Använda styrplattan på Chromebook

Styrplattan på Chromebook kan användas för att högerklicka, byta mellan flikar och mycket annat. Så här fungerar det:

Flytta pekaren Dra med fingret på styrplattan.
Klicka Tryck på styrplattans nedre hälft.
Högerklicka Tryck på styrplattan med två fingrar. Du kan även hålla ned Alt och klicka med ett finger.
Scrolla Rulla lodrätt genom att dra uppåt eller nedåt med två fingrar på styrplattan eller vågrätt genom att dra åt vänster eller höger.
Flytta mellan sidor Gå tillbaka till föregående sida genom att svepa åt vänster med två fingrar. Återgå till en sida som du just lämnat genom att svepa åt höger med två fingrar.
Visa alla öppna fönster

Svep uppåt med tre fingrar för att se alla öppna fönster. Stäng vyn genom att svepa nedåt med tre fingrar.

Stänga en flik Håll muspekaren över fliken och tryck eller klicka sedan på styrplattan med tre fingrar.
Öppna en länk på en ny flik Håll muspekaren över länken och tryck eller klicka på styrplattan med tre fingrar.
Byta flik Om du har flera flikar öppna i webbläsaren sveper du åt vänster eller höger med tre fingrar.
Öppna eller stäng översikten Du öppnar översikten genom att svepa uppåt med tre fingrar. Stäng vyn genom att svepa nedåt med tre fingrar.
Byta mellan virtuella skrivbord Om du har flera skrivbord öppna sveper du åt vänster eller höger med fyra fingrar.
Dra och släppa Klicka och håll kvar med ett finger på objektet du vill flytta. Tryck och dra sedan objektet till den nya platsen och lyft fingret.

Ändra hur styrplattan fungerar

Du kan anpassa styrplattan för att trycka när du klickar lätt på styrplattan eller för att ändra scrollningstyp. Gör så här:

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Välj Styrplatta (eller Styrplatta och mus) i avsnittet Enhet.
 4. Ändra hur styrplattan fungerar:
  • Aktivera eller inaktivera Lätt klick på styrplattan.
  • Aktivera Flytta objekt genom att trycka och dra.
  • Aktivera eller inaktivera Acceleration för styrplattan.
  • Byt primär musknapp om du använder en mus.
  • Justera hur snabbt muspekaren rör sig med skjutreglagen Hastighet för styrplatta eller Mushastighet.
  • Välj scrollningstyp: Inaktivera Omvänd för att flytta sidan uppåt när du sveper uppåt. Aktivera Omvänd för att flytta sidan nedåt när du sveper uppåt.

Aktivera eller inaktivera scrollningsacceleration

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar Inställningar.
 3. Klicka på Mus i avsnittet Enhet.
 4. Aktivera eller inaktivera Kontrollerad scrollning under Musscrollning.

Tips! Du kan styra scrollningshastigheten när Kontrollerad scrollning är aktiverat.

Åtgärda problem med styrplattan

Testa följande om styrplattan slutar att fungera:

 • Kontrollera att styrplattan inte är dammig eller smutsig.
 • Tryck på Esc flera gånger.
 • Trumma med fingrarna på styrplattan i tio sekunder.
 • Stäng av din Chromebook och sätt sedan på den igen.
 • Gör en maskinvaruåterställning.
 • Om det finns mer än ett konto på din Chromebook raderar du kontot där det uppstår problem med styrplattan och lägger sedan till det på nytt.

Om inget av detta hjälper kontaktar du Chromebook-tillverkaren.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10829383666890287742