Automatinis formų pildymas sistemoje „Chrome“

Galite leisti „Chrome“ automatiškai užpildyti formas išsaugota informacija, pavyzdžiui, adresų ar mokėjimo informacija. Be to, jums įvedus informaciją naujoje internetinėje formoje, „Chrome“ gali paklausti, ar norite ją išsaugoti „Google“ paskyroje.
„Chrome“ niekada nesidalys šia informacija be jūsų leidimo. Sužinokite, kaip „Google Chrome“ išsaugo ir apsaugo kredito kortelės informaciją.
Jei norite saugoti slaptažodžių informaciją naršyklėje „Chrome“, sužinokite, kaip tvarkyti išsaugotus slaptažodžius
Jei kyla problemų dėl išsaugotos informacijos, sužinokite, kaip išspręsti su „Chrome“ išsaugota informacija susijusias problemas.

Naršyklėje „Chrome“ išsaugotos mokėjimo ir adreso informacijos pridėjimas, redagavimas arba ištrynimas

 1. Kompiuteryje atidarykite „Chrome“.
 2. Viršuje dešinėje pasirinkite „Profilis“ Profilis toliau „Mokėjimo metodai“ Mokėjimo metodai ar „Adresai ir daugiau“ Adresai ir dar daugiau.
 3. Pridėkite, redaguokite arba ištrinkite informaciją. 
  • Pridėjimas: šalia parinkties „Mokėjimo metodai“ arba „Adresai“ pasirinkite Pridėti
  • Redagavimas: kortelės ar adreso dešinėje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau toliau Redaguoti.
  • Ištrynimas: šalia kortelės arba adreso pasirinkite „Daugiau“ Daugiau toliau Ištrinti

Jei pridedate, redaguojate ar ištrinate adresą ir esate prisijungę prie „Chrome“ naudodami savo „Google“ paskyrą, pakeitimai rodomi kituose įrenginiuose, kuriuose esate prisijungę prie „Chrome“ naudodami tą pačią paskyrą.

Jei mokėjimo metodas išsaugotas sistemoje „Google Pay“, turėsite jį redaguoti arba ištrinti sistemoje „Google Pay“.

Mokėjimo metodo slapyvardis sistemoje „Chrome“

 1. Kompiuteryje atidarykite „Chrome“.
 2. Viršuje dešinėje pasirinkite „Profilis“ Profilis toliau „Mokėjimo metodai“ Mokėjimo metodai.
 3. Šalia parinkties „Mokėjimo metodai“ prie esamos kortelės pasirinkite Pridėti arba Redaguoti.
 4. Apačioje pasirinkite Kortelės slapyvardis
 5. Įveskite kortelės slapyvardį. Slapyvardis rodomas, kai pasirenkate formą, kurioje naudojate išsaugotą mokėjimo metodą.

Patarimai

 • Jei pervardysite mokėjimo metodą, jis bus rodomas, kai pasirinksite formą, kurioje naudojamas išsaugotas mokėjimo metodas.
 • „Chrome“ mokėjimo metodo slapyvardžiai neperkeliami į „Google Pay“. Jei mokėjimo informaciją išsaugote sistemoje „Google Pay“, turite ją atnaujinti atskirai.

Mokėjimo informacijos išsaugojimas sistemoje „Google Pay“

Kai esate prisijungę prie „Chrome“ ir įvedate mokėjimo metodą internetinėje formoje, „Chrome“ gali paklausti, ar norite išsaugoti mokėjimo informaciją sistemoje „Google Pay“. Jei sutiksite, mokėjimo informacija bus išsaugota sistemoje „Google Pay“. Jei „Google Pay“ nepalaiko jūsų mokėjimo metodo, „Chrome“ gali pasiūlyti jį išsaugoti įrenginyje.

„Google Pay“ išsaugoti mokėjimo metodai rodomi kaip pasiūlymai daugelyje internetinių formų.

Jei naršyklė „Chrome“ nesiūlo išsaugoti mokėjimo informacijos sistemoje „Google Pay“, sužinokite, kaip išspręsti su išsaugota mokėjimo informacija susijusias problemas.

Tip: If you enroll a virtual card in autofill in Chrome, it appears as a suggested payment method in forms. You can either enter the virtual card CVV or verify your identity with your phone, such as with your fingerprint.
Kredito kortelės redagavimas arba ištrynimas sistemoje „Google Pay“
 1. Eikite į pay.google.com.
 2. Kairėje spustelėkite Mokėjimo metodai.
 3. Suraskite kortelę, kurią norite redaguoti arba ištrinti.
  • Redagavimas: po kortele spustelėkite Redaguoti.
  • Ištrynimas: po kortele spustelėkite Pašalinti. 
Patarimas: sistemoje „Google Pay“ galite pridėti tinkintą debeto ar kredito kortelės informacijos slapyvardį. Sužinokite, kaip sukurti mokėjimo metodo slapyvardį.
Mokėjimo informacijos išsaugojimo sistemoje „Google Pay“ sustabdymas

Jei norite nebesinchronizuoti mokėjimo informacijos sistemoje „Google Pay“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje atidarykite naršyklę „Chrome“.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliauNustatymai.
 3. Spustelėkite Jūs ir „Google“ toliau Sinchronizavimas ir „Google“ paslaugos.
 4. Skiltyje „Sinchronizavimas“ spustelėkite Sinchronizuojamo turinio tvarkymas.
 5. Išjunkite parinktį Sinchronizuoti viską.
 6. Išjunkite parinktį „Google Pay“ naudojami mokėjimo metodai ir adresai.

Jei esate prisijungę, bet nesate įjungę sinchonizavimo, „Chrome“ vis tiek gali pasiūlyti išsaugoti mokėjimo informaciją sistemoje „Google Pay“.

Kai prisijungiate prie „Google“ paskyros per „Google“ paslaugą, pvz., „Gmail“, esate automatiškai prijungiami prie „Chrome“. Jei niekada nenorite prisijungti prie „Chrome“, galite išjungti prisijungimą naršyklėje „Chrome“.

Jei naršyklėje „Chrome“ nebesiūloma išsaugoti kortelės, sužinokite, kaip išspręsti su „Chrome“ išsaugota informacija susijusias problemas.
Kortelės išraše rodoma „GOOGLE *LAIKINAI SULAIKYTOS LĖŠOS“
Kai automatiškai įvedate arba išsaugote kortelės duomenis naršyklėje „Chrome“, „Google“ gali atlikti nedidelės vertės išskaičiavimą iš kredito kortelės. Tai yra saugumo priemonė, skirta įsitikinti, kad esate teisėtas kortelės savininkas. „Google“ netrukus atšauks laikiną išskaičiavimą.

Siūlymo išsaugoti mokėjimo ir kontaktinę informaciją naršyklėje „Chrome“ sustabdymas

Galite nustatyti, kad naršyklė „Chrome“ nesaugotų mokėjimo ir kontaktinės informacijos jūsų įrenginyje ir nesiūlytų išsaugoti jūsų informacijos.

 1. Kompiuteryje atidarykite „Chrome“.
 2. Viršuje esančioje skiltyje „Žmonės“ spustelėkite „Mokėjimo metodai“ Mokėjimo metodai arba „Adresai ir daugiau“ Adresai ir dar daugiau.
  • Norėdami sustabdyti mokėjimo informacijos saugojimą, išjunkite parinktį Išsaugoti ir užpildyti mokėjimo metodų informaciją.
  • Norėdami sustabdyti adresų ir kontaktinės informacijos saugojimą, išjunkite parinktį Išsaugoti ir užpildyti adresus.
Jei norite sustabdyti slaptažodžių saugojimą naršyklėje „Chrome“, sužinokite, kaip tvarkyti išsaugotus slaptažodžius.

Nustatymo „Visada patvirtinti naudojant automatinį pildymą“ tvarkymas

Svarbu: tai yra įrenginio lygmens nustatymas. Turite jį įjungti kiekviename įrenginyje, kuriame norite, kad jis būtų taikomas.

Jei norite neleisti kitiems panaudoti mokėjimo informacijos, kai jiems leidžiate pasinaudoti įrenginiu, galite įjungti automatinio pildymo naudojimo patvirtinimą. Įjungę šį nustatymą galite sustiprinti saugą ir apsisaugoti nuo apgavikiškos veiklos.

Funkcijos „Visada patvirtinti, kai naudojamas automatinis pildymas“ įjungimas arba išjungimas
 1. Kompiuteryje atidarykite „Chrome“.
 2. Viršuje dešinėje pasirinkite „Profilis“ Profilis toliau „Mokėjimo metodai“ Mokėjimo metodai.
 3. Įjunkite parinktį Visada patvirtinti, kai naudojamas automatinis pildymas.
Nustatymo „Visada patvirtinti, kai naudojamas automatinis pildymas“ trikčių šalinimas

Jei nustatymas yra pilkos spalvos ir negalite jo įjungti, patikrinkite, ar:

 • įrenginyje nustatytas ekrano užraktas (jei norite naudoti šį nustatymą, nustatykite ekrano užraktą);
 • įjungta parinktis „Išsaugoti ir užpildyti mokėjimo metodų informaciją“.
Patarimas: kai nustatymas išjungtas, saugumo sumetimais mokėjimo metodas retkarčiais patvirtinamas.

Jei „Chrome“ nesiūlo išsaugotos informacijos

 • Jei norite patikrinti, ar išsaugojote informaciją, kuri nėra automatiškai įvedama, pasirinkite „Daugiau“ Daugiau toliau „Nustatymai“ Nustatymai.
 • Svetainė gali būti nepakankamai saugi, kad gautų šią informaciją iš „Chrome“.
 • Jei svetainė yra saugi, „Chrome“ gali nepavykti aptikti tam tikrų formos laukų.

Išsaugotos automatinio pildymo formų informacijos ištrynimas naršyklėje „Chrome“

Jei vienu metu norite ištrinti adresus, mokėjimo metodus ar kitą naršyklėje „Chrome“ išsaugotą informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje atidarykite „Chrome“.
 2. Viršuje dešinėje pasirinkite „Daugiau“ Daugiau.
 3. Pasirinkite Išvalyti naršymo duomenis.
 4. Pasirinkite laikotarpį, pvz., „Pastaroji valanda“ arba „Visas laikotarpis“.
 5. Skiltyje „Išplėstiniai“ pasirinkite Automatinio pildymo formų duomenys.

Naudojant šį metodą „Google Pay“ saugomos kortelės ir adresai neištrinami. Sužinokite, kaip iš „Google Pay“ pašalinti mokėjimo metodą.

Susiję šaltiniai

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
1763233641086498020
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
208