Δημιουργία συντομεύσεων συσκευών εισόδου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα κουμπιά στις συσκευές εισόδου σας, όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και το tablet με γραφίδα. Μπορείτε να βρείτε όλες τις κατηγορίες των συνδεδεμένων συσκευών σας στη σελίδα Ρυθμίσεις συσκευής. Κάθε κατηγορία διαθέτει υποκεφαλίδες, στις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τις συσκευές σας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων πληκτρολογίου

Σε κάθε κατηγορία πληκτρολογίου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα εξής:

 • Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
  • Χρησιμοποιήστε πλήκτρα στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου ως πλήκτρα λειτουργιών
  • Ενεργοποιήστε την αυτόματη επανάληψη
  • Αντιστοιχίστε εκ νέου τα πλήκτρα του πληκτρολογίου
 • Εξωτερικό πληκτρολόγιο
  • Μετατρέψτε τα πλήκτρα F σε πλήκτρα επάνω σειράς στο ChromeOS
  • Παραχωρήστε τη δυνατότητα στο πλήκτρο Συστήματος/Λειτουργίας εκκίνησης εφαρμογών να κάνει εναλλαγή της συμπεριφοράς των πλήκτρων στην επάνω σειρά
  • Ενεργοποιήστε την αυτόματη επανάληψη
  • Αντιστοιχίστε εκ νέου τα πλήκτρα του πληκτρολογίου

Αντιστοιχίστε εκ νέου τα πλήκτρα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε εκ νέου τα πλήκτρα για να αλλάξετε τη λειτουργία τους. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών.

Πλήκτρα με δυνατότητα προσαρμογής:

 • Πλήκτρα τροποποίησης
 • Escape
 • Backspace
 • Caps lock
 • Βοηθός (για ορισμένα πληκτρολόγια)
Προσαρμογή των ρυθμίσεων των κουμπιών του ποντικιού

Για να προσαρμόσετε ένα κουμπί σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο ποντίκι:

 1. Στο Chromebook, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συσκευής.
 2. Επιλέξτε Ποντίκι και μετά Προσαρμογή κουμπιών ποντικιού.
 3. Στην ενότητα Προσαρμογή κουμπιού ποντικιού, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Εναλλαγή μεταξύ του αριστερού και του δεξιού κουμπιού του ποντικιού.
  • Κάντε κλικ σε επιπλέον κουμπιά στο ποντίκι σας για να προσθέσετε ή για να εντοπίσετε κουμπιά.

Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα κουμπιού:

 1. Επιλέξτε Προσαρμογή κουμπιών ποντικιού.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο όνομα του κουμπιού.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία .
 4. Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα κουμπιού.
 5. Επιλέξτε Τέλος.

Για να εκχωρήσετε μια ενέργεια σε ένα κουμπί:

 1. Επιλέξτε Προσαρμογή κουμπιών ποντικιού.
 2. Δίπλα στο κουμπί στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ενέργεια, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Επιλέξτε μια ενέργεια για το συγκεκριμένο κουμπί.
  • Εάν επιλέξετε Συνδυασμός πλήκτρων, μπορείτε να εκχωρήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου ή ένα μόνο πλήκτρο για κουμπιά του ποντικιού.
   • Στο πλαίσιο Εισαγωγή συνδυασμού πλήκτρων, πατήστε παρατεταμένα τυχόν πλήκτρα τροποποίησης και ένα άλλο πλήκτρο ή ένα μεμονωμένο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.
   • Αφήστε τα πλήκτρα.
   • Επιλέξτε Αποθήκευση.
   • Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα, επιλέξτε Επεξεργασία .
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του κουμπιών του tablet με γραφίδα

Για να προσαρμόσετε ένα κουμπί για οποιοδήποτε συνδεδεμένο tablet με γραφίδα:

 1. Στο Chromebook, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συσκευής.
 2. Επιλέξτε Tablet με γραφίδα.
 3. Επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • Προσαρμογή κουμπιών tablet
  • Προσαρμογή κουμπιού γραφίδας
 4. Στην ενότητα Προσαρμογή κουμπιού γραφίδας, μπορείτε:
  • Να κάνετε κλικ σε επιπλέον κουμπιά στη γραφίδα για να προσθέσετε ή να εντοπίσετε κουμπιά.
 5. Για να διαμορφώσετε τη σειρά των κουμπιών, επιλέξτε Περισσότερα More.

Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα κουμπιού:

 1. Επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • Προσαρμογή κουμπιών tablet
  • Προσαρμογή κουμπιού γραφίδας
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο όνομα του κουμπιού.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία .
 4. Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα κουμπιού.
 5. Επιλέξτε Τέλος.

Για να εκχωρήσετε μια ενέργεια σε ένα κουμπί:

 1. Επιλέξτε ένα από τα εξής:
  • Προσαρμογή κουμπιών tablet
  • Προσαρμογή κουμπιού γραφίδας
 2. Δίπλα στο κουμπί στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ενέργεια, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Επιλέξτε μια ενέργεια για το συγκεκριμένο κουμπί.
  • Εάν επιλέξετε Συνδυασμός πλήκτρων, μπορείτε να εκχωρήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου ή ένα μόνο πλήκτρο για κουμπιά του ποντικιού.
   • Στο πλαίσιο Εισαγωγή συνδυασμού πλήκτρων, πατήστε παρατεταμένα τυχόν πλήκτρα τροποποίησης και ένα άλλο πλήκτρο ή ένα μεμονωμένο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.
   • Αφήστε τα πλήκτρα.
   • Επιλέξτε Αποθήκευση.
   • Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τα πλήκτρα, επιλέξτε Επεξεργασία .

Σχετικοί πόροι

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού