Pripojenie Chromebooku k sieti Wi-Fi

Ak sa chcete pripojiť k internetu, použite kompatibilnú sieť Wi-Fi.

1. krok: zapnite pripojenie Wi-Fi

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte možnosť Nepripojené Žiadna sieť.
  Poznámka: Ak sa zobrazí názov vašej siete Wi‑Fi a sila signálu, Chromebook je už pripojený k sieti Wi‑Fi.
 3. Zapnite Wi‑Fi
 4. Chromebook automaticky vyhľadá dostupné siete a zobrazí ich zoznam.

2. krok: Vyberte sieť a pripojte sa

Pripojenie k otvorenej sieti
Vyberte sieť Wi‑Fi Wi-Fi.
Nezabudnite, že v tejto sieti môžu byť vaše údaje viditeľné pre ostatných.
Pripojenie k zabezpečenej sieti
 1. Vyberte zabezpečenú sieť Wi‑Fi Zabezpečená sieť Wi-Fi.
 2. Zadajte heslo siete.
 3. Vyberte možnosť Pripojiť.
Pripojenie k neuvedenej sieti
Správcovia môžu siete skryť, aby ich mohli používať iba vybraní používatelia. Postup pripojenia k neuvedenej sieti:
 1. Vyberte možnosť Pripojiť sa k inej sieti Pripojiť sa k inej.
 2. Do okna, ktoré sa zobrazí, zadajte údaje o sieti.
 3. Vyberte možnosť Pripojiť.

Údaje o tejto sieti sa automaticky uložia, aby ste sa k nej mohli neskôr automaticky pripojiť.

Pripojenie k podnikovej sieti WPA2

1. krok: Skontrolujte, či máte nainštalovaný certifikát

 1. Otvorte Chrome Chrome.
 2. Do panela s adresou zadajte výraz chrome://settings/certificates a stlačte Enter.
 3. Vyberte možnosť Autority.
 4. Na základe informácií, ktoré vám poskytol správca, vyhľadajte v zozname požadovaný certifikát servera. Ak certifikát servera nie je nainštalovaný, môže vás o jeho inštaláciu požiadať správca.
 5. [Voliteľné] Ak sa pripájate k sieti EAP-TLS, pravdepodobne bude potrebné nainštalovať certifikát používateľa.

2. krok: pripojte sa k sieti

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte položku Nastavenia Nastavenia.
 3. V časti Sieť vyberte položky Pridať pripojenie a potom Pridať Wi‑Fi a potom Rozšírené.
 4. Zadajte informácie o sieti.
  • Ak máte nainštalovaný certifikát servera, v poli Certifikát CA servera vyberte možnosť Predvolený.
 5. Vyberte možnosť Pripojiť.

Vyhľadanie adresy MAC alebo IP

Niektorí správcovia prístup k sieti obmedzujú, aby k súkromným údajom v sieti nemali prístup cudzí používatelia. Je možné, že budete musieť poskytnúť adresu MAC alebo IP vášho Chromebooku správcovi, aby ste mohli sieť používať. Ak chcete vyhľadať adresu MAC alebo IP, postupujte nasledovne:

 1. Ak ste sa do Chromebooku ešte neprihlásili, urobte tak.
 2. Vpravo dole vyberte čas.
 3. Vyberte sieť Wi‑Fi Wi-Fi.
 4. V hornej časti okna vyberte položku Informácie Informácie.
 5. Zobrazí sa adresa IP a IPv6 vášho Chromebooku. Vaša adresa MAC je označená „Wi-Fi“.

Siete Wi-Fi, ktoré fungujú s Chromebookmi

 • Otvorené siete, ktoré nevyžadujú heslo.
 • Zabezpečené siete s nastaveniami WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise alebo WPA2-Enterprise;
  • Odporúčame nastavenie WPA2, ktoré je bezpečnejšie než WEP a WPA.
 • Štandardy 802.11 a/b/g/n a 802.11 ac pre Chromebooky s napájaním so striedavým prúdom.

Ďalšia pomoc