Otwieranie, zapisywanie i usuwanie plików

Na swoim Chromebooku możesz otwierać i zapisywać pliki wielu typów, np. dokumenty, pliki PDF, obrazy i multimedia. Zobacz listę typów plików obsługiwanych przez Chromebooka

Pojemność dysku twardego Chromebooka jest ograniczona, dlatego pobrane pliki będą czasami usuwane, by zwolnić miejsce. Dowiedz się, jak przechowywać pobrane pliki

Wyszukiwanie i otwieranie plików

 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. Po lewej stronie wybierz, gdzie zapisany jest plik.
  • Aby wyświetlić ostatnio używane pliki, wybierz Ostatnie.
  • Aby wyświetlić pliki określonego typu, wybierz Grafika, Wideo lub Dźwięk.
  • Aby wyświetlić pliki aplikacji na Androida, wybierz Moje pliki a potem Pliki Play. Aby wyświetlić więcej folderów, w prawym górnym rogu wybierz Więcej  a potem Pokaż wszystkie foldery Play.
  • W przypadku plików w chmurze wybierz folder taki jak Dysk Google. Możesz też dodać inny system plików w chmurze.
 4. Odszukaj plik i kliknij go dwukrotnie, by go otworzyć.

Jeśli otwierasz plik zapisany na urządzeniu zewnętrznej pamięci masowej, na koniec kliknij Wysuń Wysuń, by bezpiecznie je odłączyć.

Zapisywanie plików

Aby zapisać stronę, obraz lub dokument, który wyświetlasz:

 1. Naciśnij Ctrl+S.
 2. Wpisz nazwę pliku u dołu ekranu.
 3. Opcjonalnie: po lewej stronie nazwy pliku zmień typ pliku.
 4. W lewej kolumnie wybierz, gdzie chcesz zapisać plik, np. Dysk Google a potem Mój dysk.
 5. Kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole, możesz zapisywać pliki w folderze na dysku współdzielonym. Wybierz Dysk Google a potem Dyski współdzielone.

Zmienianie nazwy pliku

Możesz zmieniać nazwy plików, folderów i urządzeń zewnętrznych.

 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. Wybierz nazwę pliku lub folderu.
 4. Naciśnij Ctrl + Enter.
 5. Wpisz nową nazwę i naciśnij Enter.
Dodawanie innego systemu plików w chmurze
 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej .
 4. Kliknij Dodaj nową usługę a potem Udziały SMB.
 5. Pojawi się okno. Wybierz Dodaj udział plików. Wpisz informacje.
 6. Kliknij Dodaj.

Uwaga: Twój Chromebook obsługuje zewnętrzne systemy plików, które korzystają z interfejsów DocumentsProvider API. Jeśli pobierzesz ze Sklepu Play jedną z takich aplikacji do zarządzania plikami na Androida, pojawi się ona po lewej stronie Plików Ikona aplikacji Pliki.

Aby połączyć się z innymi systemami plików w chmurze:

 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej .
 4. Wybierz Zainstaluj nową usługę.
 5. Aby zainstalować nowy system plików w chmurze, wybierz system i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie plików

 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. Wybierz plik lub folder, który chcesz usunąć. Uwaga: możesz usunąć pliki z folderu Pobrane pliki, ale tej czynności nie można cofnąć.
 4. Kliknij Usuń  a potem Usuń.

Uwaga: pliki z folderów Ostatnie, Grafika, Wideo i Dźwięk można tylko przeglądać. Nie można ich usunąć bezpośrednio w tych folderach.

Kompresowanie pliku

Aby połączyć pliki lub foldery w zbiór i zapisać je w jednym pliku, możesz je skompresować.

 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. Po lewej stronie wybierz folder lub pliki, które chcesz skompresować.
 4. Aby wybrać pliki, które chcesz skompresować, naciśnij Ctrl i kliknij po kolei pliki.
 5. Opcjonalnie: aby umieścić wszystkie pliki w nowym folderze, naciśnij Ctrl + E.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki lub folder, a potem kliknij Spakuj wybrane do pliku ZIP.

Wypakowywanie pliku z archiwum ZIP

Możesz wyświetlić każdy z plików w archiwum ZIP.

 1. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 2. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 3. Kliknij dwukrotnie skompresowany plik. Plik ZIP pojawi się po lewej stronie.
 4. Aby otworzyć pojedynczy plik, kliknij go dwukrotnie.
 5. Opcjonalnie: aby usunąć plik ZIP z listy folderów po lewej stronie, kliknij Wysuń Wysuń.

Rozwiązywanie problemów z otwieraniem plików

„Nieznany typ pliku”

„Dysk Google jest obecnie nieosiągalny”

Upewnij się, że Chromebook ma połączenie z internetem. Dowiedz się, jak połączyć się z Wi-Fi lub rozwiązać problemy z połączeniem z Wi-Fi.

„To urządzenie zewnętrznej pamięci masowej nie jest obecnie obsługiwane”.

Do przeglądania plików zapisanych na zewnętrznym urządzeniu możesz też użyć Dysku Google:

 1. Podłącz urządzenie do innego komputera.
 2. Otwórz Dysk Google. Pamiętaj, by zalogować się na to samo konto, którego używasz na Chromebooku.
 3. Prześlij pliki z urządzenia. Dowiedz się, jak przesłać pliki na Dysk Google
 4. Uruchom Chromebooka i zaloguj się.
 5. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 6. Otwórz Dysk Google.

„Nie rozpoznano tego urządzenia” lub „Nie można podłączyć co najmniej jednej partycji na urządzeniu zewnętrznej pamięci masowej”

Musisz sformatować urządzenie zewnętrznej pamięci masowej:

 1. Zanim skasujesz pliki, wykonaj ich kopię zapasową na innym nośniku. Wykonując poniższe czynności, usuniesz wszystkie pliki z urządzenia.
 2. W rogu ekranu kliknij Menu z aplikacjami Menu z aplikacjami a potem strzałka w górę .
 3. Otwórz Pliki Ikona aplikacji Pliki.
 4. Po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy zewnętrzne urządzenie.
 5. Wybierz Formatuj urządzenie.
Zezwalanie aplikacjom na dostęp do dysków zewnętrznych

Jeśli chcesz, możesz pozwolić aplikacjom z Google Play na odczytywanie i zapisywanie plików na dyskach zewnętrznych. Pliki i foldery utworzone na urządzeniu są widoczne dla każdej osoby używającej dysku zewnętrznego.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij godzinę.
 2. Kliknij Ustawienia .
 3. Wybierz Zarządzanie pamięcią a potem Ustawienia pamięci zewnętrznej.
 4. Włącz lub wyłącz urządzenie do przechowywania danych, by zezwolić na dostęp.

Inne czynności związane z plikami

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?