เชื่อมต่อ Chromebook กับ Wi-Fi

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่เข้ากันได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Wi-Fi

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "ไม่ได้เชื่อมต่อ" ไม่มีเครือข่าย
  โปรดทราบว่าหากเห็นชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของคุณและความแรงของสัญญาณ แสดงว่า Chromebook เชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่แล้ว
 3. เปิด Wi-Fi 
 4. Chromebook จะมองหาเครือข่ายที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ แล้วแสดงชื่อเครือข่ายในรายการ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครือข่ายและเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบเปิด
เลือกเครือข่าย Wi-Fi WiFi
โปรดทราบว่าบุคคลอื่นบนเครือข่ายนี้อาจเห็นข้อมูลของคุณได้
เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ปลอดภัย
 1. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย เครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย
 2. พิมพ์รหัสผ่านของเครือข่าย
 3. เลือกเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
ผู้ดูแลระบบอาจซ่อนเครือข่ายไว้ เพื่อให้มีเพียงบางคนที่ใช้งานเครือข่ายได้ วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ได้อยู่ในรายการมีดังนี้
 1. เลือก "เข้าร่วมเครือข่ายอื่น" เข้าร่วมเครือข่ายอื่น
 2. ป้อนข้อมูลเครือข่ายลงในช่องที่ปรากฏ
 3. เลือกเชื่อมต่อ

ระบบจะบันทึกข้อมูลสำหรับเครือข่ายดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นในครั้งต่อไปได้โดยอัตโนมัติ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย WPA2 Enterprise

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าติดตั้งใบรับรองแล้วหรือยัง

 1. เปิด Chrome Chrome
 2. ในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ chrome://settings/certificates จากนั้นกด Enter
 3. เลือกผู้ออกใบรับรอง
 4. มองหาใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ในรายการโดยใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบของคุณ หากยังไม่ได้ติดตั้งใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณติดตั้งใบรับรองเซิร์ฟเวอร์
 5. [ไม่บังคับ] หากกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย EAP-TLS คุณอาจต้องติดตั้งใบรับรองผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 1. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 2. เลือก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. ในส่วน "เครือข่าย" เลือกเพิ่มการเชื่อมต่อ แล้ว เพิ่ม Wi-Fi แล้ว ขั้นสูง
 4. ป้อนข้อมูลเครือข่าย
  • หากติดตั้งใบรับรองเซิร์ฟเวอร์แล้ว ในช่อง "ใบรับรอง CA ของเซิร์ฟเวอร์" ให้เลือกค่าเริ่มต้น
 5. เลือกเชื่อมต่อ

ค้นหาที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP

ผู้ดูแลระบบบางรายจะจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นข้อมูลส่วนตัวในเครือข่าย คุณอาจต้องให้ที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP ของ Chromebook แก่ผู้ดูแลระบบ จึงจะใช้งานเครือข่ายได้ วิธีค้นหาที่อยู่ MAC หรือที่อยู่ IP มีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook หากยังไม่ได้ทำ
 2. เลือกเวลาที่ด้านขวาล่าง
 3. เลือกเครือข่าย Wi-Fi WiFi
 4. ที่ด้านบนของช่อง ให้เลือก "ข้อมูล" ข้อมูล
 5. คุณจะเห็นที่อยู่ IP ของ Chromebook และที่อยู่ IPv6 ที่อยู่ MAC จะระบุไว้ว่าเป็น "Wi-Fi"

เครือข่าย Wi-Fi ที่ทำงานกับ Chromebook ได้

 • เครือข่ายแบบเปิดที่ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
 • เครือข่ายที่ปลอดภัยที่ใช้การตั้งค่า WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
  • เราขอแนะนำให้คุณใช้ WPA2 เพราะปลอดภัยกว่า WEP หรือ WPA
 • มาตรฐาน: 802.11 a/b/g/n และ 802.11ac สำหรับ Chromebook ที่มี AC

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร