Kết nối Chromebook của bạn với Wi-Fi

Bạn có thể sử dụng Internet từ Chromebook của mình bất cứ nơi nào có mạng Wi-Fi tương thích.

Mạng Wi-Fi được hỗ trợ

Bạn có thể kết nối Chromebook của mình với mạng Wi-Fi sử dụng các cài đặt sau:

 • Chuẩn: 802.11a/b/g/n và 802.11ac cho Chromebook được trang bị AC
 • Mạng bảo mật sử dụng: cài đặt WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise
 • Mạng mở: mạng Wi-Fi không yêu cầu mật khẩu

Tùy chọn bảo mật

WPA-2 hoạt động với hầu hết các bộ định tuyến Wi-Fi và cung cấp bảo mật cho Chromebook của bạn nhiều hơn so với WEP hoặc WPA-1. Bạn không nên sử dụng cài đặt WEP và WPA-1 vì chúng ít bảo mật hơn.

Đầu tiên, bật Wi-Fi

Ở góc dưới bên phải của màn hình, kiểm tra biểu tượng Wi-Fi mạng Network Wi-Fi icon. Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng tín hiệu Wi-Fi mạng tắt Wi-Fi signal off icon, hãy nhấp vào biểu tượng đó để bật Wi-Fi. Chromebook của bạn sẽ phát hiện các mạng lân cận.

Sau đó, kết nối với mạng Wi-Fi

Kết nối với mạng mở Network Wi-Fi icon

Các mạng mở không có khóa trên đó và không yêu cầu sử dụng mật khẩu. Để kết nối với mạng mở:

 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, nhấp vào biểu tượng Wi-Fi mạng Network Wi-Fi icon.
 2. Chọn một mạng mở để kết nối.

Lưu ý: Khi bạn đăng nhập vào mạng mở, thông tin của bạn có thể hiển thị đối với những người khác trên mạng đó.

Kết nối với mạng yêu cầu mật khẩu Wi-Fi lock icon

Mạng bảo mật được đánh dấu bằng biểu tượng khóa Wi-Fi Wi-Fi lock icon và yêu cầu thêm thông tin trước khi bạn có thể kết nối. Để đăng nhập vào mạng bảo mật:

 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, nhấp vào biểu tượng Wi-Fi mạng Wi-Fi lock icon.
 2. Nhấp vào mạng bảo mật mà bạn muốn kết nối. Một hộp sẽ mở ra.
 3. Nhập mật khẩu cho mạng đó.
 4. Khi được nhắc, chọn "WPA", sau đó chọn bảo mật WPA-1 hoặc WPA2-Personal. Cài đặt WPA-2 cung cấp bảo mật nhiều hơn so với WPA-1. Bạn không nên sử dụng WEP.
Kết nối với mạng không công khai

Không phải tất cả các mạng đều hiển thị trong danh sách mạng Wi-Fi có sẵn. Một số quản trị viên mạng có thể chọn ẩn chi tiết mạng để chỉ những người có mật khẩu và tên mạng có thể kết nối với mạng đó. Để kết nối với mạng không công khai:

 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, nhấp vào biểu tượng Wi-Fi mạng Network Wi-Fi icon.
 2. Chọn trạng thái mạng của bạn từ menu xuất hiện.
 3. Ở góc dưới bên trái, chọn Tham gia mạng khác...
 4. Nhập thông tin mạng vào hộp thoại xuất hiện.
 5. Nhấp vào Kết nối.

Thông tin cho mạng này được lưu tự động để bạn có thể dễ dàng kết nối lại với mạng này trong tương lai.

Tự động kết nối với mạng đã được lưu

Nếu có một hoặc nhiều kết nối mạng được lưu trên Chromebook của mình, bạn có thể kết nối với các mạng đó một cách tự động.

Tìm địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC) của bạn để kết nối với mạng bị hạn chế

Một số quản trị viên hạn chế quyền truy cập mạng để ngăn chặn người ngoài truy cập thông tin riêng tư trên mạng đó. Chỉ những thiết bị có địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện (MAC) hoặc địa chỉ phần cứng được quản trị viên mạng đó phê duyệt mới có thể kết nối với mạng.

Để tìm địa chỉ MAC của thiết bị:

 1. Ở góc dưới bên phải của màn hình, nhấp vào biểu tượng Wi-Fi mạng Network Wi-Fi icon.
 2. Nhấp vào phần cho biết Đã kết nối với và tên mạng của bạn.
 3. Ở đầu hộp thoại mở ra, nhấp vào tên mạng của bạn.
 4. Trong cửa sổ mở ra, tìm tab Kết nối và tìm "Địa chỉ phần cứng". Địa chỉ này trông giống như sau: 0C:88:CC:C0:88:8C.

Cách kiểm tra trạng thái kết nối của bạn

Ở góc dưới bên phải của màn hình, nhấp vào biểu tượng Wi-Fi mạng Network Wi-Fi icon để kiểm tra trạng thái kết nối của bạn.

Network Wi-Fi icon Bạn được kết nối với mạng Wi-Fi. Số vạch tín hiệu sáng cho biết cường độ tín hiệu mạng của bạn. Nếu biểu tượng đang nhấp nháy thì điều đó có nghĩa là kết nối đang được thiết lập.
Wi-Fi signal off icon Bạn chưa được kết nối với mạng Wi-Fi.

Nếu đang gặp sự cố khi kết nối với mạng, bạn có thể khắc phục sự cố kết nối.

Sử dụng Internet an toàn

Tìm hiểu làm cách ngăn những kẻ xấu truy cập máy tính của bạn khi bạn đang trực tuyến.

Thảo luận với những người dùng Chrome khác trong Trung tâm Chromebook.

Arneil là chuyên gia về Chromebook đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp anh ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?