Inštalácia a správa rozšírení

Chrome si môžete prispôsobiť a zlepšiť vďaka ďalším funkciám pridaním rozšírení z Internetového obchodu Chrome.

Inštalácia rozšírenia

 1. Otvorte Internetový obchod Chrome.
 2. Vyhľadajte a vyberte požadované rozšírenie.
 3. Kliknite na položku Pridať do Chromu.
 4. Niektoré rozšírenia vás požiadajú o určité povolenia alebo údaje. Ak ich chcete schváliť, kliknite na položku Pridať rozšírenie.

Ak chcete rozšírenie použiť, kliknite na ikonu vpravo od panela s adresou.

Ak používate školský alebo pracovný počítač, vaša organizácia môže určité rozšírenia blokovať.

Inštalácia v telefóne
 1. V telefóne otvorte aplikáciu Chrome Chrome. Ak ste to ešte neurobili, prihláste sa do Chromu.
 2. Nájdite požadované rozšírenie.
 3. Klepnite na možnosť Pridať na pracovnú plochu.
 4. Rozhodnutie potvrďte klepnutím na možnosť Pridať na pracovnú plochu.

Pri nasledujúcom spustení Chromu v počítači sa zobrazí správa, že bolo nainštalované rozšírenie. Môže sa zobraziť žiadosť o určité povolenia. Ak chcete žiadosť schváliť, kliknite na možnosť Povoliť rozšírenie.

Inštalácia použitím aplikácie pre Windows alebo Mac

Pri inštalácii niektorých aplikácií v systéme Windows alebo v počítači Mac sa nainštaluje aj rozšírenie pre Chrome. Pri nasledujúcom spustení Chromu postupujte takto:

 • Ak chcete udeliť povolenia a používať rozšírenie, kliknite na možnosť Povoliť.
 • Ak chcete rozšírenie odstrániť, kliknite na možnosť Odstrániť

Ako rozšíreniam umožniť čítanie a zmenu údajov webu

Niektoré rozšírenia vyžadujú na čítanie a zmenu údajov webu povolenie. Povolenia svojich rozšírení môžete kedykoľvek zmeniť.

 1. V počítači otvorte Chrome Chrome.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite pravým tlačidlom myši na rozšírenie.
 3. Umiestnite kurzor myši na možnosť Môže čítať údaje o webe a meniť ich. Potom rozhodnite, ktoré povolenie chcete rozšíreniu dať:
  • Keď na rozšírenie kliknete: rozšírenie sa zapne, iba keď naň kliknete. Toto nastavenie povoľuje rozšíreniu získať prístup iba na aktuálny web na otvorenej karte alebo v okne. Ak kartu alebo okno zatvoríte, rozšírenie bude potrebné znova zapnúť opätovným kliknutím na rozšírenie.
  • Na [aktuálnom webe]: povoľte rozšíreniu automatické čítanie a zmenu údajov na aktuálnom webe.
  • Na všetkých weboch: povoľte rozšíreniu automatické čítanie a zmenu údajov na všetkých weboch.

Pridanie alebo odstránenie prístupu na konkrétny web

 1. V počítači otvorte Chrome Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
 3. V rozšírení kliknite na možnosť Podrobnosti.
 4. V sekcii Povolenia pridajte alebo odstráňte web:
  • Pridanie: Vpravo od možnosti Povolené weby kliknite na možnosť Pridať.
  • Ak túto možnosť nevidíte, zmeňte nastavenie Umožniť tomuto rozšíreniu čítať a meniť všetky údaje na navštevovaných weboch na možnosť Na konkrétnych weboch.
  • Odstránenie: Napravo od webu klepnite na možnosti Viac Viac a potom Odstrániť.

Odinštalovanie rozšírenia

Nájdite ikonu rozšírenia napravo od panela s adresou. Kliknite na ikonu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Odstrániť z Chromu.

Ak sa ikona rozšírenia nezobrazuje, postupujte takto:

 1. V počítači otvorte Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
 3. V rozšírení, ktoré chcete odstrániť, kliknite na možnosť Odstrániť.
 4. Akciu potvrďte kliknutím na položku Odstrániť.

Správa rozšírení

 1. V počítači otvorte Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
 3. Vykonajte zmeny:
  • Zapnutie alebo vypnutie: rozšírenie zapnite alebo vypnite.
  • Povolenie v anonymnom režime: vedľa rozšírenia kliknite na možnosť Podrobnosti. Zapnite možnosť Povoliť v režime inkognito.
  • Oprava poškodení: nájdite poškodené rozšírenie a kliknite na možnosť Opraviť. Potvrďte akciu kliknutím na možnosť Opraviť rozšírenie.
  • Povolenie prístupu na web: v rozšírení kliknite na možnosť Podrobnosti. Vedľa možnosti Umožniť tomuto rozšíreniu čítať a meniť všetky údaje na navštevovaných weboch zmeňte prístup rozšírenia na weby na možnosť Po kliknutí, Na konkrétnych weboch alebo Na všetkých weboch.
Používanie rozšírení v ľubovoľnom počítači

Ak chcete používať rozšírenia vo všetkých počítačoch, prihláste sa do Chromu.

Usporiadanie na paneli s nástrojmi

Vpravo od panela s adresou nájdite ikony rozšírení.

 1. V počítači otvorte Chrome.
 2. Presuňte ikonu rozšírenia na nové miesto.

Skrytie rozšírení

 • Ak chcete rozšírenia skryť, kliknite na pravú stranu panela s adresou a presuňte ho doprava.
 • Ak chcete skryť jednotlivé rozšírenia, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a vyberte možnosť Skryť v Ponuke Chrome.
 • Skryté rozšírenia zobrazíte kliknutím na položku Viac Viac.

Zobrazenie rozšírení

 • Ak chcete zobraziť rozšírenia, ktoré ste skryli, kliknite na pravú stranu panela s adresou a presuňte ho doľava.
 • Ak chcete skryté rozšírenia vrátiť na panel s nástrojmi, kliknite na položku Viac Viac. Kliknite na ikony rozšírení pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zobraziť na paneli s nástrojmi.
  • Niektoré rozšírenia túto možnosť neponúkajú.
Odstránenie potenciálneho malvéru

Ak je rozšírenie po oprave naďalej poškodené, je možné, že súbory rozšírenia mení nejaký podozrivý program.

 1. V počítačoch so systémom Windows skontrolujte prítomnosť malvéru.
 2. V počítačoch so systémom Windows, Mac alebo Linux spustite antivírusový alebo antimalvérový softvér. Odstráňte všetky programy, ktoré môžu Chrome ovplyvňovať.
 3. Vo všetkých počítačoch opravte rozšírenie:
  1. V počítači otvorte Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
  3. Vyhľadajte poškodené rozšírenie a kliknite na možnosť Opraviť. Potvrďte akciu kliknutím na možnosť Opraviť.
 4. Ak to nepomohlo, navštívte Fórum pomoci Chromu a napíšte nám o svojom probléme.