Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda styrplattan på Chromebook

Styrplattan på Chromebook kan användas för att högerklicka, byta mellan flikar och mycket annat. Så här fungerar det:

Flytta pekaren Dra med fingret på styrplattan.
Klicka Tryck på styrplattans nedre hälft.
Högerklicka Tryck på styrplattan med två fingrar. Du kan också hålla ned Alt och klicka med ett finger.
Rulla Rulla lodrätt genom att dra uppåt eller nedåt med två fingrar på styrplattan eller vågrätt genom att dra åt vänster eller höger.
Flytta mellan sidor Gå tillbaka till föregående sida genom att svepa åt vänster med två fingrar. Återgå till en sida som du just lämnat genom att svepa åt höger med två fingrar.
Visa alla öppna fönster

Svep uppåt eller nedåt med tre fingrar.

Om du har aktiverat australiensisk rullning sveper du uppåt. Om du använder traditionell rullning sveper du nedåt.

Stänga en flik Håll muspekaren över fliken och tryck eller klicka sedan på styrplattan med tre fingrar.
Öppna en länk på en ny flik Håll muspekaren över länken och tryck eller klicka på styrplattan med tre fingrar.
Byta flik Om du har flera flikar öppna i webbläsaren sveper du åt vänster eller höger med tre fingrar.
Dra och släppa Klicka och håll kvar med ett finger på objektet du vill flytta. Tryck och dra sedan objektet till den nya platsen och lyft fingret.

Ändra hur styrplattan fungerar

Du kan ändra så att du klickar när du trycker på styrplattan eller ändra riktningen när du rullar. Gör så här:

 1. Klicka på kontobilden.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar.
 3. Rulla ned till avsnittet Enhet.
 4. Valfritt: du kan ändra hur snabbt muspekaren rör sig genom att flytta reglagen bredvid Hastighet för styrplatta eller Mushastighet.
 5. Klicka på Inställningar för styrplatta (eller Inställningar för styrplatta och mus).
 6. Du kan göra följande i fönstret som öppnas:
  • Aktivera eller inaktivera Klick på styrplattan.
  • Byta primär musknapp (om du använder en mus).
  • Välja traditionell rullning (svep uppåt för att flytta uppåt på sidan) eller australiensisk rullning (svep uppåt för att flytta nedåt på sidan).
 7. När du är klar klickar du på OK.

Åtgärda problem med styrplattan

Testa följande om styrplattan slutar att fungera:

 • Kontrollera att styrplattan inte är dammig eller smutsig.
 • Tryck på Esc flera gånger.
 • Trumma med fingrarna på styrplattan i tio sekunder.
 • Stäng av Chromebook och sätt sedan på den igen.
 • Gör en maskinvaruåterställning.
 • Om det finns mer än ett konto på Chromebook raderar du det konto där det uppstår problem med styrplattan och lägger sedan till det på nytt.

Om inget av detta hjälper kontaktar du tillverkaren av Chromebook.