ติดตั้งและจัดการส่วนขยาย

คุณปรับแต่ง Chrome ได้โดยเพิ่มส่วนขยายจาก Chrome เว็บสโตร์

ติดตั้งส่วนขยาย

สำคัญ: คุณเพิ่มส่วนขยายไม่ได้เมื่อท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตนหรือในฐานะผู้มาเยือน

 1. เปิด Chrome เว็บสโตร์
 2. ค้นหาและเลือกส่วนขยายที่คุณต้องการ
 3. คลิกเพิ่มใน Chrome
 4. ส่วนขยายบางรายการจะแจ้งให้คุณทราบหากต้องการสิทธิ์หรือข้อมูลบางอย่าง คลิกเพิ่มส่วนขยายเพื่ออนุมัติ
  • สำคัญ: ตรวจสอบว่าคุณอนุมัติเฉพาะส่วนขยายที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

หากต้องการใช้ส่วนขยายดังกล่าว ให้คลิกไอคอนทางด้านขวาของแถบที่อยู่

หากใช้คอมพิวเตอร์ของที่ทำงานหรือโรงเรียน องค์กรของคุณอาจบล็อกส่วนขยายบางอย่าง

ติดตั้งในโทรศัพท์
 1. เปิดแอป Chrome Chrome ในโทรศัพท์ ลงชื่อเข้าใช้ Chrome หากยังไม่ได้ทำ
 2. ค้นหาส่วนขยายที่คุณต้องการ
 3. แตะเพิ่มในเดสก์ท็อป
 4. ยืนยันด้วยการแตะเพิ่มในเดสก์ท็อป

ครั้งถัดไปที่เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าติดตั้งส่วนขยายแล้ว ส่วนขยายดังกล่าวจะขอสิทธิ์จากคุณหากต้องการสิทธิ์ต่างๆ คลิกเปิดใช้ส่วนขยายเพื่ออนุมัติ

ติดตั้งพร้อมกับแอปพลิเคชัน Windows หรือ Mac

ในบางครั้งการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Windows หรือ Mac ยังเป็นการติดตั้งส่วนขยาย Chrome ด้วย ครั้งถัดไปที่เปิด Chrome คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • หากต้องการให้สิทธิ์และใช้ส่วนขยาย ให้คลิกเปิดใช้
 • หากต้องการลบส่วนขยาย ให้คลิกนำออก
ติดตั้งด้วย Google Safe Browsing เวอร์ชันปรับปรุง

คุณสามารถใช้ Google Safe Browsing เวอร์ชันปรับปรุงเพื่อการปกป้องเพิ่มเติมเมื่อติดตั้งส่วนขยายใหม่จาก Chrome เว็บสโตร์ หากเปิดใช้ Google Safe Browsing เวอร์ชันปรับปรุงใน Chrome ฟีเจอร์นี้จะเตือนคุณเมื่อส่วนขยายที่ต้องการติดตั้งไม่น่าเชื่อถือ ส่วนขยายจะได้รับการพิจารณาว่าเชื่อถือได้เมื่อสร้างโดยนักพัฒนาแอปที่ปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอปของ Chrome เว็บสโตร์

สำหรับนักพัฒนาแอปรายใหม่ โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 2-3 เดือนจึงจะมีสถานะน่าเชื่อถือ ท้ายที่สุดแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะให้นักพัฒนาแอปทุกรายที่มีส่วนขยายซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดได้รับสถานะนี้เมื่อมีคุณสมบัติตามนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป

ติดตั้งส่วนขยายที่เชื่อถือได้

กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณพยายามติดตั้งส่วนขยาย
 • หาก Google Safe Browsing เวอร์ชันปรับปรุงไม่เชื่อถือส่วนขยายที่กำลังจะติดตั้งดังกล่าว จะมีข้อความว่า "Google Safe Browsing เวอร์ชันปรับปรุงไม่เชื่อถือส่วนขยายนี้"
  • หากต้องการติดตั้งส่วนขยายต่อไป ให้คลิกทำการติดตั้ง
  • หากต้องการล้มเลิกการติดตั้ง ให้คลิกปิด
 • หาก Google Safe Browsing เวอร์ชันปรับปรุงเชื่อถือส่วนขยาย ให้คลิกเพิ่มส่วนขยายเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

จัดการส่วนขยาย

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่วนขยาย จากนั้น จัดการส่วนขยาย
 3. ทำการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
  • เปิด/ปิด: เปิดหรือปิดส่วนขยาย
  • อนุญาตในโหมดไม่ระบุตัวตน: เลือกรายละเอียดที่ส่วนขยายที่ต้องการ เปิดอนุญาตในโหมดไม่ระบุตัวตน
  • แก้ไขส่วนขยายที่เสียหาย: ค้นหาส่วนขยายที่เสียหาย แล้วเลือกซ่อม ยืนยันโดยเลือกซ่อมส่วนขยาย
  • อนุญาตการเข้าถึงเว็บไซต์: เลือกรายละเอียดในส่วนขยาย ถัดจาก "อนุญาตให้ส่วนขยายนี้อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม" ให้เปลี่ยนการเข้าถึงเว็บไซต์ของส่วนขยายเป็นเมื่อคลิก ในบางเว็บไซต์ หรือในเว็บไซต์ทั้งหมด
นำมัลแวร์ที่อาจมีอยู่ออก

หากซ่อมส่วนขยายแล้วแต่ยังคงมีความเสียหาย อาจเป็นเพราะโปรแกรมที่น่าสงสัยได้เปลี่ยนไฟล์ของส่วนขยายนี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows, Mac หรือ Linux ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือป้องกันมัลแวร์ และนำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Chrome ออก
 2. ซ่อมแซมส่วนขยายในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่วนขยาย จากนั้น จัดการส่วนขยาย
  3. ค้นหาส่วนขยายที่เสียหายแล้วคลิกซ่อม ยืนยันด้วยการคลิกซ่อมแซม
 3. หากยังไม่ได้ผล ให้ไปที่ ฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome และบอกเล่าสถานการณ์ของคุณกับเรา

ให้ส่วนขยายอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์

ส่วนขยายบางอย่างต้องได้รับสิทธิ์ให้อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์ ซึ่งคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของส่วนขยายได้ทุกเมื่อ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกส่วนขยาย ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น ชี้ที่ "ส่วนขยายนี้อ่านและเปลี่ยนข้อมูลเว็บไซต์ได้"
 4. ตัดสินใจว่าจะให้สิทธิ์ใดแก่ส่วนขยาย
  • เมื่อคุณเลือกส่วนขยาย: การตั้งค่านี้จะทำให้ส่วนขยายเข้าถึงได้เฉพาะเว็บไซต์ปัจจุบันในแท็บหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่เมื่อเลือกส่วนขยายเท่านั้น หากปิดแท็บหรือหน้าต่าง คุณจะต้องเลือกส่วนขยายเพื่อเปิดอีกครั้ง
  • ใน [เว็บไซต์ปัจจุบัน]: อนุญาตให้ส่วนขยายอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
  • ในทุกเว็บไซต์: อนุญาตให้ส่วนขยายอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทุกเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

เพิ่มหรือนำการเข้าถึงออกจากบางเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่วนขยาย จากนั้น จัดการส่วนขยาย
 3. เลือกรายละเอียดในส่วนขยาย
 4. ในส่วน "สิทธิ์" ให้เพิ่มหรือนำเว็บไซต์ออก ดังนี้
  • เพิ่ม: เลือกเพิ่มที่ด้านขวาของ "เว็บไซต์ที่อนุญาต"
  • หากไม่พบตัวเลือกนี้ ให้เปลี่ยน "อนุญาตให้ส่วนขยายนี้อ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม" เป็นในบางเว็บไซต์
  • นำออก: ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออก

ถอนการติดตั้งส่วนขยาย

มองหาไอคอนของส่วนขยายที่ด้านขวาของแถบที่อยู่ คลิกขวาที่ไอคอนแล้วเลือกนำออกจาก Chrome

หากไม่พบไอคอนส่วนขยาย ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้เลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ส่วนขยาย จากนั้น จัดการส่วนขยาย
 3. เลือกนำออกที่ส่วนขยายที่ต้องการนำออก
 4. เลือกนำออกเพื่อยืนยัน
ใช้ส่วนขยายในคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้

หากต้องการใช้ส่วนขยายในคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Chrome

จัดเรียงส่วนขยายในแถบเครื่องมือ

มองหาไอคอนของส่วนขยายที่ด้านขวาของแถบที่อยู่

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ลากไอคอนของส่วนขยายไปที่ตำแหน่งใหม่

ซ่อนส่วนขยาย

 • หากต้องการซ่อนส่วนขยายแต่ละรายการ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกขวาที่ไอคอน
  2. เลือกเลิกปักหมุด
 • หากต้องการหาส่วนขยายที่ซ่อนไว้ ให้เลือกส่วนขยาย

แสดงส่วนขยาย

วิธีนําส่วนขยายที่ซ่อนไว้กลับมาที่แถบเครื่องมือ

 1. เลือกส่วนขยาย
 2. หาส่วนขยายที่ซ่อนอยู่
 3. เลือกปักหมุด ตรึง
  • สำคัญ: ส่วนขยายบางอย่างไม่มีตัวเลือกนี้​
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
2980003579329133115
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true