Installera och hantera tillägg

Du kan anpassa Chrome på skrivbordet med hjälp av tillägg från Chrome Web Store.

Installera ett tillägg

Obs! Det går inte att lägga till tillägg om du surfar i inkognitoläge eller som gäst.

 1. Öppna Chrome Web Store.
 2. Hitta och välj det tillägg som du vill ha.
 3. Klicka på Lägg till i Chrome.
 4. En del tillägg visar ett meddelande om de behöver en viss behörighet eller åtkomst till data. Godkänn genom att klicka på Lägg till tillägg.
  • Obs! Godkänn bara tillägg som du litar på.

När du vill använda tillägget klickar du på ikonen till höger om adressfältet.

Om du använder en dator som du har fått från skolan eller jobbet kan organisationen blockera vissa tillägg.

Installera på telefonen
 1. Öppna Chrome-appen Chrome på telefonen. Logga in i Chrome om du inte har gjort det.
 2. Hitta det tillägg du vill ha.
 3. Tryck på Lägg till på skrivbordet.
 4. Bekräfta genom att trycka på Lägg till på skrivbordet.

Nästa gång du öppnar Chrome på datorn visas ett meddelande om att tillägget har installerats. Om det behövs behörigheter för tillägget blir du tillfrågad om dem. Godkänn genom att klicka på Aktivera tillägg.

Installera med ett Windows- eller Mac-program

Ibland installeras ett tillägg i Chrome tillsammans med ett Windows- eller Mac-program. Gör så här nästa gång du öppnar Chrome:

 • Klicka på Aktivera om du godkänner behörigheterna och vill använda tillägget.
 • Klicka på Ta bort om du vill ta bort tillägget.
Installera med Förbättrad säker webbsökning

Om du vill ha ett starkare skydd när du installerar ett nytt tillägg från Chrome Web Store kan du använda Förbättrad säker webbsökning. Om du aktiverar Förbättrad säker webbsökning i Chrome visas en varning när ett tillägg som du vill installera inte är betrott. Tillägg anses vara betrodda när de är byggda av en utvecklare som följer programpolicyn för utvecklare i Chrome Web Store.

Det tar vanligtvis några månader innan nya utvecklare kan bli betrodda. På längre sikt strävar vi efter att alla utvecklare med kompatibla tillägg ska nå den här statusen när de uppfyller kraven i vår programpolicy för utvecklare.

Installera betrodda tillägg

När du försöker installera ett tillägg visas en dialogruta.
 • Om tillägget du ska installera inte är betrott i Förbättrad säker webbsökning står det Det här tillägget är inte betrott i Förbättrad säker webbsökning.
  • Om du ändå vill installera tillägget klickar du på Fortsätt installera.
  • Klicka på Stäng om du vill avbryta installationen.
 • Om tillägget är betrott i Förbättrad säker webbsökning klickar du på Lägg till tillägg för att slutföra installationen.

Hantera tillägg

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
 3. Gör ändringarna:
  • Aktivera/inaktivera: Aktivera eller inaktivera tillägget.
  • Tillåta i inkognitoläge: Klicka på Info. Aktivera Tillåt i inkognito.
  • Åtgärda ett skada tillägg: Hitta ett skadat tillägg och klicka på Reparera. Bekräfta genom att klicka på Reparera tillägg.
  • Tillåta webbplatsåtkomst: Klicka på Info vid tillägget. Ändra tilläggets webbplatsåtkomst till Vid klick, På valda webbplatser eller På alla webbplatser vid Tillåt det här tillägget att läsa och ändra all din data på webbplatser du besöker.
Ta bort potentiellt skadlig programvara

Om ett tillägg fortfarande är skadat efter att du har reparerat det kan det hända att ett misstänkt program ändrar i tilläggets filer.

 1. Om du har en Windows-dator kontrollerar du om det finns skadlig programvara på datorn.
 2. Om du har en dator med Windows, Mac eller Linux kör du ett antivirusprogram eller ett program mot skadlig programvara. Ta bort alla program som kan påverka Chrome.
 3. På alla datorer reparerar du tillägget så här:
  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
  3. Leta reda på ett skadat tillägg och klicka på Reparera. Bekräfta genom att klicka på Reparera.
 4. Om det inte fungerar besöker du Chromes hjälpforum och beskriver problemet.

Låta tillägg läsa och ändra webbplatsdata

Vissa tillägg behöver behörighet att läsa och ändra webbplatsdata. Du kan när som helst ändra tilläggens behörighet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Tillägg uppe till höger.
 3. Klicka på Mer Ordna följt av håll muspekaren över texten Kan läsa och ändra webbplatsdata.
 4. Välj vilken behörighet du vill ge tillägget:
  • När du klickar på tillägget: Med den här inställningen får tillägget bara åtkomst till webbplatsen på den öppna fliken eller i det öppna fönstret när du klickar på tillägget. Om du stänger fliken eller fönstret måste du klicka på tillägget om du vill aktivera det igen.
  • På [aktuell webbplats]: Tillåt att tillägget automatiskt läser in och ändrar data på den aktuella webbplatsen.
  • På alla webbplatser: Tillåt att tillägget automatiskt läser in och ändrar data på alla webbplatser.

Lägga till eller ta bort åtkomst till en viss webbplats

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
 3. Klicka på Info vid tillägget.
 4. Lägg till eller ta bort en webbplats under Behörigheter:
  • Lägga till: Klicka på Lägg till till höger om Tillåtna webbplatser.
  • Om alternativet inte visas ändrar du Tillåt det här tillägget att läsa och ändra all din data på webbplatser du besöker till På valda webbplatser.
  • Ta bort: Tryck på Mer Mer till höger om webbplatsen följt av Ta bort.

Avinstallera ett tillägg

Leta reda på tilläggets ikon till höger om adressfältet. Högerklicka på ikonen och välj Ta bort från Chrome.

Om det inte finns någon ikon gör du så här:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Fler verktyg följt av Tillägg.
 3. Klicka på Ta bort vid tillägget som du vill ta bort.
 4. Bekräfta genom att klicka på Ta bort.
Använda tillägg på alla datorer

Tilläggen blir tillgängliga på alla datorer som du använder om du loggar in i Chrome.

Ordna i verktygsfältet

Leta rätt på tilläggens ikoner till höger om adressfältet.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Dra tilläggets ikon till dess nya plats.

Dölja tillägg

 • Så här döljer du enskilda tillägg:
  1. Högerklicka på ikonen.
  2. Välj Lossa.
 • Så här visar du dina dolda tillägg: Klicka på Tillägg .

Visa tillägg

Så här visar du dolda tillägg i verktygsfältet igen:

 1. Välj Tillägg .
 2. Leta reda på tillägget som är dolt.
 3. Välj Fäst Fäst.
  • Viktigt! Detta alternativ finns inte för alla tillägg​.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false