ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ใช้ทัชแพดของ Chromebook

คุณสามารถใช้ทัชแพดของ Chromebook เพื่อคลิกขวา สลับไปมาระหว่างแท็บ และอื่นๆ วิธีการมีดังต่อไปนี้

ย้ายตัวชี้ เลื่อนนิ้วบนทัชแพด
คลิก กดหรือแตะส่วนครึ่งล่างของทัชแพด
คลิกขวา กดหรือแตะทัชแพดโดยใช้ 2 นิ้ว หรือสามารถกด Alt และคลิกโดยใช้นิ้วเดียวได้ด้วย
เลื่อน วาง 2 นิ้วบนทัชแพด แล้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนในแนวตั้ง หรือเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนในแนวนอน
ย้ายไปมาระหว่างหน้าเว็บ ใช้นิ้ว 2 นิ้วปัดไปทางซ้ายเพื่อย้อนกลับจากหน้าที่ชมอยู่ ใช้นิ้ว 2 นิ้วเลื่อนไปทางขวาเพื่อไปต่อจากหน้าที่ชมอยู่
ดูหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด

ใช้ 3 นิ้วเลื่อนขึ้นหรือลง

หากคุณเปิดใช้การเลื่อนแบบออสเตรเลีย ให้เลื่อนขึ้น หากคุณเปิดใช้การเลื่อนแบบดั้งเดิม ให้เลื่อนลง

ปิดแท็บ ชี้ไปที่แท็บ จากนั้นใช้ 3 นิ้วแตะหรือคลิกทัชแพด
เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ ชี้ไปที่ลิงก์ จากนั้นใช้ 3 นิ้วแตะหรือคลิกทัชแพด
สลับไปมาระหว่างแท็บ หากมีแท็บเบราว์เซอร์เปิดอยู่หลายแท็บ ให้ใช้ 3 นิ้วเลื่อนไปทางซ้ายและขวา
ลากและวาง ใช้ 1 นิ้วคลิกรายการที่ต้องการย้ายค้างไว้ ลากรายการดังกล่าวไปยังตำแหน่งใหม่แล้วปล่อยนิ้ว

เปลี่ยนวิธีการทำงานของทัชแพด

คุณสามารถแตะทัชแพดเพื่อคลิกหรือเปลี่ยนทิศทางในการเลื่อน วิธีการมีดังนี้

 1. คลิกรูปของบัญชี
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน "อุปกรณ์"
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเปลี่ยนความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวชี้ ให้เลื่อนแถบเลื่อนข้าง "ความเร็วของทัชแพด" หรือ "ความเร็วของเมาส์"
 5. คลิกการตั้งค่าทัชแพด (หรือการตั้งค่าทัชแพดและเมาส์)
 6. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้
  • เปิดหรือปิดการแตะเพื่อคลิก
  • สลับปุ่มเมาส์หลัก หากคุณใช้เมาส์
  • เลือกการเลื่อนแบบดั้งเดิม (เลื่อนขึ้นเพื่อข้ามไปด้านบนของหน้า) หรือการเลื่อนแบบออสเตรเลีย (เลื่อนขึ้นเพื่อข้ามไปด้านล่างของหน้า)
 7. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกตกลง

แก้ปัญหาทัชแพด

หากทัชแพดหยุดทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 • ตรวจดูว่าไม่มีฝุ่นหรือคราบสกปรกบนทัชแพด
 • กดปุ่ม Esc หลายๆ ครั้ง
 • เคาะนิ้วรัวๆ บนทัชแพด 10 วินาที
 • ปิด Chromebook แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 • ดำเนินการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 • หากคุณมีมากกว่า 1 บัญชีใน Chromebook ให้ลบบัญชีที่มีปัญหากับทัชแพด แล้วเพิ่มบัญชีนั้นเข้าไปใหม่

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อผู้ผลิต Chromebook

เคซีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Chromebook และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร