Kết nối Chromebook với Wi-Fi

Để kết nối với Internet, hãy sử dụng mạng Wi-Fi tương thích.

Bước 1: Bật Wi-Fi

 1. Bật Chromebook.
 2. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 3. Nhấp vào Không có mạng Không có mạng.
  Lưu ý: Nếu bạn thấy "Đã kết nối với" và tên mạng Wi-Fi của mình thì Chromebook đã được kết nối với Wi-Fi.
 4. Để bật Wi-Fi, nhấp vào nút chuyển.
 5. Chromebook sẽ tự động tìm kiếm các mạng khả dụng và hiển thị cho bạn các mạng đó trong danh sách.

Bước 2: Chọn mạng và kết nối

Kết nối với mạng mở
Nhấp vào mạng Wi-Fi Wi-Fi.
Hãy nhớ rằng, thông tin của bạn có thể hiển thị với những người khác trên mạng này.
Kết nối với mạng bảo mật
 1. Nhấp vào mạng Wi-Fi bảo mật Mạng Wi-Fi bảo mật.
 2. Nhập mật khẩu mạng.
 3. Nhấp vào Kết nối.
Kết nối với mạng không công khai
Quản trị viên có thể ẩn mạng, do đó chỉ một số người nhất định mới có thể sử dụng chúng. Cách kết nối với mạng không công khai:
 1. Nhấp vào Tham gia mạng khác Tham gia mạng khác.
 2. Nhập thông tin mạng trong hộp xuất hiện.
 3. Nhấp vào Kết nối.

Thông tin cho mạng này sẽ tự động được lưu để bạn có thể tự động kết nối sau đó.

Kết nối với mạng WPA2 Enterprise

Bước 1: Kiểm tra xem đã cài chứng chỉ chưa

 1. Mở Chrome Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ, nhập chrome://settings/certificates rồi nhấn vào Enter.
 3. Nhấp vào Tổ chức phát hành.
 4. Sử dụng thông tin từ quản trị viên của bạn, tìm chứng chỉ máy chủ trong danh sách. Nếu chứng chỉ máy chủ chưa được cài đặt thì quản trị viên có thể yêu cầu bạn cài đặt chứng chỉ máy chủ.
 5. [Tùy chọn] Nếu bạn đang kết nối với mạng EAP-TLS thì có thể bạn cần phải cài đặt chứng chỉ người dùng.

Bước 2: Kết nối với mạng

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 2. Nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong "Mạng", nhấp vào Thêm kết nối tiếp đến Thêm Wi-Fi tiếp đến Nâng cao.
 4. Nhập thông tin mạng của bạn.
  • Nếu đã cài đặt chứng chỉ máy chủ, trong trường "Chứng chỉ CA máy chủ", chọn Mặc định.
 5. Nhấp vào Kết nối.

Tìm địa chỉ MAC hoặc địa chỉ IP của bạn

Một số quản trị viên hạn chế quyền truy cập mạng để ngăn người ngoài xem thông tin riêng tư trên mạng. Để sử dụng mạng, bạn có thể cần phải cung cấp địa chỉ IP hoặc MAC của Chromebook cho quản trị viên của mình. Cách tìm địa chỉ MAC hoặc IP:

 1. Nếu chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào Chromebook của bạn.
 2. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 3. Nhấp vào mạng Wi-Fi Wi-Fi.
 4. Ở phần đầu hộp, nhấp vào Thông tin Thông tin.
 5. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP và địa chỉ IPv6 của Chromebook. Địa chỉ MAC của bạn được gắn nhãn "Wi-Fi".

Các mạng Wi-Fi hoạt động với Chromebook

 • Mạng mở không yêu cầu mật khẩu
 • Mạng bảo mật sử dụng cài đặt WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise hoặc WPA2-Enterprise
  • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng WPA2 vì cài đặt này bảo mật hơn WEP hoặc WPA
 • Chuẩn: 802.11 a/b/g/n và 802.11ac cho Chromebook được trang bị AC

Yêu cầu trợ giúp thêm

Mel là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?