Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe możesz dodawać, edytować, usuwać, resetować i naprawiać w aplikacji Skróty . Dostosowując skróty klawiszowe, możesz

 • Dostosować skróty do tego, co już znasz
 • Dostosować funkcje klawiatury zewnętrznej
 • Lepiej zaspokoić swoje potrzeby w zakresie ergonomii

Zarządzanie skrótami klawiszowymi

Ważne:

 • Nie można modyfikować skrótów z kłódką .
 • Aby doszło do konfliktów z aplikacjami w przeglądarce, skróty systemowe powinny zawsze zawierać klawisz wyszukiwania .
 • Niektóre kombinacje klawiszy są niemożliwe.
 • Nie możesz używać klawiszy z górnego rzędu w dostosowanym skrócie. Zamiast tego użyj klawiszy funkcyjnych.

Dodawanie skrótu klawiszowego

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Skróty .
 2. Po lewej stronie wybierz jedną z tych opcji:
  • Ogólne
  • Urządzenie
  • Przeglądarka
  • Tekst
  • Okna i biurka
  • Ułatwienia dostępu
 3. Na liście skrótów najedź kursorem na skrót, który chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj .
 5. W oknie dostosowywania kliknij Dodaj skrót.
 6. Naciśnij i przytrzymaj 1–4 klawisze modyfikujące oraz 1 inny klawisz na klawiaturze.
 7. Aby zapisać zmiany, zwolnij klawisze.
 8. Wybierz Gotowe.

Wskazówki:

 • Skróty bez klawisza wyszukiwania lub klawisza Menu z aplikacjami mogą powodować konflikt ze skrótami niektórych aplikacji.
 • Do każdego działania możesz dodać tylko 5 niestandardowych skrótów.

Edytowanie skrótu klawiszowego

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Skróty .
 2. Po lewej stronie wybierz jedną z tych opcji:
  • Ogólne
  • Urządzenie
  • Przeglądarka
  • Tekst
  • Okna i biurka
  • Ułatwienia dostępu
 3. Na liście skrótów najedź kursorem na skrót, który chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj .
 5. W oknie dostosowywania obok skrótu, który chcesz zmienić, kliknij Edytuj .
 6. Naciśnij i przytrzymaj 1–4 klawisze modyfikujące oraz 1 inny klawisz na klawiaturze.
 7. Aby zapisać zmiany, zwolnij klawisze.
 8. Wybierz Gotowe.

Wskazówka: nie można edytować skrótów klawiszowych z ikonami blokady.

Usuwanie skrótu klawiszowego

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Skróty .
 2. Po lewej stronie wybierz jedną z tych opcji:
  • Ogólne
  • Urządzenie
  • Przeglądarka
  • Tekst
  • Okna i biurka
  • Ułatwienia dostępu
 3. Na liście skrótów najedź kursorem na skrót, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij „Usuń” .
 5. W wyświetlonym oknie dostosowania kliknij Usuń a potem Gotowe.

Resetowanie skrótów działania

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Skróty .
 2. Po lewej stronie wybierz jedną z tych opcji:
  • Ogólne
  • Urządzenie
  • Przeglądarka
  • Tekst
  • Okna i biurka
  • Ułatwienia dostępu
 3. Na liście skrótów najedź kursorem na skrót, który chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj .
 5. W oknie dostosowywania kliknij Przywróć domyślne a potem Gotowe.

Wskazówka: przycisk resetowania pojawia się tylko wtedy, gdy masz ustawione niestandardowe skróty.

Resetowanie skrótów wszystkich działań

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Skróty .
 2. Po lewej stronie kliknij Zresetuj wszystkie skróty a potem Resetuj.

Rozwiązywanie problemów ze skrótami klawiszowymi

Konflikt z zablokowanym skrótem

Jeśli pojawi się błąd „Skrót jest używany przez [nazwa skrótu]. Naciśnij nowy skrót, aby go zastąpić”, musisz nacisnąć nową kombinację klawiszy, aby przypisać nowy skrót, ponieważ kombinacja klawiszy, której próbujesz użyć, jest już używana przez inne zablokowane działanie.

Konflikt ze skrótem z możliwością edytowania

Jeśli pojawi się błąd „Skrót jest używany przez [nazwa skrótu]. Naciśnij nowy skrót, aby go zastąpić, lub naciśnij ten sam skrót ponownie, aby użyć go w tym działaniu”, musisz wykonać jedną z tych czynności:

 • Naciśnij nową kombinację klawiszy, aby przypisać nowy skrót.
 • Ponownie naciśnij tę samą kombinację klawiszy. Ten skrót zostanie usunięty z innego działania.

Wskazówka: to samo dotyczy sytuacji, gdy wystąpi ten sam błąd w przypadku przywracania ustawień domyślnych.

Konflikt ze zmienionym skrótem

Jeśli pojawi się powiadomienie o zmianie skrótu klawiszowego:

 1. W powiadomieniu wybierz Edytuj skrót.
 2. Znajdź skrót, gdy zostanie otwarta aplikacja Skróty klawiszowe.
 3. Kliknij Edytuj .
 4. W oknie dostosowania kliknij Edytuj .
 5. Naciśnij i przytrzymaj 1–4 klawisze modyfikujące oraz 1 inny klawisz na klawiaturze.
 6. Aby zapisać zmiany, zwolnij klawisze.
 7. Wybierz Gotowe.

Wskazówka: jeśli przypiszesz skrót bez klawisza wyszukiwania ani klawisza Menu z aplikacjami, pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Rozwiązywanie problemów ze skrótem Alt + kliknięcie

W przypadku problemów z użyciem Alt i kliknięcia możesz określić, czy chcesz włączyć kliknięcie prawym przyciskiem myszy na touchpadzie i klawiaturze.

 1. Na Chromebooku wybierz Ustawienia .
 2. W sekcji „Urządzenie” kliknij Touchpad.
 3. W sekcji „Klikaj prawym przyciskiem myszy za pomocą klawiatury i touchpada” wybierz jedną z tych opcji:
  • Wyszukiwarka / Menu z aplikacjami + kliknięcie
  • Alt + kliknięcie
  • Wyłączone

Wskazówka: to ustawienie jest domyślnie wyłączone dla nowych użytkowników.

Rozwiązywanie problemów z pakietami 6-elementowymi opartymi na klawiszu Alt

W przypadku problemów z pakietami 6-elementowymi opartymi na klawiszu Alt możesz je ponownie zmapować. Spowoduje to automatyczne ponowne przypisanie klawisza w zależności od tego, czy często używasz klawisza wyszukiwania lub Alt do wykonywania działań używających pakietu 6-elementowego.

 1. Otwórz Ustawienia a potem Klawiatura.
 2. Wybierz Dostosuj klawisze klawiatury.
Naprawianie problemów związanych z F11 i F12

Jeśli napotkasz problemy z klawiszami F11 i F12, możesz je zmapować.

 1. Otwórz Ustawienia a potem Klawiatura.
 2. Wybierz opcję Dostosuj klawisze klawiatury.

Ważne: te opcje klawiszy zakładają, że klawiatura ma funkcję Wstecz w pozycji F1 i Odśwież w pozycji F2.

Klawiatury Chromebooków z mniej niż 12 klawiszami w górnym rzędzie:

 • Opcje klawiszy F11, jeśli włączone są klawisze z górnego rzędu jako klawisze funkcyjne:
  • Wyłączono
  • Shift + Wstecz
  • Alt + Wstecz
  • Ctrl + Shift + Wstecz
 • Opcje klawiszy F11, jeśli klawisze z górnego rzędu jako klawisze funkcyjne są wyłączone:
  • Wyłączono
  • Wyszukaj + Shift + Wstecz
  • Wyszukaj + Alt + Wstecz
  • Wyszukaj + Ctrl + Shift + Wstecz
 • Opcje klawiszy F12, jeśli włączone są klawisze z górnego rzędu jako klawisze funkcyjne:
  • Wyłączono
  • Shift + Odśwież
  • Alt + Odśwież
  • Ctrl + Shift + Odśwież
 • Opcje klawiszy F12, jeśli klawisze z górnego rzędu jako klawisze funkcyjne są wyłączone:
  • Wyłączono
  • Wyszukaj + Shift + Odśwież
  • Wyszukaj + Alt + Odśwież
  • Wyszukaj + Ctrl + Shift + Odśwież

Wskazówka: domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne