Odstranění účtu z Chromebooku

Pokud některý z uživatelů již Chromebook aktivně nepoužívá, můžete jeho účet odstranit. Postupujte takto:

  1. Na přihlašovací obrazovce klikněte na profil, který chcete odstranit.
  2. V pravém dolním rohu profilové fotky klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
  3. Klikněte na Odebrat tohoto uživatele.
  4. Zobrazí se okno, ve kterém klikněte na Odebrat tohoto uživatele.

Účet tohoto uživatele bude odstraněn pouze z Chromebooku. Samotný účet Google, včetně dat a nastavení, zůstane zachován.

Odstraňování problémů s odebíráním účtů

Možnost Odebrat tohoto uživatele nevidím

Možná používáte Chromebook, který je spravován administrátorem, například v práci nebo ve škole. Pokyny k odstraňování účtů vám poskytne administrátor.

Chci odstranit účet vlastníka

Účet Google, který se použije k prvnímu přihlášení do Chromebooku, se obvykle stává účtem vlastníka.

Chcete-li odstranit účet vlastníka, bude třeba vymazat celý obsah Chromebooku. Zde se dozvíte, jak na to.

Účet byl odstraněn automaticky

Pokud v Chromebooku dochází místo, bude automaticky odstraněn profil, který nejdelší dobu nebyl používán.

Samotný účet Google a s ním synchronizovaná data a nastavení zůstanou zachovány. Budou však smazány veškeré položky uložené do Chromebooku příslušným uživatelem, například stažené soubory.

Odstraněný profil můžete do Chromebooku znovu přidat. Soubory stažené příslušným účtem však nebudou obnoveny.