Klávesové zkratky pro Chromebooky

Pomocí klávesových zkratek můžete některé příkazy zadat rychleji.

Tip: Chcete-li na této stránce vyhledat klávesovou zkratku, stiskněte Ctrl + f a zadejte, co hledáte.

Oblíbené klávesové zkratky

 • Pořídit snímek obrazovky: Stiskněte Ctrl + Zobrazit okna (nebo Ctrl + F5).
 • Pořídit snímek části obrazovky: Stiskněte Shift + Ctrl + Zobrazit okna (nebo Shift + Ctrl + F5) a poté klikněte a přetáhněte.
 • Pořídit snímek obrazovky (na tabletech): Stiskněte vypínač + tlačítko snížení hlasitosti.
 • Zapnout nebo vypnout Caps Lock: Stiskněte Vyhledávací tlačítko + Alt.
 • Zamknout obrazovku: Stiskněte Vyhledávací tlačítko + L.
 • Odhlásit se z účtu Google: Stiskněte Shift + Ctrl + q (dvakrát).
 • Zobrazit všechny klávesové zkratky: Stiskněte Ctrl + Alt + / (lomítko).

Zkratky na externí klávesnici

Pokud používáte klávesnici pro Windows nebo Mac, bude jako vyhledávací tlačítko fungovat klávesa Windows nebo Command (Mac).

Jak změnit funkci konkrétní klávesy:

 1. Vpravo dole vyberte čas. Případně stiskněte Alt + Shift + s.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Zařízení vyberte Klávesnice.
 4. Nastavte požadované funkce kláves.

Všechny ostatní klávesové zkratky

Karty a okna

Otevřít nové okno Ctrl + n
Otevřít nové okno v anonymním režimu Shift + Ctrl + n
Otevřít novou kartu Ctrl + t
Otevřít soubor v prohlížeči Ctrl +o
Zavřít aktuální kartu Ctrl +š
Zavřít aktuální okno Shift + Ctrl +š
Znovu otevřít naposledy zavřenou kartu nebo okno Shift +Ctrl +t
Přejít na 1.–8. kartu v okně Ctrl + 1 až Ctrl + 8
Přejít na poslední kartu v okně Ctrl + 9
Přejít na další kartu v okně Ctrl + Tab
Přejít na předchozí kartu v okně Shift + Ctrl + Tab
Rychle přepnout mezi okny Stiskněte a podržte Alt a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na správné okno, poté klávesy uvolněte.
Otevřít nedávno použité okno Stiskněte a podržte Alt + Shift a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nepřejdete na správné okno, poté klávesy uvolněte.
Přejít na předchozí stránku v historii prohlížení Alt + Šipka vlevo
Přejít na další stránku v historii prohlížení Alt + šipka vpravo
Otevřít odkaz na nové kartě na pozadí Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na odkaz
Otevřít odkaz na nové kartě a přepnout na tuto kartu Stiskněte klávesy Shift + Ctrl a klikněte na odkaz
Otevřít odkaz v novém okně Stiskněte klávesu Shift a klikněte na odkaz
Otevřít odkaz na dané kartě Přetáhněte odkaz na adresní řádek na kartě
Otevřít odkaz na nové kartě Přetáhněte odkaz na prázdné místo na liště karet
Otevřít webovou stránku na nové kartě Zadejte do adresního řádku webovou adresu (URL) a poté stiskněte Alt + Enter
Vrátit kartu na původní pozici Při přetahování karty stiskněte Esc
Ukotvit okno vlevo Alt + [ (levá hranatá závorka)
Maximalizovat okno Alt + =
Minimalizovat okno Alt + − (minus)
Ukotvit okno vpravo

Alt + ] (pravá hranatá závorka)

Připínání mezi obrazovkami (když je k Chromebooku připojen monitor) Vyhledávací tlačítko + Alt + m

Stránky a webový prohlížeč

O stránku nahoru Vyhledávací tlačítko + šipka nahoru nebo Alt + šipka nahoru
O stránku dolů Vyhledávací tlačítko + šipka dolů nebo Alt + šipka dolů
Posunout webovou stránku dolů Mezerník
Přejít na začátek stránky Ctrl + Alt + šipka nahoru
Přejít na konec stránky Ctrl + Alt + šipka dolů
Vytisknout aktuální stránku Ctrl + p
Uložit aktuální stránku Ctrl + s
Znovu načíst aktuální stránku Ctrl + r
Znovu načíst aktuální stránku bez použití obsahu z mezipaměti Shift + Ctrl + r
Přiblížit stránku Ctrl a +
Oddálit stránku Ctrl a - (minus)
Obnovit původní úroveň přiblížení Ctrl + 0
Zastavit načítání aktuální stránky Esc
Kliknout na odkaz pravým tlačítkem Stiskněte klávesu Alt a klikněte na odkaz
Otevřít odkaz na nové kartě na pozadí Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na odkaz
Uložit odkaz jako záložku Přetáhněte odkaz na lištu záložek
Uložit aktuální webovou stránku jako záložku Ctrl + d
Uložit všechny otevřené stránky v aktuálním okně jako záložky do nové složky Shift + Ctrl+d
Vyhledávat na aktuální stránce Ctrl + f
Přejít na další výskyt vyhledaného výrazu Ctrl + g nebo Enter
Přejít na předchozí výskyt vyhledaného výrazu Shift + Ctrl + g nebo Shift + Enter
Přejít na neaktivní informační pole Alt + Shift + a
Vyhledat na Googlu Ctrl + k nebo Ctrl + e
Přidat k zadanému řetězci na adresním řádku www. a .com a poté otevřít stránku Ctrl + Enter
Zobrazit zdrojový kód stránky Ctrl + u
Zobrazit nebo skrýt panel Nástroje pro vývojáře Shift + Ctrl + i
Přejdít do vybrané sekce na panelu Nástrojů pro vývojáře Ctrl + Shift + c
Otevřít kartu Konzole na panelu Nástroje pro vývojáře Shift + Ctrl +j
Zobrazit nebo skrýt lištu záložek Shift +Ctrl +b
Zobrazit lištu Alt + Shift + t
Přejít na vybranou sekci v panelu Nástroje pro vývojáře Ctrl + Shift + c
Otevřít stránku Historie Ctrl + h
Otevřít stránku Stažené soubory Ctrl + j
Vymazat vybraný návrh automatického vyplňování při zadávání údajů do formuláře Shift + Alt + Backspace

Nastavení systému a zobrazení

Otevřít aplikaci Soubory Shift + Alt + m
Zobrazit náhled souboru v aplikaci Soubory Vyberte soubor a stiskněte mezerník
Zobrazit v aplikaci Soubory skryté soubory Ctrl + .
Otevřít stavovou oblast (kde se zobrazuje čas) Shift + Alt + s
Kliknout na 1.–8. ikonu na poličce Alt + 1 až Alt + 8
Kliknout na poslední ikonu na poličce Alt + 9
Použít funkční klávesy (F1 až F12) Vyhledávací tlačítko + 1 až vyhledávací tlačítko + =
Zobrazit oznámení Shift + Alt + n
Změnit rozlišení obrazovky Shift + Ctrl a + nebo - (minus)
Obnovit výchozí rozlišení obrazovky Shift + Ctrl + 0
Otočit obrazovku o 90 stupňů Shift + Ctrl + Otočit
Přepnout na dalšího uživatele Ctrl + Alt + . (tečka)
Přepnout na předchozího uživatele Ctrl + Alt + , (čárka)

Úpravy textu

Zapnout nebo vypnout režim Caps Lock Vyhledávací tlačítko + Alt
Vybrat veškerý obsah stránky Ctrl + a
Vybrat obsah adresního řádku Ctrl + L nebo Alt + d
Vybrat další slovo nebo písmeno Shift + Ctrl + šipka vpravo
Vybrat text do konce řádku Vyhledávací tlačítko + Shift + šipka vpravo
Vybrat text k začátku řádku Vyhledávací tlačítko + Shift + šipka vlevo
Vybrat předchozí slovo nebo písmeno Shift+Ctrl + šipka vlevo
Přesunout kurzor na konec dalšího slova Ctrl + šipka vpravo
Přesunout kurzor na začátek předchozího slova Ctrl + šipka vlevo
Přesunout na začátek řádku Vyhledávací tlačítko + šipka vlevo
Přesunout na konec řádku Vyhledávací tlačítko + šipka vpravo
Přejít na konec dokumentu Vyhledávací tlačítko + Ctrl + šipka vpravo
Přejít na začátek dokumentu Vyhledávací tlačítko + Ctrl + šipka vlevo
Zkopírovat vybraný obsah do schránky Ctrl + c
Vložit obsah ze schránky Ctrl + v
Vložit obsah ze schránky jako prostý text Shift + Ctrl + v
Vyjmout Ctrl + x
Vymazat předchozí slovo Ctrl + Backspace
Vymazat následující znak Alt + Backspace
Vrátit zpět poslední akci Ctrl + z
Zopakovat poslední akci Shift + Ctrl + z

Přepnout mezi nastavenými jazyky klávesnice.

Jak nastavit jazyk klávesnice

Shift + Ctrl + Vesmír

Přepnout na předchozí jazyk klávesnice.

Jak nastavit jazyk klávesnice

Ctrl + Vesmír
Snížit jas klávesnice (pouze u podsvícených klávesnic) Alt +
Zvýšit jas klávesnice (pouze u podsvícených klávesnic) Alt +

Přístupnost

Jak v Chromebooku aktivovat funkce přístupnosti

Zapnout nebo vypnout ChromeVox (hlasovou zpětnou vazbu) Ctrl + Alt + z
Zapnout režim vysokého kontrastu Vyhledávací tlačítko + Ctrl + h
Zvětšit celou obrazovku Ctrl + Vyhledávací tlačítko  + m
Zvětšit část obrazovky Ctrl + Vyhledávací tlačítko + d
Zvýraznit tlačítko spouštěče na poličce Shift + Alt + L
Zvýraznit další položku na poličce Shift + Alt + L a poté Tab nebo šipka vpravo
Zvýraznit předchozí položku na poličce Shift + Alt + L a poté Shift + Tab nebo šipka vlevo
Otevřít zvýrazněné tlačítko na poličce Shift + Alt + L a poté mezerník nebo Enter
Odebrat z tlačítka na poličce zvýraznění Shift + Alt + L a poté Esc
Přepnout zaměření mezi následujícími položkami:
 • Stavová oblast (kde se zobrazuje čas)
 • Spouštěč
 • Adresní řádek
 • Lišta záložek (je-li viditelná)
 • Otevřená webová stránka
 • Lišta stahování (je-li viditelná)
Ctrl + Zpět nebo Ctrl + Vpřed
Zvýraznit lištu záložek (pokud je zobrazena) Shift + Alt + b
Zvýraznit adresní řádek Shift + Alt + t
Otevřít pro zvýrazněnou položku kontextovou nabídku Vyhledávací tlačítko + Shift + Zvýšit hlasitost 
Přesunout ikonu aplikace nahoru, dolů nebo na okraj spouštěče Ctrl + Nahoru , Dolů, Volevo nebo Vpravo
Přesunout aplikaci do složky ve spouštěči nebo mimo ni Ctrl + Shift + Nahoru , Dolů , Vlevo  nebo Vpravo
Použít klávesové zkratky na klávesnici hmatového displeje Klávesové zkratky na hmatovém displeji