Koble Chromebooken din til et Wi-Fi-nettverk

For å koble til Internett, bruk et kompatibelt Wi-Fi-nettverk.

Trinn 1: Slå på Wi-Fi

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Ikke tilkoblet .
  Merk: Hvis du ser navnet på og signalstyrken til Wi-Fi-nettverket ditt, er Chromebooken allerede koblet til Wi-Fi.
 3. Slå på Wi-Fi
 4. Chromebooken søker automatisk etter tilgjengelige nettverk og viser dem i en liste.

Trinn 2: Velg et nettverk og koble til

Koble til åpne nettverk
Velg Wi-Fi-nettverket  du vil bruke.
Husk at informasjonen din kan være synlig for andre på dette nettverket.
Koble til sikre nettverk
 1. Koble til det sikre Wi-Fi-nettverket  du vil bruke.
 2. Skriv inn nettverkspassordet.
 3. Velg Koble til.
Koble til nettverk som ikke er oppført i nettverkslisten
Administratorer kan skjule nettverk, slik at bare bestemte personer kan bruke dem. Sånn kobler du til nettverk som ikke er oppført i nettverkslisten:
 1. Velg Koble til et annet nettverk .
 2. Oppgi nettverksinformasjonen i boksen som åpnes.
 3. Velg Koble til.

Informasjonen for dette nettverket blir lagret automatisk, så du kan koble til automatisk senere.

Koble til WPA2 Enterprise-nettverk

Trinn 1: Sjekk om sertifikatet ditt er installert

 1. Åpne Chrome Chrome.
 2. Skriv inn chrome://settings/certificates i adressefeltet, og trykk på Enter.
 3. Velg Utstedere.
 4. Se etter riktig tjenersertifikat på listen ved hjelp av informasjon fra administratoren din. Hvis tjenersertifikatet ikke er installert, kan det hende administratoren ber deg om å installere det.
 5. [Valgfritt] Hvis du kobler til et EAP-TLS-nettverk, kan det hende du må installere brukersertifikatet.

Trinn 2: Koble til nettverket

 1. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 2. Velg Innstillinger .
 3. Under «Nettverk» velger du Legg til tilkobling og så Legg til Wi-Fi og så Avansert.
 4. Oppgi nettverksinformasjonen.
  • Hvis tjenersertifikatet er installert, velger du Standard i feltet «Tjenerens CA-sertifikat».
 5. Velg Koble til.

Finn MAC- eller IP-adressen din

Noen administratorer begrenser nettverkstilgangen for å hindre utenforstående i å se privat informasjon på nettverket. Det kan hende du må oppgi MAC- eller IP-adressen din til administratoren din før du kan bruke nettverket. Sånn finner du MAC- eller IP-adressen din:

 1. Logg på Chromebooken hvis du ikke har gjort det allerede.
 2. Velg klokkeslettet nederst til høyre.
 3. Velg Wi-Fi-nettverket .
 4. Velg Informasjon øverst i boksen.
 5. Nå ser du IP- og IPv6-adressen for Chromebooken. MAC-adressen er merket med «Wi-Fi».

Wi-Fi-nettverk som fungerer med Chromebook

 • Åpne nettverk som ikke krever passord
 • Sikre nettverk som bruker innstillingene WEP, Dynamisk WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise
  • Vi anbefaler WPA2, siden dette er sikrere enn WEP og WPA
 • Standarder: 802.11 a/b/g/n og 802.11ac for Chromebook-enheter med AC-funksjonalitet

Få mer hjelp