Extensies installeren en beheren

U kunt Chrome aanpassen en meer functies toevoegen met extensies uit de Chrome Web Store.

Een extensie installeren

 1. Open de Chrome Web Store.
 2. Zoek de gewenste extensie en selecteer deze.
 3. Klik op Toevoegen aan Chrome.
 4. Sommige extensies laten u weten of ze bepaalde rechten of gegevens nodig hebben. Klik op Extensie toevoegen om hier goedkeuring voor te geven.

Als u de extensie wilt gebruiken, klikt u op het pictogram rechts van de adresbalk.

Als u een computer op uw werk of school gebruikt, is het mogelijk dat uw organisatie bepaalde extensies blokkeert.

Een extensie installeren via uw telefoon
 1. Open de Chrome-app Chrome op uw telefoon. Log in bij Chrome als u dat nog niet heeft gedaan.
 2. Zoek de gewenste extensie.
 3. Tik op Toevoegen aan bureaublad.
 4. Bevestig de actie door op Toevoegen aan bureaublad te klikken.

De volgende keer dat u Chrome op uw computer opent, wordt er een bericht weergegeven dat de extensie is geïnstalleerd. Als de extensie bepaalde rechten nodig heeft, wordt uw toestemming gevraagd. Klik op Extensie inschakelen om toestemming te verlenen.

Een extensie installeren via een andere website
 1. Klik op de website van de ontwikkelaar op Toevoegen aan Chrome. Voeg alleen extensies van vertrouwde websites toe.
 2. Controleer en accepteer de rechten.
 3. Open een nieuw tabblad om de installatie te voltooien.

Als u een beheerder bent, kunt u URL's opgeven die rechtstreeks extensies, apps en thema's mogen installeren. Meer informatie over het ExtensionInstallSources-beleid.

Een extensie installeren als onderdeel van een Windows- of Mac-app

Wanneer u een app voor Windows of Mac installeert, wordt soms ook een Chrome-extensie geïnstalleerd. De volgende keer dat u Chrome opent, kunt u het volgende doen:

 • Klik op Inschakelen om rechten toe te wijzen en de extensie te kunnen gebruiken.
 • Klik op Verwijderen om de extensie te verwijderen. 

Een extensie verwijderen

Zoek rechts van de werkbalk het pictogram van de extensie. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteer Verwijderen uit Chrome.

Als het pictogram van de extensie niet wordt weergegeven:

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer Meer en vervolgens Meer hulpprogramma's en vervolgens Extensies.
 3. Klik naast de extensie die u wilt verwijderen op Verwijderen.
 4. Bevestig uw actie door op Verwijderen te klikken.

Uw extensies beheren

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer Meer en vervolgens Meer hulpprogramma's en vervolgens Extensies.
 3. Breng de wijzigingen aan:
  • In-/uitschakelen: Hiermee schakelt u de extensie in of uit.
  • Toestaan in incognitomodus: Klik voor de betreffende extensie op Details. Schakel Toestaan in incognitomodus in.
  • Beschadigingen repareren: Zoek een beschadigde extensie en klik op Repareren. Bevestig uw actie door op Extensie repareren te klikken.
Dezelfde extensies gebruiken op elke computer

Log in bij Chrome om de extensies op elke gewenste computer te gebruiken.

Extensie op uw werkbalk ordenen

Zoek rechts van de adresbalk de pictogrammen voor uw extensies.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Sleep het pictogram van de extensie naar de nieuwe locatie.

Extensies verbergen

 • Als u extensies wilt verbergen, klikt u op de rechterkant van uw adresbalk en sleept u deze naar rechts.
 • Als u afzonderlijke extensies wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram en selecteert u Verbergen in Chrome-menu.
 • Klik op Meer Meer om uw verborgen extensies te bekijken.

Extensies weergeven

 • Als u verborgen extensies wilt weergeven, klikt u op de rechterkant van de adresbalk en sleept u deze naar links.
 • Als u verborgen extensies weer wilt weergeven op de werkbalk, klikt u op Meer Meer. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van de extensie en selecteert u In werkbalk houden.
  • Voor sommige extensies is deze optie niet beschikbaar.
Mogelijke malware verwijderen

Als u een extensie heeft gerepareerd, maar deze nog steeds beschadigd is, is het mogelijk dat de bestanden van deze extensie worden gewijzigd door een verdacht programma.

 1. Voer op Windows-computers de Chrome Cleanup Tool uit.
 2. Voer op Windows-, Mac- of Linux-computers antivirus- of antimalwaresoftware uit. Verwijder alle softwareprogramma's die mogelijk een negatief effect op Chrome hebben.
 3. Repareer op alle computers de extensie:
  1. Open Chrome op uw computer.
  2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer Meer en vervolgens Meer hulpprogramma's en vervolgens Extensies.
  3. Zoek de beschadigde extensie en klik op Repareren. Bevestig uw actie door op Repareren te klikken.
 4. Als dit niet werkt, gaat u naar het Helpforum van Chrome om ons hiervan op de hoogte te stellen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?