איך יוצרים מקשי קיצור למכשירים לקליטת נתונים

אתם יכולים להתאים אישית את הלחצנים במכשירים שלכם לקליטת נתונים, למשל עכבר, מקלדת ולוח גרפי עם עט. תוכלו למצוא את כל הקטגוריות של המכשירים שחיברתם לקליטת נתונים בדף 'הגדרות המכשיר'. בכל קטגוריה יש דפי משנה שבהם תוכלו להתאים אישית את המכשירים.

התאמה אישית של הגדרות המקלדת

בכל קטגוריה של המקלדת תוכלו לשנות את הדברים הבאים:

 • מקלדת מובנית
  • התייחסות למקשים שבשורה העליונה כמקשי פונקציות
  • הפעלה של חזרה אוטומטית
  • מיפוי מחדש של מקשי המקלדת
 • מקלדת חיצונית
  • המרת מקשי הפונקציות (F) למקשים בשורה העליונה של ChromeOS
  • שינוי אופן הפעולה של המקשים בשורה העליונה באמצעות הפעלה של מקש המערכת/מרכז האפליקציות
  • הפעלה של חזרה אוטומטית
  • מיפוי מחדש של מקשי המקלדת

מיפוי מחדש של מקשי המקלדת

אתם יכולים למפות מחדש את המקשים כדי לשנות את התפקיד שלהם. כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, בוחרים באפשרות שחזור ברירות המחדל.

המקשים שאפשר לשנות:

 • מקשי הצירוף
 • ‫Escape
 • מקש Backspace
 • ‫Caps Lock
 • מקש Assistant (בחלק מהמקלדות)
התאמה אישית של הגדרות הלחצנים בעכבר

כדי להתאים אישית את הלחצן בעכבר שמחובר למכשיר:

 1. ב-Chromebook, עוברים להגדרות המכשיר.
 2. בוחרים באפשרות עכבר ואז התאמה אישית של לחצני העכבר.
 3. בקטע 'התאמה אישית של לחצני העכבר', אתם יכולים:
  • להפעיל או להשבית את האפשרות החלפה בין הלחצן הימני והשמאלי בעכבר.
  • ללחוץ על לחצנים נוספים בעכבר כדי להוסיף לחצנים או למקם אותם.

כדי לערוך את שם הלחצן:

 1. בוחרים באפשרות התאמה אישית של לחצני העכבר.
 2. מעבירים את העכבר מעל שם הלחצן.
 3. לוחצים על סמל העריכה .
 4. מזינים את שם הלחצן.
 5. לוחצים על סיום.

כדי להקצות פעולה ללחצן:

 1. בוחרים באפשרות התאמה אישית של לחצני העכבר.
 2. ליד הלחצן שרוצים להקצות לו פעולה, בוחרים את התפריט הנפתח.
 3. בוחרים פעולה שתוקצה ללחצן.
  • אם תבחרו 'שילוב מקשים', תוכלו להקצות מקשי קיצור או מקש בודד ללחצני העכבר.
   • בתיבה 'הזנת שילוב מקשים', לוחצים לחיצה ארוכה על אחד ממקשי הצירוף ועל מקש אחר או על מקש בודד במקלדת.
   • משחררים את המקשים.
   • בוחרים באפשרות שמירה.
   • אם רוצים לערוך את המקשים, לוחצים על 'עריכה' .
התאמה אישית של הגדרות הלחצנים בלוח הגרפי

כדי להתאים אישית לחצנים בלוח הגרפי שמחובר למכשיר:

 1. ב-Chromebook, עוברים להגדרות המכשיר.
 2. בוחרים באפשרות לוח גרפי.
 3. בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות:
  • התאמה אישית של לחצני הלוח
  • התאמה אישית של לחצני העט
 4. בקטע 'התאמה אישית של לחצני העט', אתם יכולים:
  • ללחוץ על לחצנים נוספים בעט כדי להוסיף לחצנים או למקם אותם.
 5. לשנות את סדר הלחצנים, בלחיצה על סמל האפשרויות הנוספות More.

כדי לערוך את שם הלחצן:

 1. בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות:
  • התאמה אישית של לחצני הלוח
  • התאמה אישית של לחצני העט
 2. מעבירים את העכבר מעל שם הלחצן.
 3. לוחצים על סמל העריכה .
 4. מזינים את שם הלחצן.
 5. לוחצים על סיום.

כדי להקצות פעולה ללחצן:

 1. בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות:
  • התאמה אישית של לחצני הלוח
  • התאמה אישית של לחצני העט
 2. ליד הלחצן שרוצים להקצות לו פעולה, בוחרים את התפריט הנפתח.
 3. בוחרים פעולה שתוקצה ללחצן.
  • אם תבחרו 'שילוב מקשים', תוכלו להקצות מקשי קיצור או מקש בודד ללחצני הלוח או העט.
   • בתיבה 'הזנת שילוב מקשים', לוחצים לחיצה ארוכה על אחד ממקשי הצירוף ועל מקש אחר או על מקש בודד במקלדת.
   • משחררים את המקשים.
   • בוחרים באפשרות שמירה.
   • אם רוצים לערוך את המקשים, לוחצים על 'עריכה' .

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי