Ansluta Chromebook till Wi-Fi

Använd ett kompatibelt Wi-Fi-nätverk när du vill ansluta till internet.

Steg 1: Aktivera Wi-Fi

 1. Starta Chromebook.
 2. Klicka på kontobilden.
 3. Klicka på Inget nätverk Inget nätverk.
  Obs! Om det står Ansluten till, följt av Wi-Fi-nätverkets namn, är Chromebook redan ansluten till Wi-Fi.
 4. Aktivera Wi-Fi genom att klicka på reglaget.
 5. Chromebook söker automatiskt efter tillgängliga nätverk som visas i en lista.

Steg 2: Välj nätverk och anslut

Ansluta till ett öppet nätverk
Klicka på Wi-Fi-nätverket Wi-Fi.
Kom ihåg att dina uppgifter kan vara synliga för andra som använder nätverket.
Ansluta till ett säkert nätverk
 1. Klicka på det säkra Wi-Fi-nätverket Säkert Wi-Fi-nätverk.
 2. Skriv lösenordet för nätverket.
 3. Klicka på Anslut.
Ansluta till ett nätverk som inte visas i listan
Administratören kan ha dolt nätverket så att inte vem som helst ska kunna använda det. Så här ansluter du till ett nätverk som inte visas i listan:
 1. Klicka på Anslut till annat nätverk Anslut till annat.
 2. Ange nätverksinformationen i rutan som visas.
 3. Klicka på Anslut.

Informationen om nätverket sparas automatiskt så att du kan ansluta till det automatiskt senare.

Ansluta till ett företagsnätverk med WPA2

Steg 1: Kontrollera att certifikatet är installerat

 1. Öppna Chrome Chrome.
 2. Skriv chrome://settings/certificates i adressfältet och tryck på Retur.
 3. Klicka på Utfärdare.
 4. Titta efter det servercertifikat som administratören har gett dig uppgift om i listan. Administratören kanske ber dig att installera servercertifikatet om det inte redan är gjort.
 5. [Valfritt] Om du ansluter till ett nätverk med EAP-TLS kan du behöva installera användarcertifikatet.

Steg 2: Anslut till nätverket

 1. Klicka på kontobilden.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar.
 3. Klicka på Lägg till anslutning under Nätverk och sedan Lägg till Wi-Fi och sedan Avancerat.
 4. Ange nätverksuppgifterna.
  • Om servercertifikatet har installerats väljer du Standard i fältet Server CA-certifikat.
 5. Klicka på Anslut.

Hitta enhetens MAC-adress eller IP-adress

Administratören kan begränsa åtkomsten till nätverket så att inga obehöriga ska kunna se privat information på det. Du kan behöva ge administratören din Chromebooks MAC-adress eller IP-adress innan du kan använda nätverket. Så här hittar du MAC- eller IP-adressen:

 1. Logga in på Chromebook om du inte har gjort det.
 2. Klicka på kontobilden.
 3. Klicka på Wi-Fi-nätverket Wi-Fi.
 4. Klicka på Information Information högst upp i rutan.
 5. Din Chromebooks MAC- och IPv6-adress visas. MAC-adressen står under rubriken Wi-Fi.

Wi-Fi-nätverk som fungerar med Chromebook

 • Öppna nätverk som inte kräver lösenord
 • Säkra nätverk som använder WEP, dynamisk WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise
  • Vi rekommenderar WPA2 eftersom det är säkrare än WEP eller WPA
 • Standarder: 802.11 a/b/g/n och 802.11ac för Chromebook som stöder AC

Få mer hjälp