ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ใช้ทัชแพดของ Chromebook

คุณสามารถใช้ทัชแพดของ Chromebook เพื่อย้ายตัวชี้ คลิกรายการต่างๆ บนหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย วิธีการมีดังต่อไปนี้

Move

ย้ายตัวชี้: เลื่อนนิ้วบนทัชแพด

Click

คลิก: กดส่วนครึ่งล่างของทัชแพด ทั้งนี้ คุณสามารถแตะทัชแพดเพื่อคลิกได้

Right click

คลิกขวา: กดทัชแพดโดยใช้ 2 นิ้ว หรือกดปุ่ม Alt ค้างไว้ขณะคลิกด้วยนิ้วเดียว

Scroll

เลื่อน: วาง 2 นิ้วบนทัชแพด แล้วเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนในแนวตั้ง หรือเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนในแนวนอน

กวาด: เลื่อน 2 นิ้วไปทางซ้ายหรือขวาอย่างรวดเร็วเพื่อถอยหลังหรือไปข้างหน้าบนหน้าเว็บหรือขณะใช้แอป

ดูหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมด: เลื่อนลงด้วยนิ้ว 3 นิ้ว

เลื่อนระหว่างแท็บต่างๆ: หากคุณเปิดแท็บเบราว์เซอร์หลายแท็บไว้ คุณสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้ว 3 นิ้วเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บได้อย่างรวดเร็ว

Drag

ลากและวาง: คลิกรายการที่ต้องการย้ายด้วยนิ้วเดียว ใช้นิ้วที่ 2 ย้ายรายการ ปล่อยนิ้วทั้งสองเพื่อวางรายการที่ตำแหน่งใหม่

เปลี่ยนการตั้งค่าทัชแพด

หากต้องการปรับความเร็วของการเคลื่อนที่ของตัวชี้เมาส์และวิธีการทำงานของทัชแพด ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chromebook ของคุณหากยังไม่ได้ดำเนินการ
 2. คลิกพื้นที่แสดงสถานะ ตรงตำแหน่งที่รูปสำหรับบัญชีของคุณปรากฏ
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในหัวข้อ "อุปกรณ์" ปรับแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าทัชแพดหรือความเร็วของเมาส์ (ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวชี้)
 5. คลิกการตั้งค่าทัชแพด (หรือการตั้งค่าทัชแพดและเมาส์) เพื่อดำเนินการต่อไปนี้
  • เปิดหรือปิดการแตะเพื่อคลิก
  • สลับไปมาระหว่างการเลื่อนแบบออสเตรเลียและการเลื่อนแบบดั้งเดิม
  • สลับปุ่มเมาส์หลัก
 6. เมื่อเสร็จแล้ว คลิกตกลง

แก้ปัญหาทัชแพด

หากทัชแพดไม่ทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ทดสอบหลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้วเพื่อดูว่าทัชแพดทำงานหรือไม่

 • ตรวจดูว่าไม่มีฝุ่นหรือคราบสกปรกบนทัชแพด
 • แตะปุ่ม Esc หลายๆ ครั้ง
 • เคาะนิ้วรัวๆ บนทัชแพด 10 วินาที
 • รีสตาร์ท Chromebook
 • ดำเนินการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
 • หากคุณมีบัญชีใน Chromebook มากกว่า 1 บัญชี ให้ลบบัญชีที่ทำให้ทัชแพดเกิดปัญหา แล้วค่อยเพิ่มบัญชีนั้นใหม่

หากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้กู้คืน Chromebook

ร่วมพูดคุยกับผู้ใช้ Chromebook คนอื่นๆ ในศูนย์ Chromebook

เคซีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Chromebook และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร