Anteckna med handskrift i Cursive

Du kan anteckna med handskrift och redigera och ordna anteckningarna med Cursive-appen på en Chromebook som har pekskärm och stöd för e-penna. Du kan även redigera anteckningarna med rörelser på pekskärmen.

Anteckningarna synkroniseras med Google-kontot, så du kan se dem i webbläsaren Chrome.

Tips! Du kan fortfarande anteckna med Google Keep på webben.

Skapa och redigera anteckningar 

Obs!

 1. Välj Appstartaren  nere till vänster följt av Cursive
  • Du kan även trycka på E-penna i raden av appar nederst eller på endera sidan av pekskärmen följt av Skapa anteckning
 2. Anteckna med hjälp av e-pennan i fönstret som öppnas.
 3. Du kan ändra färg och storlek i verktygsfältet högst upp.
 4. Om du vill flytta eller ändra storlek på en anteckning trycker du på Välj och markerar texten som ska ändras med e-pennan.

Låsa målarduken

Om du inte vill att målarduken scrollas eller zoomas, till exempel när du vilar handflatan på skärmen, kan du aktivera målardukslåset.

 1. Välj Mer uppe till höger följt av Visa målardukslås.
 2. Uppe till höger på målarduken visas låsindikatorn i standardläget Upplåst .
 3. Om du vill låsa målarduken väljer du Lås . Låsindikatorn visas nu som Låst .

Tips!  Målardukslåset inaktiveras när du öppnar en ny anteckning eller om du döljer alternativet Visa målardukslås.

Redigera anteckningar med rörelser på pekskärmen

Kludda över för att radera

Så här raderar du ord och fraser i anteckningen:

 1. Kludda över det eller de ord som du vill ta bort med e-pennan.
 2. Radera det överkluddade genom att trycka på skärmen med e-pennan.

Tips! Du kan byta till suddgummit genom att dra med e-pennan om du behöver radera mer text.

Bild som visar hur du kluddar över för att radera

Markera text i en anteckning

Så här markerar du ett eller flera ord i en anteckning: 

 1. Rita en cirkel med e-pennan runt ordet eller orden som du vill markera. 
 2. Om du vill flytta på det som är markerat trycker du på cirkeln med e-pennan eller fingret och drar.

Bild som visar hur du markerar och flyttar text i en anteckning

Öka mellanrummet mellan rader

Så här ökar du mellanrummet mellan rader eller fraser:

 1. Rita en linje med e-pennan där du vill ha mer plats. 
 2. Tryck på linjen och dra den nedåt med e-pennan eller fingret.

Bild som visar hur du lägger till mellanrum mellan rader

Kopiera och klistra in text i en anteckning 

Kopiera:

 1. Markera anteckningen. 
 2. Tryck på menyn Mer följt av Kopiera

Klistra in: 

 1. Tryck länge var som helst på anteckningen.
 2. Tryck på Klistra in.

Bild som visar hur du kopierar och klistrar in text i en anteckning

Hitta och öppna anteckningar

 1. Välj Startsida i Cursive-appen.
 2. Välj anteckningsblocket med anteckningarna du söker.
  • Om du letar efter anteckningar som inte finns i ett anteckningblock väljer du Oarkiverade anteckningar
  • Om du vill öppna alla dina anteckningar väljer du Alla anteckningar.
 3. Öppna en anteckning. 

Hålla ordning på anteckningarna

Du kan ordna dina anteckningar i anteckningsblock, så att du snabbt kan hitta ett visst ämne. Så här samlar du anteckningar i anteckningsblock: 

 1. Välj Startsida i Cursive-appen.
 2. Välj menyn Mer högst upp följt av Lägg till i anteckningsblock.
 3. Välj anteckningsblocket som du vill lägga till anteckningen i.

Dela och exportera anteckningar

Du kan skapa en bild du kan dela eller exportera anteckningen som en PDF-fil.

Gör så här om du vill dela hela anteckningen eller delar av den som en bild: 

 1. Välj Startsida i Cursive-appen och öppna anteckningen. 
 2. Tryck på Välj och markera texten som ska kopieras med e-pennan.
 3. Välj Mer Mer följt av Kopiera
 4. Klistra in bilden var som helst.

Så här delar du anteckningen som PDF:

 1. Välj Startsida i Cursive-appen och öppna anteckningen.
 2. Välj menyn Mer högst upp följt av Exportera som PDF.
 3. Du hittar anteckningen i mappen Nedladdningar i Filer.

Byta anteckningsapp

Så här öppnar du en anteckning i en annan anteckningsapp:

 1. Tryck på E-penna på pekskärmen följt av Inställningar .
 2. Tryck på nedåtpilen vid App för anteckningar och välj en app.

Tips! Läs mer om hur du laddar ned andra anteckningsappar som har stöd för e-penna.

Hantera lagringsutrymmet 

Om lagringsutrymmet tar slut för Cursive går det inte längre att redigera anteckningarna. Innan du kan fortsätta att redigera måste du frigöra utrymme på Chromebook.

Åtgärda problem med Cursive

Om du har problem med Cursive och återförs till inloggningsskärmen kan problemet bero på cookies eller tillägg. Du kan förhindra fler problem genom att tillåta cookies från tredje part på https://cursive.apps.chrome.

Logga in och synkronisera

Även om du inte kan logga in på Cursive kan du fortfarande göra anteckningar lokalt. När du loggar in sedan synkroniseras alla lokala anteckningar med ditt Google-konto och blir tillgängliga på alla enheter där du är inloggad.

Om du inte vill att en eller flera anteckningar ska synkroniseras avbryter du inloggningen och tar bort dem. Gör så här när du har galleriet öppet:

 1. Välj anteckningens meny Ordna följt av Radera anteckning.
 2. Välj galleriets meny Ordna följt av Visa papperskorgenföljt av Töm papperskorgen för att radera anteckningen permanent. 
  • Du kan också välja anteckningens meny Ordna följt av Radera anteckningen permanent.


Tips! Om du använder Chromebook på jobbet eller i skolan kanske du inte kan logga in på Cursive-appen med Workspace-kontot. Kontakta din administratör för mer information. Om du är administratör kan du aktivera Cursive för dina hanterade konton.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9202578336004588107
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
208