Tworzenie skrótów dotyczących danych wejściowych

Możesz dostosować przyciski na urządzeniach wejściowych, takich jak mysz, klawiatura czy tablet graficzny. Wszystkie kategorie połączonych urządzeń znajdziesz na stronie „Ustawienia urządzenia”. Każda kategoria zawiera podstrony, które pozwalają dostosować urządzenia.

Dostosowywanie ustawień klawiatury

W przypadku każdej kategorii klawiatury możesz zmodyfikować te elementy:

 • Klawiatura wbudowana
  • Traktuj klawisze z górnego rzędu jako klawisze funkcyjne
  • Włącz automatyczne powtarzanie
  • Mapuj klawisze klawiatury
 • Klawiatura zewnętrzna
  • Konwertuj klawisze F na klawisze z górnego rzędu w ChromeOS
  • Używaj klawisza systemu / Menu z aplikacjami, aby zmieniać działanie klawiszy z górnego rzędu
  • Włącz automatyczne powtarzanie
  • Mapuj klawisze klawiatury

Mapowanie klawiszy klawiatury

Możesz zmapować klawisze, aby zmienić ich funkcje. Aby przywrócić ustawienia domyślne, wybierz Przywróć domyślne.

Klucze z możliwością dostosowania:

 • Klawisze modyfikujące
 • Escape
 • Backspace
 • Caps Lock
 • Asystent (na niektórych klawiaturach)
Dostosowywanie ustawień przycisku myszy

Aby dostosować przycisk na dowolnej podłączonej myszy:

 1. Na Chromebooku otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz Mysz a potem Dostosuj przyciski myszy.
 3. W sekcji „Dostosuj przycisk myszy” możesz:
  • Włączyć lub wyłączyć opcję Zamień lewy i prawy przycisk myszy.
  • Aby dodać lub znaleźć przyciski, klikaj dodatkowe przyciski myszą.

Aby zmienić nazwę przycisku:

 1. Wybierz Dostosuj przyciski myszy.
 2. Najedź kursorem na nazwę przycisku.
 3. Kliknij Edytuj .
 4. Wpisz preferowaną nazwę przycisku.
 5. Wybierz Gotowe.

Aby przypisać działanie do przycisku:

 1. Wybierz Dostosuj przyciski myszy.
 2. Kliknij menu obok przycisku, do którego chcesz dodać działanie.
 3. Wybierz czynność wykonywaną dla tego przycisku.
  • Jeśli wybierzesz opcję „Kombinacja klawiszy”, możesz przypisać skróty klawiszowe lub pojedynczy klawisz do przycisków myszy.
   • W polu „Podaj kombinację klawiszy” naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz modyfikujący oraz 1 inny klawisz lub pojedynczy klawisz na klawiaturze.
   • Zwolnij klawisze.
   • Kliknij Zapisz.
   • Jeśli chcesz edytować klawisze, kliknij Edytuj .
Dostosowywanie ustawień przycisku tabletu graficznego

Aby dostosować przycisk dowolnego połączonego tabletu graficznego:

 1. Na Chromebooku otwórz Ustawienia urządzenia.
 2. Wybierz Tablet graficzny.
 3. Masz do wyboru te opcje:
  • Dostosuj przyciski na tablecie
  • Dostosuj przycisk pióra
 4. W sekcji „Dostosuj przycisk pióra” możesz:
  • Kliknąć dodatkowe przyciski na piórze, aby dodać lub znaleźć przyciski.
 5. Aby uporządkować przyciski, wybierz Więcej More.

Aby zmienić nazwę przycisku:

 1. Masz do wyboru te opcje:
  • Dostosuj przyciski na tablecie
  • Dostosuj przycisk pióra
 2. Najedź kursorem na nazwę przycisku.
 3. Kliknij Edytuj .
 4. Wpisz preferowaną nazwę przycisku.
 5. Wybierz Gotowe.

Aby przypisać działanie do przycisku:

 1. Masz do wyboru te opcje:
  • Dostosuj przyciski na tablecie
  • Dostosuj przycisk pióra
 2. Kliknij menu obok przycisku, do którego chcesz dodać działanie.
 3. Wybierz czynność wykonywaną dla tego przycisku.
  • Jeśli wybierzesz opcję „Kombinacja klawiszy”, możesz przypisać skróty klawiszowe lub pojedynczy klawisz do przycisków tabletu lub pióra.
   • W polu „Podaj kombinację klawiszy” naciśnij i przytrzymaj dowolny klawisz modyfikujący oraz 1 inny klawisz lub pojedynczy klawisz na klawiaturze.
   • Zwolnij klawisze.
   • Kliknij Zapisz.
   • Jeśli chcesz edytować klawisze, kliknij Edytuj .

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
<