Sneltoetsen op de Chromebook

Met sneltoetsen kun je sommige taken sneller afronden.

Tip: Druk op Ctrl + f en voer een zoekterm in als je op deze pagina snel een bepaalde sneltoets wilt vinden.

Populaire sneltoetsen

 • Een screenshot maken: Druk op Ctrl + Vensters weergeven Vensters weergeven (of Ctrl + F5).
 • Een gedeeltelijk screenshot maken: Druk op Shift + Ctrl + Vensters weergeven Vensters weergeven (of Shift + Ctrl + F5) en klik en sleep.
 • Een screenshot maken (op tablets): Druk op de aan/uit-knop + de knop Volume omlaag.
 • Caps Lock in- of uitschakelen: Druk op Zoeken Search + Alt.
 • Het scherm vergrendelen: Druk op Zoeken Search + L.
 • Uitloggen van je Google-account: Druk op Shift + Ctrl + q (twee keer).
 • Alle sneltoetsen weergeven: Druk op Ctrl + Alt + / (slash).

Sneltoetsen op externe toetsenborden

Als je met een Windows- of Mac-toetsenbord werkt, gebruik je de Windows-toets of Command-toets in plaats van de toets Zoeken Search.

Je kunt als volgt wijzigen hoe een specifieke toetsenbordtoets werkt:

 1. Selecteer rechtsonder de tijd. Of druk op Alt + Shift + s.
 2. Selecteer Instellingen Instellingen.
 3. Klik onder Apparaat op Toetsenbord.
 4. Wijzig de functie van een of meerdere toetsen.

Alle overige sneltoetsen

Tabbladen en vensters

Een nieuw venster openen Ctrl + n
Een nieuw venster openen in de incognitomodus Shift + Ctrl + n
Een nieuw tabblad openen Ctrl + t
Een bestand openen in de browser Ctrl + o
Het huidige tabblad sluiten Ctrl + w
Het huidige venster sluiten Shift + Ctrl + w
Het laatste tabblad of venster dat je hebt gesloten, opnieuw openen Shift + Ctrl + t
Naar tabblad 1-8 in het venster gaan Ctrl + 1 tot en met Ctrl + 8
Naar het laatste tabblad in het venster gaan Ctrl + 9
Naar het volgende tabblad in het venster gaan Ctrl + Tab
Naar het vorige tabblad in het venster gaan Shift + Ctrl + Tab
Snel schakelen tussen vensters Houd Alt ingedrukt, tik op Tab tot je het gewenste venster ziet en laat de toetsen los.
Het venster openen dat je het langst geleden hebt gebruikt Houd Shift + Alt ingedrukt, tik op Tab tot je het gewenste venster ziet en laat de toetsen los.
Het menu Tabbladen openen Houd Ctrl ingedrukt, tik op Volgende of Terug totdat je een tabblad hebt gemarkeerd. Druk daarna op Zoeken Search + Shift + Volume hoger 
Naar de vorige pagina in de browsegeschiedenis gaan Alt + pijl-links
Naar de volgende pagina in de browsegeschiedenis gaan Alt + pijl-rechts
De link openen op een nieuw tabblad op de achtergrond Druk op Ctrl en klik op een link
De link openen op een nieuw tabblad en naar het nieuwe tabblad schakelen Druk op Shift + Ctrl en klik op een link
De link openen in een nieuw venster Druk op Shift en klik op een link
De link openen op het tabblad Sleep de link naar de adresbalk van het tabblad
De link openen op een nieuw tabblad Sleep de link naar een blanco gedeelte van de tabbladstrook
De webpagina openen op een nieuw tabblad Typ het webadres (URL) in de adresbalk en druk op Alt + Enter
Het tabblad terugzetten op zijn oorspronkelijke positie Druk op Esc tijdens het slepen van het tabblad
Een venster aan de linkerkant docken Alt + [ (linker vierkante haak)
Venster maximaliseren Alt + =
Venster minimaliseren Alt + - (min)
Een venster aan de rechterkant docken

Alt + ] (rechter vierkante haak)

Van venster wisselen tussen schermen (wanneer je Chromebook is aangesloten op een beeldscherm) Zoeken Search + Alt + m

Pagina- en webbrowser

Pagina omhoog Zoeken Search + pijl-omlaag Pijl-omhoog of Alt + pijl-omhoog Pijl-omhoog
Pagina omlaag Zoeken Search + pijl-omlaag of Alt + pijl-omlaag
Omlaag scrollen op de webpagina Spatiebalk
Naar bovenkant van pagina gaan Ctrl + Alt + pijl-omhoog Pijl-omhoog
Naar onderkant van pagina gaan Ctrl + Alt + pijl-omlaag
De huidige pagina afdrukken Ctrl + p
De huidige pagina opslaan Ctrl + s
De huidige pagina opnieuw laden Ctrl + r
De huidige pagina opnieuw laden en content in het cachegeheugen negeren Shift + Ctrl + r
Inzoomen op de pagina Ctrl en +
Uitzoomen op de pagina Ctrl en - (min)
Zoomniveau opnieuw instellen Ctrl + 0
Het laden van de huidige pagina stoppen Esc
Rechtsklikken op een link Druk op Alt en klik op een link
De link openen op een nieuw tabblad op de achtergrond Druk op Ctrl en klik op een link
De link opslaan als bladwijzer Sleep de link naar de bladwijzerbalk
De huidige webpagina als bladwijzer opslaan Ctrl + d
Alle geopende pagina's in het huidige venster als bladwijzers opslaan in een nieuwe map Shift + Ctrl + d
Zoeken op de huidige pagina Ctrl + f
Naar de volgende term gaan die overeenkomt met je zoekopdracht Ctrl + g of Enter
Naar de vorige term gaan die overeenkomt met je zoekopdracht Shift + Ctrl + g of Shift + Enter
Naar een inactief informatieveld gaan Alt + Shift + a
Een zoekopdracht uitvoeren op Google Zoeken Ctrl + k of Ctrl + e
www. en .com toevoegen aan je invoer in de adresbalk en de pagina vervolgens openen Ctrl + Enter
Paginabron weergeven Ctrl + u
Het deelvenster 'Hulpprogramma's voor ontwikkelaars' weergeven of verbergen Shift + Ctrl + i
Naar het geselecteerde gedeelte gaan in het venster met ontwikkelaarstools Ctrl + Shift + c
Het tabblad Console openen in het venster met Developer Tools Shift + Ctrl + j
De bladwijzerbalk weergeven of verbergen Shift + Ctrl + b
De werkbalk weergeven Alt + Shift + t
Naar de geselecteerde selectie gaan in het venster met Developer Tools Ctrl + Shift + c
De pagina 'Geschiedenis' openen Ctrl + h
De pagina 'Downloads' open Ctrl + j
De geselecteerde suggestie van 'Automatisch aanvullen' verwijderen bij het invullen van een formulier Shift + Alt + Backspace

Systeem- en weergave-instellingen

De app Bestanden openen Shift + Alt + m
Een voorbeeld van een bestand weergeven in de app Bestanden Selecteer het bestand en druk op de spatiebalk
Verborgen bestanden in de app Bestanden weergeven Ctrl + .
Het statusgedeelte openen (waar de tijd wordt weergegeven) Shift + Alt + s
Klikken op pictogram 1-8 op je plank Alt + 1 tot en met Alt + 8
Klikken op het laatste pictogram op je plank Alt + 9
De F-toetsen gebruiken (F1 t/m F12) Zoeken Search + 1 tot en met Zoeken Search + =
Je meldingen bekijken Shift + Alt + n
Schermresolutie wijzigen Shift + Ctrl en + of - (min)
Schermresolutie resetten naar standaardinstellingen Shift + Ctrl + 0
Scherm 90 graden draaien Shift + Ctrl + Draaien Vernieuwen
Overschakelen naar de volgende gebruiker Ctrl + Alt + . (punt)
Overschakelen naar de vorige gebruiker Ctrl + Alt + , (komma)

Tekstbewerking

Caps Lock in- of uitschakelen Zoeken Search + Alt
Alles op de pagina selecteren Ctrl + a
De inhoud van de adresbalk selecteren Ctrl + L of Alt + d
Het volgende woord of de volgende letter selecteren Shift + Ctrl + pijl-rechts
Tekst tot het einde van de regel selecteren Zoeken Search + Shift + pijl-rechts
Tekst tot het begin van de regel selecteren Zoeken Search + Shift + pijl-links
Het vorige woord of de vorige letter selecteren Shift + Ctrl + pijl-links
Naar het eind van het volgende woord gaan Ctrl + pijl-rechts
Naar het begin van het vorige woord gaan Ctrl + pijl-links
Naar het begin van de regel gaan Zoeken Search + pijl-links
Naar het einde van de regel gaan Zoeken Search + pijl-rechts
Naar het einde van het document gaan Zoeken Search + Ctrl + pijl-rechts
Naar het begin van het document gaan Zoeken Search + Ctrl + pijl-links
Geselecteerde content kopiëren naar het klembord Ctrl + c
Content vanaf het klembord plakken Ctrl + v
Content vanaf het klembord plakken als platte tekst Shift + Ctrl + v
Knippen Ctrl + x
Het vorige woord verwijderen Ctrl + Backspace
De volgende letter verwijderen (vooruit verwijderen) Alt + Backspace
De laatst uitgevoerde actie ongedaan maken Ctrl + z
De laatste actie opnieuw uitvoeren Shift + Ctrl + z

Schakelen tussen de toetsenbordtalen die je hebt ingesteld.

Meer informatie over hoe je de toetsenbordtaal selecteert.

Shift + Ctrl + spatiebalk

Schakelen tussen de eerdere toetsenbordtalen die je hebt gebruikt.

Meer informatie over hoe je de toetsenbordtaal selecteert.

Ctrl + spatiebalk
Toetsenbord dimmen (alleen voor toetsenborden met achtergrondverlichting) Alt + Helderheid verlagen
Toetsenbord helderder maken (alleen voor toetsenborden met achtergrondverlichting) Alt +

Toegankelijkheid

Meer informatie over hoe je je Chromebook toegankelijk maakt.

ChromeVox (gesproken feedback) in- of uitschakelen Ctrl + Alt + z
Modus voor hoog contrast inschakelen Zoeken Search + Ctrl + h
Het hele scherm vergroten Ctrl + Zoeken Search + m
Een deel van het scherm vergroten Ctrl + Zoeken Search + m
De Launcher-knop op je plank markeren Shift + Alt + L
Het volgende item op je plank markeren Shift + Alt + L, vervolgens Tab of pijl-rechts
Het vorige item op je plank markeren Shift + Alt + L, vervolgens Shift + Tab of pijl-links
De gemarkeerde knop op je plank openen Shift + Alt + L, vervolgens spatiebalk of Enter
Een knop op je plank niet langer markeren Shift + Alt + L, vervolgens Esc
Schakelen tussen:
 • Statusgebied (waar de tijd wordt weergegeven)
 • Launcher
 • Adresbalk
 • Bladwijzerbalk (indien zichtbaar)
 • De webpagina die is geopend
 • Downloadbalk (indien zichtbaar)
Ctrl + Terug of Ctrl + Volgende
De bladwijzerbalk markeren (indien weergegeven) Shift + Alt + b
De rij met de adresbalk markeren Shift + Alt + t
Het menu dat met de rechtermuisknop wordt geopend, openen voor het gemarkeerde item Zoeken Search + Shift + Volume omhoog 
Sneltoetsen gebruiken op een brailleleesregel Sneltoetsen voor brailleleesregels bekijken
Het hele scherm vergroten Zoeken Search + Ctrl + m
Een deel van het scherm vergroten Zoeken Search + Ctrl + d
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?