Inštalácia a správa rozšírení

Chrome si môžete prispôsobiť na pracovnej ploche pridaním rozšírení z Internetového obchodu Chrome.

Inštalácia rozšírenia

Dôležité: Rozšírenia nemôžete pridať, keď prehliadate v anonymnom režime alebo ako hosť.

 1. Otvorte Internetový obchod Chrome.
 2. Vyhľadajte a vyberte požadované rozšírenia.
 3. Kliknite na položku Pridať do Chromu.
 4. Niektoré rozšírenia vás požiadajú o určité povolenia alebo dáta. Ak ich chcete schváliť, kliknite na Pridať rozšírenie.
  • Dôležité: Schvaľujte iba rozšírenia, ktorým dôverujete.

Ak chcete rozšírenie použiť, napravo od panela s adresou kliknite na ikonu.

Ak používate školský alebo pracovný počítač, vaša organizácia môže niektoré rozšírenia blokovať.

Inštalácia v telefóne
 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Chrome Chrome. Ak ste to ešte neurobili, prihláste sa do Chromu.
 2. Nájdite požadované rozšírenie.
 3. Klepnite na Pridať na pracovnú plochu.
 4. Potvrďte klepnutím na Pridať na pracovnú plochu.

Pri nasledujúcom spustení Chromu v počítači sa zobrazí správa, že bolo nainštalované rozšírenie. Môže sa zobraziť žiadosť o určité povolenia. Ak chcete žiadosť schváliť, kliknite na Povoliť rozšírenie.

Inštalácia pomocou aplikácie pre systém Windows alebo Mac

Pri inštalácii niektorých aplikácií v systéme Windows alebo Mac sa nainštaluje aj rozšírenie pre Chrome. Pri nasledujúcom spustení Chromu postupujte nasledovne:

 • Ak chcete udeliť povolenia a používať príslušné rozšírenie, kliknite na Povoliť.
 • Ak chcete rozšírenie vymazať, kliknite na Odstrániť.

Správa rozšírení

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
 3. Vykonajte zmeny:
  • Zapnutie alebo vypnutie: rozšírenie zapnite alebo vypnite.
  • Povolenie v anonymnom režime: vedľa rozšírenia kliknite na Podrobnosti. Zapnite Povoliť v anonymnom režime.
  • Oprava poškodení: vyhľadajte poškodené rozšírenie a kliknite na Opraviť. Potvrďte kliknutím na Opraviť rozšírenie.
  • Povolenie prístupu k webu: v rozšírení kliknite na Podrobnosti. Vedľa nastavenia „Umožniť tomuto rozšíreniu čítať a meniť všetky dáta na navštevovaných weboch“ zmeňte prístup rozšírenia k webom na Po kliknutí, Na konkrétnych weboch alebo Na všetkých weboch.
Odstránenie potenciálneho malvéru

Ak je rozšírenie po oprave aj naďalej poškodené, súbory rozšírenia možno mení nejaký podozrivý program.

 1. V počítačoch so systémom Windows skontrolujte prítomnosť malvéru.
 2. V počítačoch so systémom Windows, Mac alebo Linux spustite antivírusový alebo antimalvérový softvér. Odstráňte všetky softvérové programy, ktoré môžu Chrome ovplyvňovať.
 3. Opravte rozšírenie vo všetkých počítačoch:
  1. Otvorte v počítači Chrome.
  2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
  3. Nájdite poškodené rozšírenie a kliknite na Opraviť. Potvrďte kliknutím na Opraviť.
 4. Ak tento postup nefunguje, navštívte Fórum pomoci Chromu a informujte nás o danej situácii.

Ako rozšíreniam umožniť čítanie a zmenu údajov webu

Niektoré rozšírenia vyžadujú povolenie na čítanie a zmenu údajov webu. Povolenia svojich rozšírení môžete kedykoľvek zmeniť.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Rozšírenia .
 3. Kliknite na Viac Usporiadať a potom a ukážte kurzorom myši na Môže čítať údaje o webe a meniť ich.
 4. Rozhodnite sa, aké povolenie rozšíreniu udelíte:
  • Keď kliknete na rozšírenie: toto nastavenie umožní po kliknutí na rozšírenie jeho prístup iba na aktuálny web v otvorenej karte alebo okne. Ak kartu alebo okno zatvoríte, budete musieť na rozšírenie kliknúť, aby sa znova aktivovalo.
  • Na [aktuálny web]: povoľte rozšíreniu automaticky čítať a meniť údaje aktuálneho webu.
  • Na všetkých weboch: povoľte rozšíreniu automaticky čítať a meniť údaje všetkých webov.

Pridanie alebo odstránenie prístupu ku konkrétnemu webu

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
 3. V rozšírení kliknite na Podrobnosti.
 4. V sekcii Povolenia pridajte alebo odstráňte web:
  • Pridanie: napravo od položky Povolené stránky kliknite na Pridať.
  • Ak túto možnosť nevidíte, zmeňte nastavenie „Umožniť tomuto rozšíreniu čítať a meniť všetky dáta na navštevovaných weboch“ na Na konkrétnych weboch.
  • Odstránenie: Napravo od príslušného webu klepnite na Viac Viac a potomOdstrániť.

Odinštalovanie rozšírenia

Napravo od panela s adresou nájdite ikonu rozšírenia. Kliknite na ňu pravým tlačidlom a vyberte Odstrániť z Chromu.

Ak sa ikona rozšírenia nezobrazuje, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Rozšírenia.
 3. Vedľa rozšírenia, ktoré chcete vymazať, kliknite na Odstrániť.
 4. Potvrďte kliknutím na Odstrániť.
Používanie rozšírení v ľubovoľnom počítači

Ak chcete používať rozšírenia vo všetkých počítačoch, prihláste sa do Chromu.

Usporiadanie na paneli s nástrojmi

Napravo od panela s adresou nájdite ikony rozšírení.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Presuňte ikonu rozšírenia na nové miesto.

Skrytie rozšírení

 • Ak chcete rozšírenia skryť, kliknite na pravú stranu panela s adresou a presuňte ho doprava.
 • Ak chcete skryť jednotlivé rozšírenia, kliknite pravým tlačidlom na ikonu a vyberte Skryť v Ponuke Chrome.
 • Skryté rozšírenia zobrazíte kliknutím na Viac Viac.

Zobrazenie rozšírení

 • Ak chcete zobraziť rozšírenia, ktoré ste skryli, kliknite na pravú stranu panela s adresou a presuňte ho doľava.
 • Ak chcete vrátiť skryté rozšírenia na panel s nástrojmi, kliknite na Viac Viac. Kliknite pravým tlačidlom na ikony rozšírení a vyberte Zobraziť na paneli s nástrojmi.
  • Niektoré rozšírenia túto možnosť neponúkajú.