איך מתאימים אישית את מקשי הקיצור

אתם יכולים להוסיף מקשי קיצור, לערוך, למחוק ולאפס אותם או לפתור בעיות שקשורות אליהם באמצעות אפליקציית מקשי הקיצור . אם אתם רוצים להתאים אישית את מקשי הקיצור, אתם יכולים:

 • לשנות את מקשי הקיצור בהתאם לקיצורים שאתם כבר מכירים.
 • לערוך את הפונקציונליות של המקלדת החיצונית.
 • לקבל תמיכה ארגונומית טובה יותר לפי הצורך.

ניהול מקשי הקיצור

חשוב לדעת:

 • אי אפשר לשנות את מקשי הקיצור במצב נעילה .
 • כדי למנוע כפילויות עם אפליקציות בדפדפן, מקשי הקיצור של המערכת תמיד צריכים להכיל את מקש החיפוש .
 • חלק משילובי המקשים לא זמינים.
 • אי אפשר להשתמש במקשים בשורה העליונה של המקלדת כחלק ממקשי קיצור מותאמים אישית. במקום זאת צריך להשתמש במקשי הפונקציות.

הוספת מקשי קיצור

 1. ב-Chromebook, פותחים את אפליקציית מקשי הקיצור .
 2. בצד ימין, בוחרים באחת האפשרויות:
  • כללי
  • מכשיר
  • דפדפן
  • טקסט
  • חלונות ושולחנות עבודה וירטואליים
  • נגישות
 3. ברשימת מקשי הקיצור, מציבים את סמן העכבר מעל מקש הקיצור שרוצים לערוך.
 4. לוחצים על סמל העריכה .
 5. בתיבת הדו-שיח של ההתאמה האישית, בוחרים באפשרות הוספת קיצור דרך.
 6. לוחצים לחיצה ארוכה על מקשי הצירוף 1-4 ועל מקש אחד נוסף במקלדת.
 7. כדי לשמור, משחררים את המקשים.
 8. לוחצים על סיום.

חשוב לדעת:

 • מקשי קיצור שלא כוללים את מקש החיפוש או את המקש של מרכז האפליקציות עלולים ליצור כפילות עם חלק מקיצורי הדרך של אפליקציות אחרות.
 • אתם יכולים להוסיף רק 5 מקשי קיצור מותאמים אישית לכל פעולה.

עריכה של מקשי קיצור

 1. ב-Chromebook, פותחים את אפליקציית מקשי הקיצור .
 2. בצד ימין, בוחרים באחת האפשרויות:
  • כללי
  • מכשיר
  • דפדפן
  • טקסט
  • חלונות ושולחנות עבודה וירטואליים
  • נגישות
 3. ברשימת מקשי הקיצור, מציבים את סמן העכבר מעל מקש הקיצור שרוצים לערוך.
 4. לוחצים על סמל העריכה .
 5. בתיבת הדו-שיח של ההתאמה האישית, ליד מקשי הקיצור שרוצים לשנות, לוחצים על סמל העריכה .
 6. לוחצים לחיצה ארוכה על מקשי הצירוף 1-4 ועל מקש אחד נוסף במקלדת.
 7. כדי לשמור, משחררים את המקשים.
 8. לוחצים על סיום.

כדאי לדעת: אי אפשר לערוך מקשי קיצור שמסומנים בסמל נעילה.

מחיקה של מקשי קיצור

 1. ב-Chromebook, פותחים את אפליקציית מקשי הקיצור .
 2. בצד ימין, בוחרים באחת האפשרויות:
  • כללי
  • מכשיר
  • דפדפן
  • טקסט
  • חלונות ושולחנות עבודה וירטואליים
  • נגישות
 3. ברשימת מקשי הקיצור, מציבים את סמן העכבר מעל מקש הקיצור שרוצים למחוק.
 4. לוחצים על סמל המחיקה .
 5. בתיבת הדו-שיח של ההתאמה האישית, לוחצים על סמל המחיקה ואז סיום.

איפוס מקשי הקיצור לפעולה מסוימת

 1. ב-Chromebook, פותחים את אפליקציית מקשי הקיצור .
 2. בצד ימין, בוחרים באחת האפשרויות:
  • כללי
  • מכשיר
  • דפדפן
  • טקסט
  • חלונות ושולחנות עבודה וירטואליים
  • נגישות
 3. ברשימת מקשי הקיצור, מציבים את סמן העכבר מעל מקש הקיצור שרוצים לערוך.
 4. לוחצים על סמל העריכה .
 5. בתיבת הדו-שיח של ההתאמה האישית, בוחרים באפשרות שחזור ברירות מחדל ואז סיום.

כדאי לדעת: לחצן האיפוס מופיע רק אחרי שמגדירים מקשי קיצור בהתאמה אישית.

איפוס מקשי הקיצור לכל הפעולות

 1. ב-Chromebook, פותחים את אפליקציית מקשי הקיצור .
 2. בצד ימין, בוחרים באפשרות איפוס כל קיצורי הדרך ואז איפוס.

פתרון בעיות במקשי הקיצור

כפילויות עם מקשי קיצור נעולים

אם נתקלתם בשגיאה "מקש הקיצור הזה משמש לביצוע הפעולה [שם הפעולה]. עליך להקיש על מקש קיצור אחר", המשמעות היא ששילוב המקשים שניסיתם להקצות כבר הוקצה לפעולה נעולה אחרת. במקרה הזה אתם צריכים ללחוץ על שילוב מקשים אחר ולהקצות אותם לקיצור הדרך.

כפילויות עם מקשי קיצור שניתן לערוך

אם נתקלתם בשגיאה "מקש הקיצור הזה משמש לביצוע הפעולה [שם הפעולה]. עליך להקיש על מקש קיצור אחר. כדי להחליף את קיצור הדרך הקיים, צריך להקיש שוב על מקש הקיצור הזה", אתם יכולים:

 • ללחוץ על שילוב מקשים חדש כדי להקצות אותם לקיצור הדרך, או
 • ללחוץ שוב על אותו שילוב מקשים. קיצור הדרך הזה יוסר מהפעולה הקודמת.

כדאי לדעת: השלבים האלה לפתרון הבעיה יכולים לעזור גם אם אתם נתקלים באותה שגיאה כשאתם מנסים לשחזר את הגדרות ברירת המחדל.

כפילויות עם מקשי קיצור שהשתנו

אם מופיעה התראה שמקשי הקיצור השתנו:

 1. בהתראה, בוחרים באפשרות עריכת מקש הקיצור.
 2. כשאפליקציית מקשי הקיצור נפתחת, מאתרים את מקש הקיצור הרצוי.
 3. לוחצים על סמל העריכה .
 4. בתיבת הדו-שיח של ההתאמה האישית, לוחצים על סמל העריכה .
 5. לוחצים לחיצה ארוכה על מקשי הצירוף 1-4 ועל מקש אחד נוסף במקלדת.
 6. כדי לשמור, משחררים את המקשים.
 7. לוחצים על סיום.

כדאי לדעת: אם הקציתם מקשי קיצור שלא כוללים את מקש החיפוש או המקש של מרכז האפליקציות, תוצג הודעת אזהרה.

פתרון בעיות שקשורות למקש Alt + לחיצה

אם נתקלתם בבעיות שקשורות למקש Alt + לחיצה, אתם יכולים לבחור אם תרצו להפעיל את הלחיצה הימנית בלוח המגע ובמקלדת.

 1. ב-Chromebook, לוחצים על 'הגדרות' .
 2. בקטע 'מכשיר', לוחצים על לוח מגע.
 3. בקטע 'שימוש בלוח המגע ובמקלדת כדי ללחוץ לחיצה ימנית' בוחרים אחת מהאפשרויות הבאות:
  • חיפוש/מרכז האפליקציות + לחיצה
  • Alt + לחיצה
  • השבתה

כדאי לדעת: כברירת מחדל, ההגדרה הזו מושבתת אצל משתמשים חדשים.

פתרון בעיות שקשורות למקש Alt בשילוב 6 מקשי הניווט

אם נתקלתם בבעיות שקשורות למקש Alt בשילוב 6 מקשי הניווט, אתם יכולים למפות את מקשי הניווט מחדש. הפעולה הזו תמפה מחדש את המקשים באופן אוטומטי על סמך השימוש הרגיל שלכם במקש החיפוש או ב-Alt כדי לבצע פעולות שקשורות למקשי הניווט.

 1. נכנסים להגדרות ואז מקלדת.
 2. בוחרים באפשרות התאמה אישית של מקשי המקלדת.
פתרון בעיות שקשורות למקשים F11 ו-F12

אם נתקלתם בבעיות שקשורות למקשים F11 ו-F12, אתם יכולים למפות אותם מחדש.

 1. נכנסים להגדרות ואז מקלדת.
 2. בוחרים באפשרות התאמה אישית של מקשי המקלדת.

חשוב: אפשרויות המקשים שיוצגו מופיעות אם מקש הפונקציה F1 במקלדת משמש לפעולה 'חזרה' ומקש הפונקציה F2 משמש לפעולה 'רענון'.

במכשירי Chromebook שהמקלדת שלהם כוללת פחות מ-12 מקשים בשורה העליונה, האפשרויות הן:

 • אם המקשים בשורה העליונה במקלדת מופעלים כמקשי פונקציה, אפשרויות המקשים ל-F11 הם:
  • השבתה
  • ‫Shift + חזרה
  • ‫Alt + חזרה
  • ‫Ctrl‏ + Shift + חזרה
 • אם המקשים בשורה העליונה במקלדת מושבתים כמקשי פונקציה, אפשרויות המקשים ל-F11 הם:
  • השבתה
  • מקש החיפוש + Shift + חזרה
  • מקש החיפוש + Alt + חזרה
  • מקש החיפוש + Ctrl +‏ Shift + חזרה
 • אם המקשים בשורה העליונה במקלדת מופעלים כמקשי פונקציה, אפשרויות המקשים ל-F12 הם:
  • השבתה
  • ‫Shift + רענון
  • ‫Alt + רענון
  • ‫Ctrl +‏ Shift + רענון
 • אם המקשים בשורה העליונה במקלדת מושבתים כמקשי פונקציה, אפשרויות המקשים ל-F12 הם:
  • השבתה
  • מקש החיפוש + Shift + רענון
  • מקש החיפוש + Alt + רענון
  • מקש החיפוש + Ctrl +‏ Shift + רענון

הערה: ההגדרה הזו מושבתת כברירת מחדל.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי