Automatyczne wypełnianie formularzy

Autouzupełnianie w Chrome pozwala zaoszczędzić czas, wypełniając za Ciebie formularze online przy użyciu zapisanych informacji, np. adresów czy szczegółów płatności. Jeśli podasz informacje w nowym formularzu online, Chrome może zapytać, czy chcesz je zapisać.

Chrome nigdy nie udostępnia Twoich informacji bez Twojej zgody. Dowiedz się, jak Google przechowuje i chroni dane karty kredytowej.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie informacji w Chrome

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij swój profil Profil a potem Formy płatności lub Adresy.
 3. Dodaj, edytuj lub usuń informacje: 
  • Dodawanie: obok opcji „Formy płatności” lub „Adresy” kliknij Dodaj.
  • Edytowanie: na prawo od karty lub adresu kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.
  • Usuwanie: na prawo od karty lub adresu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń

Jeśli włączysz synchronizację i dodasz, edytujesz lub usuniesz adres, zmiany będą widoczne na innych urządzeniach.

Jeśli forma płatności jest zapisana w Google Pay, musisz ją edytować lub usunąć w Google Pay.  

Usuwanie zapisanych informacji

 1. Wyczyść dane przeglądania, postępując według instrukcji.
 2. W sekcji „Zaawansowane” kliknij Autouzupełnianie danych formularzy.

Dane kart zapisane na koncie Google Pay nie zostaną usunięte.

Zapisywanie danych karty w Google Pay

Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google w Chrome, Google Pay może udostępnić dane karty wszystkim Twoim urządzeniom. Dzięki temu możesz szybko wypełniać formularze. Nie musisz logować się w Chrome, by zapisać dane karty na swoich urządzeniach.

Gdy zalogujesz się na swoje konto Google w Chrome i podasz formę płatności online, Chrome może zapytać, czy chcesz zapisać dane karty w Google Pay. Jeśli się zgodzisz, dane karty zostaną zapisane w tej usłudze.

Większość form płatności zapisanych w Google Pay pojawi się jako sugestie podczas wypełniania formularzy online.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie karty kredytowej w Google Pay
 1. Otwórz pay.google.com.
 2. Kliknij Formy płatności po lewej stronie.
 3. Znajdź kartę, którą chcesz edytować lub usunąć. Możesz też dodać nową.
  • Dodawanie: kliknij Dodaj formę płatności. Jeśli nie widzisz opcji dodania nowej karty, wejdź na play.google.com/store/account, by dodać formę płatności.
  • Edytowanie: kliknij Edytuj poniżej karty.
  • Usuwanie: kliknij Usuń poniżej karty. 
Wyłączanie synchronizacji danych karty z Google Pay

Aby wyłączyć synchronizację danych karty z Google Pay:

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. U góry w sekcji „Osoby” kliknij Synchronizacja.
 4. Wyłącz Formy płatności i adresy z Google Pay.

Gdy zalogujesz się na swoje konto Google przez jedną z usług Google, np. Gmaila, nastąpi automatyczne zalogowanie także w Chrome. Jeśli nie chcesz nigdy logować się w Chrome, możesz wyłączyć logowanie się w Chrome.

Jeśli chrome nie proponuje już zapisania karty, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z informacjami zapisanymi w Chrome.

Zapisywanie danych kontaktowych na komputerze

Aby zapisywać informacje tylko na komputerze, a nie na koncie Google:

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. U góry w sekcji „Osoby” kliknij Synchronizacja.
 4. Wyłącz opcję Synchronizuj wszystko.
 5. Wyłącz Autouzupełnianie.

Wyłączanie zapisywania informacji w Chrome

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. U góry w sekcji „Osoby” kliknij Formy płatności lub Adresy i ustawienia.

  • Aby wyłączyć zapisywanie danych karty, wyłącz ustawienie Zapisuj i automatycznie uzupełniaj informacje o formach płatności.

  • Aby wyłączyć zapisywanie adresów i danych kontaktowych, wyłącz ustawienie Zapisuj i automatycznie uzupełniaj adresy.

Aby wyłączyć zapisywanie haseł w Chrome, dowiedz się jak zarządzać zapisanymi hasłami.

Chrome nie wyświetla w sugestiach moich zapisanych informacji

Jeśli podczas wypełniania formularza nie widzisz sugestii, możliwe są dwie przyczyny:

 • Strona internetowa nie jest na tyle bezpieczna, by mieć dostęp do tych informacji z Chrome. Jeśli strona internetowa jest zabezpieczona, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z zapisanymi informacjami.
 • Pewne pola formularza nie zostały wykryte przez Chrome.

Powiązane linki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?