Installera och hantera tillägg

Du kan anpassa Chrome och lägga till funktioner med tillägg från Crome Web Store.

Installera ett tillägg

 1. Öppna Chrome Web Store.
 2. Hitta och välj det tillägg som du vill ha.
 3. Klicka på Lägg till i Chrome.
 4. En del tillägg visar ett meddelande om de behöver en viss behörighet eller åtkomst till data. Godkänn genom att klicka på Lägg till tillägg.

Om du vill använda tillägget klickar du på ikonen till höger om adressfältet.

Om du använder en dator som du har fått från skolan eller jobbet kan organisationen blockera vissa tillägg.

Installera på telefonen
 1. Öppna Chrome-appen Chrome på mobilen. Logga in på Chrome om du inte har gjort det.
 2. Hitta det tillägg du vill ha.
 3. Tryck på Lägg till på skrivbordet.
 4. Bekräfta genom att klicka på Lägg till på skrivbordet.

Nästa gång du öppnar Chrome på datorn visas ett meddelande om att tillägget har installerats. Du blir tillfrågad om det behövs behörigheter för tillägget. Godkänn genom att klicka på Aktivera tillägg.

Installera med ett Windows- eller Mac-program

Ibland installeras ett tillägg i Chrome tillsammans med ett Windows- eller Mac-program. Gör så här nästa gång du öppnar Chrome:

 • Klicka på Aktivera om du godkänner behörigheterna och vill använda tillägget.
 • Klicka på Ta bort om du vill ta bort tillägget. 

Låta tillägg läsa och ändra webbplatsdata

Vissa tillägg behöver behörighet för att läsa och ändra webbplatsdata. Du kan när som helst ändra tilläggens behörighet.

 1. Öppna Chrome Chrome på datorn.
 2. Högerklicka på ett tillägg i verktygsfältet.
 3. Håll muspekaren över Kan läsa och ändra webbplatsdata. Därefter bestämmer du vilken behörighet tillägget ska ha:
  • När du klickar på tillägget: Tillägget aktiveras endast när du klickar på det. Tillägget får då endast åtkomst till den aktuella webbplatsen på den öppna fliken eller i det öppna fönstret. Om du stänger fliken eller fönstret måste du klicka på tillägget om du vill aktivera det igen.
  • På [aktuell webbplats]: Tillåt att tillägget automatiskt läser in och ändrar data på den aktuella webbplatsen.
  • På alla webbplatser: Tillåt att tillägget automatiskt läser in och ändrar data på alla webbplatser.

Lägga till eller ta bort åtkomst till en viss webbplats

 1. Öppna Chrome Chrome på datorn.
 2. Överst till höger klickar du på Mer Mer följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
 3. Klicka på Info för tillägget.
 4. Under Behörigheter lägger du till eller tar bort en webbplats:
  • Lägg till: Till höger om Tillåtna webbplatser klickar du på Lägg till.
  • Om alternativet inte visas ändrar du Tillåt det här tillägget att läsa och ändra all din data på webbplatser du besöker till På valda webbplatser.
  • Ta bort: Till höger om webbplatsen trycker du på Mer Mer följt av Ta bort.

Avinstallera ett tillägg

Leta reda på tilläggets ikon till höger om adressfältet. Högerklicka på ikonen och välj Ta bort från Chrome.

Om det inte finns någon ikon gör du så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Överst till höger klickar du på Mer Mer följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
 3. Klicka på Ta bort vid tillägget som du vill ta bort.
 4. Bekräfta genom att klicka på Ta bort.

Hantera tillägg

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Överst till höger klickar du på Mer Mer följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
 3. Gör dina ändringar:
  • Aktivera/inaktivera: Aktivera eller inaktivera tillägget.
  • Tillåta inkognitoläge: Klicka på Uppgifter. Aktivera Tillåt i inkognito.
  • Åtgärda ett skada tillägg: Hitta ett skadat tillägg och klicka på Reparera. Bekräfta genom att klicka på Reparera tillägg.
  • Tillåt webbplatsåtkomst: Klicka på Info för tillägget. Bredvid Tillåt det här tillägget att läsa och ändra all din data på webbplatser du besöker ändrar du tilläggets webbplatsåtkomst till Vid klick, På valda webbplatser eller På alla webbplatser.
Använda tillägg på alla datorer

Tilläggen blir tillgängliga på alla datorer som du använder om du loggar in i Chrome.

Ordna på verktygsfältet

Leta reda på tilläggens ikoner till höger om adressfältet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Dra tilläggets ikon till dess nya plats.

Dölja tillägg

 • Om du vill dölja tillägg klickar du på adressfältets högra sida och drar det åt höger.
 • Du kan dölja enskilda tillägg genom att högerklicka på ikonen och välja Dölj i Chrome-menyn.
 • Klicka på Mer Mer om du vill att de dolda tilläggen ska visas igen.

Visa tillägg

 • Om du vill visa dolda tillägg klickar du på adressfältets högra sida och drar det åt vänster.
 • Om du vill visa dolda tillägg i verktygsfältet igen klickar du på Mer Mer. Högerklicka på tilläggens ikoner och välj Visa i verktygsfältet.
  • Detta alternativ finns inte för alla tillägg.
Ta bort potentiellt skadlig programvara

Om ett tillägg fortfarande är skada efter att du har reparerat det kan det hända att ett misstänkt program ändrar i tilläggets filer.

 1. Om du har en dator med Windows kontrollerar du om det finns skadlig programvara på datorn.
 2. Om du har en dator med Windows, Mac eller Linux kör du ett antivirusprogram eller ett program mot skadlig programvara. Ta bort alla program som kan påverka Chrome.
 3. Reparera tillägget på alla datorer:
  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Överst till höger klickar du på Mer Mer följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
  3. Leta reda på ett skadat tillägg och klicka på Reparera. Bekräfta genom att klicka på Reparera.
 4. Om det inte fungerar besöker du Chromes hjälpforum och berättar för oss om problemet.