Öppna, spara eller ta bort filer

Du kan öppna och spara olika slags filer på en Chromebook, till exempel dokument, PDF-filer, bilder och mediefiler. Läs mer om vilka filtyper som stöds på Chromebook.

Det finns begränsat med utrymmet på hårddisken i en Chromebook. Därför raderas ibland nedladdade filer automatiskt för att frigöra utrymme. Läs om hur du sparar nedladdningar.

Tips! Vissa mappar är skrivskyddade. Det går inte att ta bort eller byta namn på dem i appen Filer.

Hitta och öppna en fil

 1. Öppna Filer .
 2. Till vänster väljer du var filen sparades.
  • Filer som du har använt nyligen: välj Senaste.
  • Filer ordnade efter en viss filtyp: använd knappen för att välja filtyp.
  • Filer för Android-appar: välj Mina filer följt av Play-filer. Om du vill visa fler mappar väljer du Mer uppe till höger följt av Visa alla Play-mappar.
  • Filer i molnet: välj molnmappen, t.ex. Google Drive. Du kan även lägga till andra molnlagringssystem.
 3. Leta reda på filen och öppna den genom att dubbelklicka på den.

Om du öppnar en fil på en extern lagringsenhet matar du ut enheten på ett säkert sätt genom att klicka på Mata ut när du är klar.

Tips! Välj Appstartaren i skärmens ena hörn och ange namnet på filen du letar efter.

Spara en fil

Så här sparar du en sida, en bild eller ett dokument:

 1. Tryck på Ctrl + s.
 2. Skriv ett namn på filen längst ned.
 3. Valfritt: Ändra filtyp till vänster om filnamnet.
 4. I den vänstra kolumnen väljer du var du vill spara filen, till exempel Google Drive följt av Min enhet.
 5. Välj Spara.

Obs! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kan du spara filer i mappen Delade enheter. Välj Google Drive följt av Delade enheter.

Byta namn på en fil

Du kan byta namn på filer, mappar och externa enheter.

 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna Filer .
 3. Välj filens eller mappens namn.
 4. Tryck på Ctrl + Retur.
 5. Ange det nya namnet och tryck sedan på Retur.
Lägga till ett annat molnlagringssystem
 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna Filer .
 3. Tryck på Mer uppe till höger .
 4. Välj Lägg till ny tjänst följt av SMB-filresurs.
 5. Ett fönster öppnas. Välj Lägg till File Share. Fyll i uppgifterna.
 6. Välj Lägg till.

Obs! Chromebook har stöd för filsystem från tredje part som använder DocumentsProvider API. Om du laddar ned en av dessa filappar för Android från Play Butik visas den till vänster i Filer .

Så här ansluter du till andra molnlagringssystem:

 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna Filer .
 3. Tryck på Mer uppe till höger .
 4. Välj Installera ny tjänst.
 5. Installera ett nytt molnlagringssystem genom att välja ett system och följa anvisningarna på skärmen.
Ändra var filer sparas

Som standard sparas filer i mappen Nedladdningar (en tillfällig mapp på hårddisken) Du kan ändra var nedladdningar sparas som standard eller välja en specifik mapp för varje nedladdning.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Välj Avancerat längst ned.
 4. Ändra inställningarna för nedladdning under Nedladdningar:
  • Ändra standardmapp: välj Ändra och välj var du vill spara filerna.
  • Välja en specifik mapp för varje nedladdning: aktivera Fråga var filerna ska sparas före nedladdning.

Radera en fil

Viktigt: De flesta filerna skickas direkt till papperskorgen. För filer som inte skickas till papperskorgen måste du bekräfta att du vill radera dem permanent.

 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna Filer .
 3. Markera den fil eller mapp som du vill ta bort.
 4. Klicka på papperskorgen.

Tips! Filer raderas permanent från papperskorgen efter 30 dagar.

Så här återställer du en fil som du har skickat till papperskorgen:

 1. Öppna Filer på Chromebook.
 2. Välj papperskorgen till vänster.
 3. Välj filen du vill återställa följt av Återställ från papperskorgen.

Zippa en fil

Om du vill skapa en enda fil av flera filer eller mappar kan du zippa dem.

 1. Klicka på Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna Filer .
 3. Välj mappen eller filerna som du vill zippa till vänster.
 4. Välj alla filer du vill zippa genom att trycka på Ctrl och klicka på en fil i taget.
 5. Valfritt: Om du vill lägga alla filer i en ny mapp trycker du på Ctrl + e.
 6. Högerklicka på dina valda filer eller mappar och klicka sedan på Zippa markerade filer.

Packa upp en fil

Du kan titta på de enskilda filerna i ZIP-filen.

 1. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 2. Öppna Filer .
 3. Dubbelklicka på den zippade filen. ZIP-filen visas till vänster.
 4. Dubbelklicka på en enskild fil för att öppna den.
 5. Valfritt: Om du vill ta bort ZIP-filen från mapplistan till vänster klickar du på Mata ut

Tips! Om du vill packa upp en grupp zippade filer i en mapp högerklickar du på mappen och väljer Extrahera alla.

Använda och fästa filer på hyllan

Du hittar de senaste nedladdningarna och skärmbilderna samt filer som du har fäst på hyllan.

Öppna de senaste nedladdningarna och skärmbilderna på hyllan

 1. Välj hyllan nere till höger följt av filen.

Så här döljer du förhandsgranskningen på hyllan:

 1. Högerklicka på hyllan nere till höger bredvid klockan.
 2. Välj Dölj förhandsgranskning.

Tips! De senaste nedladdningarna och skärmbilderna är tillfälliga filer. Om du vill göra en fil permanent kan du fästa den på hyllan.

Fästa filer på hyllan

 1. Välj Appstartaren nere till vänster.
 2. Öppna Filer .
 3. Välj mappen med den önskade filen till vänster.
 4. Högerklicka på filen.
 5. Välj Fäst på hyllan.
 6. Om du vill lossa en fil högerklickar du på den.
  1. Välj Ta bort från hyllan.

Så här hittar du en fil som du har fäst:

 1. Välj hyllan nere till höger.
 2. Högerklicka på filen.
 3. Välj Visa i mapp

Infoga filer som du har fäst i ett dokument

Du kan lägga till bilder eller skärmbilder i dokument från hyllan.

Dra bilder eller skärmbilder:

 1. Välj hyllan nere till höger.
 2. Välj bilder eller skärmbilder.
 3. Dra dem till dokumentet.

Kopiera och klistra in bilder eller skärmbilder:

 1. Välj hyllan nere till höger.
 2. Högerklicka på bilderna eller skärmbilderna.
 3. Välj Kopiera bild.
 4. Högerklicka någonstans i dokumentet.
 5. Välj Klistra in.

Åtgärda problem med att öppna filer

Okänd filtyp

Det går inte att nå Google Drive just nu

Kontrollera att Chromebook är ansluten till internet. Läs mer om hur du ansluter till Wi-Fi eller åtgärdar problem med Wi-Fi-anslutningen.

Den externa lagringsenheten stöds tyvärr inte just nu

Du kan även öppna filerna på lagringsenheten via Google Drive.

 1. Anslut lagringsenheten till en annan dator.
 2. Öppna Google Drive. Om du inte har loggat in loggar du in med samma Google-konto som du använder på Chromebook.
 3. Ladda upp filerna från enheten. Läs mer om hur du laddar upp filer på Google Drive.
 4. Starta Chromebook och logga in.
 5. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 6. Öppna Google Drive.

Enheten känns tyvärr inte igen eller Minst en av partitionerna på enheten kunde tyvärr inte monteras

Du måste formatera om den externa lagringsenheten:

 1. Säkerhetskopiera filerna någon annanstans innan du rensar enheten. Alla filer på lagringsenheten raderas när du följer dessa anvisningar.
 2. Välj Appstartaren i skärmens ena hörn.
 3. Öppna Filer .
 4. Högerklicka på lagringsenheten till vänster.
 5. Välj Formatera enhet.
Ge apparna åtkomst till externa enheter

Du kan ge appar från Google Play behörighet att läsa och skriva filer på externa lagringsenheter. Alla som använder den externa enheten kan se filer och mappar som skapats på den.

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Lagringshantering följt av Inställningar för extern lagring.
 4. Stäng av eller slå på lagringsenheten för att tillåta åtkomst.

Andra filåtgärder

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
208
false
false