Konfigurera och logga in med fingeravtryck på Chromebook

Du kan låsa upp Chromebook eller logga in på vissa webbplatser och i vissa appar med ditt fingeravtryck

Konfigurera fingeravtryck 

Obs! Du kan bara logga in med fingeravtryck på en Chromebook med fingeravtrycksläsare. 

 1. Välj klockan nere till höger på skärmen.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Skärmlås och inloggning under Säkerhet och integritet.
 4. Ange lösenordet för Chromebook och välj Bekräfta.
 5. Välj Konfigurera vid Redigera fingeravtryck. 
 6. Välj Lägg till fingeravtryck och skanna fingret med fingeravtryckssensorn. 
  • Du får bättre resultat om även fingrets sidor kommer i kontakt med sensorn.
 7. När det står att fingeravtrycket har lagts till kan du
  • välja Lägg till ett till och konfigurera ett till fingeravtryck 
  • välja Klart och avsluta.

Radera fingeravtrycket

 1. Välj klockan nere till höger.
 2. Välj Inställningar .
 3. Välj Skärmlås under Konton.
 4. Ange lösenordet och välj Bekräfta.
 5. Välj Konfigurera vid Redigera fingeravtryck.
 6. Välj Radera vid fingeravtrycket som ska raderas.

Låsa upp Chromebook

 1. Starta Chromebook.
 2. Sätt det finger som du har registrerat på fingeravtrycksläsaren.
 3. Om fingeravtrycket inte skannas kan du behöva ange lösenordet för Chromebook.

Tips! Vinkla fingret på olika sätt så blir avläsningen bättre.

När måste jag använda lösenordet?

Du måste använda lösenordet i följande situationer: 

 • om Chromebook-enheten har startats om 
 • om fingeravtryckssensorn inte känner igen ditt fingeravtryck efter några misslyckade försök
 • om du byter till en annan användare på samma enhet
 • efter 48 timmar på en privat Chromebook
 • efter 12 timmar på en hanterad Chromebook.

Logga in på webbplatser och i appar

Du kan logga in på webbplatser eller i appar som stöds med fingeravtryck och pinkod. Innan du kan logga in med fingeravtryck måste du konfigurera fingeravtrycket.

Vanliga frågor

Var sparas fingeravtrycket och hur säkert är det?

Fingeravtrycket sparas på ett säkert sätt och lämnar aldrig Chromebook-enheten. Det delas inte med Google eller med appar på enheten. När fingeravtrycket har verifierats får apparna ett meddelande om det.

Läs mer om hur fingeravtrycksdata skyddas.

Varför känner Chromebook inte igen mitt fingeravtryck?

Om fingeravtrycket inte känns igen kontrollerar du att 

 • det är samma finger som du använde när du sparade fingeravtrycket 
 • du rör vid sensorn även med sidorna av fingret 
 • fingret är rent och torrt
Varför fungerar det inte att konfigurera fingeravtrycket?
Om fingeravtrycket inte går att spara testar du med ett annat finger eller startar om enheten. Skicka feedback till oss om problemet kvarstår.
Varför går det inte att logga in med fingeravtryck på vissa webbplatser?
Webbplatsen kanske inte har konfigurerats att tillåta inloggning med fingeravtryck. 

 

 
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
208
false