Kết nối với Wi-Fi

Bạn có thể kết nối với mạng không dây (thường được gọi là mạng Wi-Fi) để truy cập Internet. Kiểm tra xem có mạng Wi-Fi nào gần vị trí của bạn không bằng cách nhấp vào biểu tượng mạng ở góc dưới bên phải màn hình của bạn. Chỉ cần nhấp vào tên mạng để kết nối với mạng đó.

Bật sử dụng Wi-Fi và kết nối

 1. Nhấp vào biểu tượng mạng biểu tượng mạng ở góc dưới bên phải màn hình của bạn.
 2. Chọn trạng thái mạng của bạn từ trình đơn xuất hiện.
 3. Đảm bảo chế độ sử dụng Wi-Fi đã được bật. Điều này sẽ cho phép Chromebookme của bạn phát hiện các mạng gần đó. Trong trình đơn xuất hiện, nhấp vào biểu tượng wifi chưa được kết nối. Nếu bạn thấy biểu tượng wifi đã được kết nối, điều đó có nghĩa là Wi-Fi đã được bật.
 4. Các mạng được phát hiện tự động hiển thị trong trình đơn. Để kết nối với mạng, chỉ cần chọn tên của mạng đó.

Khi bạn thấy biểu tượng biểu tượng mạng ở góc phía dưới bên phải của màn hình, điều đó có nghĩa là Chromebook của bạn đã được kết nối với mạng.

Lưu ý: Các mạng bảo mật được đánh dấu bằng biểu tượng mạng bảo mật và yêu cầu thông tin bổ sung trước khi bạn có thể kết nối. Nếu đang kết nối với một mạng bảo mật sử dụng xác thực bằng mật khẩu, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Chọn "WPA" để sử dụng bảo mật WPA hoặc WPA2-Personal.

Kiểm tra trạng thái kết nối

Nhấp vào khu vực trạng thái để nhanh chóng kiểm tra trạng thái của kết nối của bạn.

biểu tượng mạng Bạn đã được kết nối với mạng.Số vạch tín hiệu sáng cho biết cường độ tín hiệu mạng của bạn. Nếu biểu tượng đang nhấp nháy thì điều đó có nghĩa là kết nối đang được thiết lập.
không có kết nối Bạn chưa được kết nối với bất kỳ mạng nào.

Kết nối với mạng không được liệt kê

Một số quản trị viên mạng có thể chọn ẩn các chi tiết mạng. Những mạng đó sẽ không được liệt kê trong trình đơn mạng nhưng bạn vẫn có thể kết nối với mạng không được liệt kê nếu biết thông tin của mạng.

 1. Nhấp vào biểu tượng mạng biểu tượng mạng ở góc dưới bên phải màn hình của bạn.
 2. Chọn trạng thái mạng của bạn từ trình đơn xuất hiện.
 3. Chọn Kết nối mạng khác... ở góc dưới bên trái.
 4. Nhập thông tin mạng trong hộp thoại xuất hiện.
 5. Nhấp vào Kết nối.

Thông tin cho mạng này được lưu tự động để bạn có thể dễ dàng kết nối lại với mạng này trong tương lai.

Tìm địa chỉ Điều khiển truy cập phương tiện (MAC)

Một số quản trị viên hạn chế quyền truy cập mạng để tránh người ngoài truy cập thông tin cá nhân trong mạng. Các thiết bị được phép truy cập vào mạng được xác định theo địa chỉ Điều khiển truy cập phương tiện của họ (nói ngắn gọn là địa chỉ MAC). Đôi khi ID này còn được gọi là địa chỉ phần cứng.

Nếu bạn phải tìm địa chỉ MAC của thiết bị của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào biểu tượng mạng biểu tượng mạng ở góc dưới bên phải màn hình của bạn.
 2. Chọn trạng thái mạng của bạn từ trình đơn xuất hiện.
 3. Trong trình đơn mạng xuất hiện, nhấp vào biểu tượng "i" ở góc dưới bên phải.
 4. Địa chỉ MAC của thiết bị của bạn được liệt kê trong thông báo xuất hiện (ví dụ: 00:25:D3:39:EC:66).

Các loại mạng Wi-Fi được hỗ trợ

Chromebook của bạn có thể kết nối với các loại mạng sau:

 • Tiêu chuẩn: 802.11 a/b/g/n
 • Bảo mật: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise

Các bước tiếp theo

Chromebook - Kết nối