + Backspace
De laatst uitgevoerde actie ongedaan maken Ctrl + z
De laatste actie opnieuw uitvoeren Shift + Ctrl + z

Schakelen tussen de toetsenbordtalen die je hebt ingesteld

Meer informatie over hoe je de toetsenbordtaal selecteert.

Shift + Ctrl + Spatie

Schakelen tussen de eerdere toetsenbordtalen die je hebt gebruikt.

Meer informatie over hoe je de toetsenbordtaal selecteert.

Ctrl + Spatie
Toetsenbord dimmen (alleen voor toetsenborden met achtergrondverlichting) Alt +
Toetsenbord helderder maken (alleen voor toetsenborden met achtergrondverlichting) Alt +
Een emoji invoegen Zoeken + Shift + spatiebalk (of) Launcher + Shift + spatiebalk
Tekst-app
Nieuw bestand in een nieuw tabblad Ctrl + n
Nieuw bestand in een nieuw venster Ctrl + Shift + n
Zoeken in huidig bestand Ctrl + f
Dialoogvenster Bestand openen Ctrl + o
Regel verwijderen Ctrl + d
De huidige regel inspringen met één inspringingseenheid Ctrl + ]
Inspringing voor de huidige regel ongedaan maken met één inspringingseenheid Ctrl + [
Huidig bestand opslaan Ctrl + s
Dialoogvenster Huidig bestand opslaan als Ctrl + Shift + s
Huidig bestand afdrukken Ctrl + p
Naar volgend bestand gaan Ctrl + Tab
Naar vorig bestand gaan Ctrl + Shift + Tab
Huidig bestand sluiten Ctrl + w
Venster sluiten Ctrl + Shift + w
Zijbalk tonen of verbergen Alt + spatiebalk
Focus op de zijbalk plaatsen Ctrl + e
Inzoomen Ctrl + =
Uitzoomen Ctrl + -
Zoomschaal resetten Ctrl + 0
Toegankelijkheid

Meer informatie over hoe je je Chromebook toegankelijk maakt

ChromeVox (gesproken feedback) aan- of uitzetten Ctrl + Alt + z
Modus voor hoog contrast inschakelen Zoeken  + Ctrl + h (of)
Launcher  + Ctrl + h
Het hele scherm vergroten Ctrl + Zoeken  + m (of)
Ctrl + Launcher  + m
Een deel van het scherm vergroten Ctrl + Zoeken  + d (of)
Ctrl + Launcher  + d
Navigeren in modus voor vergrootglas voor volledig scherm Ctrl + Alt + pijl-omhoog , pijl-omlaag , pijl-links  of pijl-rechts 
De Launcher-knop op je plank markeren Shift + Alt + L
Het volgende item op je plank markeren Shift + Alt + L en daarna Tab (of)
Shift + Alt + L en daarna pijl-rechts 
Het vorige item op je plank markeren Shift + Alt + L en daarna Shift + Tab (of)
Shift + Alt + L en daarna pijl-links 
De gemarkeerde knop op je plank openen Shift + Alt + L en daarna spatiebalk (of)
Shift + Alt + L en daarna Enter
Een knop op je plank niet langer markeren Shift + Alt + L en daarna Esc
Schakelen tussen:
 • Statusgebied (waar de tijd wordt weergegeven)
 • Launcher
 • Adresbalk
 • Bladwijzerbalk (indien zichtbaar)
 • De webpagina die is geopend
 • Downloadbalk (indien zichtbaar)
Ctrl + Terug  of Ctrl + Volgende 
De bladwijzerbalk markeren (indien weergegeven) Shift + Alt + b
De rij met de adresbalk markeren Shift + Alt + t
Het menu dat met de rechtermuisknop wordt geopend, openen voor het gemarkeerde item Zoeken  + Shift + Volume omhoog  (of)
Launcher  + Shift + Volume omhoog 
Een app-icoon omhoog, omlaag of naar de zijkant verplaatsen in de Launcher Ctrl + pijl-omhoog , pijl-omlaag , pijl-links  of pijl-rechts 
Een app in of uit een map in de Launcher verplaatsen Ctrl + Shift + pijl-omhoog , pijl-omlaag , pijl-links  of pijl-rechts 
Sneltoetsen gebruiken op een brailleleesregel Sneltoetsen voor brailleleesregels bekijken
Bureaus
Een nieuw bureau maken Shift + Zoeken  + =
Naar een bureau gaan aan de linker- of rechterkant Zoeken  + [ of ] (vierkante haak links of rechts)
Naar een specifiek bureau overschakelen Shift + Zoeken  + [positie van bureaupositie]
Een venster naar een ander bureau verplaatsen Shift + Zoeken  + [ of ] (vierkante haak links of rechts)
Een venster naar alle bureaus verplaatsen Shift + Zoeken  + a
Alle vensters op je bureau bekijken Alt + Tab
Een ander venster op je bureau bekijken Houd Alt ingedrukt en druk op Tab
Een ander venster op je huidige bureau bekijken Selecteer Huidig bureau
Vensters bekijken op alle bureaus Selecteer Alle bureaus

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu