Installer og administrer utvidelser

Du kan tilpasse Chrome og få flere funksjoner ved å legge til utvidelser fra Chrome Nettmarked.

Installer utvidelser

 1. Åpne Chrome Nettmarked.
 2. Finn og velg utvidelsen du vil ha.
 3. Klikk på Legg til i Chrome.
 4. Noen ganger får du beskjed om at en utvidelse trenger visse tillatelser eller data. Godkjenn ved å klikke på Legg til utvidelsen.

Klikk på ikonet til høyre for adressefeltet for å bruke utvidelsen.

Hvis du bruker en datamaskin via jobben eller skolen, kan det hende at organisasjonen din blokkerer enkelte utvidelser.

Installer på telefonen din
 1. Åpne Chrome-appen Chrome på telefonen din. Logg på Chrome hvis du ikke har gjort det allerede.
 2. Finn utvidelsen du vil ha.
 3. Trykk på Legg til på skrivebordet.
 4. Bekreft ved å trykke på Legg til på skrivebordet.

Neste gang du åpner Chrome på datamaskinen, ser du en melding om at utvidelsen er installert. Du blir spurt hvis utvidelsen trenger tillatelser. Klikk på Slå på utvidelsen for å godkjenne.

Installer med et Windows- eller Mac-program

Når du installerer et program på Windows eller Mac, installerer programmet noen ganger en Chrome-utvidelse også. Gjør ett av følgende neste gang du åpner Chrome:

 • Klikk på Slå på for å gi tillatelse og bruke utvidelsen.
 • Klikk på Fjern for å slette utvidelsen. 

Gi utvidelser tillatelse til å lese og endre nettsteddata

Noen utvidelser trenger tillatelse til å lese og endre nettsteddata. Du kan endre tillatelsene du har gitt utvidelsene dine, når som helst.

 1. Åpne Chrome Chrome på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk på en utvidelse i verktøyraden.
 3. Hold markøren over «Dette innebærer lesing og endring av nettstedsdata». Bestem deretter hva slags tillatelse du vil gi utvidelsen:
  • Når du klikker på utvidelsen: Slår på utvidelsen først når du klikker på den. Med denne tillatelsen har utvidelsen bare tilgang til det gjeldende nettstedet i den åpne kategorien eller vinduet. Hvis du lukker fanen eller vinduet, må du klikke på utvidelsen på nytt for å slå den på igjen.
  • På [gjeldende nettsted]: Gir utvidelsen tillatelse til å automatisk lese og endre data på det gjeldende nettstedet.
  • På alle nettsteder: Gir utvidelsen tillatelse til å automatisk lese og endre data på alle nettsteder.

Gi eller fjern tilgang til et bestemt nettsted

 1. Åpne Chrome Chrome på datamaskinen din.
 2. Klikk på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser øverst til høyre.
 3. Klikk på Detaljer på den aktuelle utvidelsen.
 4. Legg til eller fjern et nettsted under «Tillatelser»:
  • Legg til: Klikk på Legg til til høyre for «Tillatte nettsteder».
  • Hvis du ikke ser dette alternativet, endrer du «La denne utvidelsen lese og endre alle dataene dine på nettsteder du besøker» til På bestemte nettsteder.
  • Fjern: Trykk på Mer Mer og så Fjern til høyre for nettstedet.

Avinstaller utvidelser

Se etter ikonet for utvidelsen til høyre for adressefeltet. Høyreklikk på ikonet og velg Fjern fra Chrome.

Dette gjør du hvis du ikke ser ikonet for utvidelsen:

 1. Åpne Chrome på en datamaskin.
 2. Klikk på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser øverst til høyre.
 3. Klikk på Fjern på utvidelsen du vil fjerne.
 4. Bekreft ved å klikke på Fjern.

Administrer utvidelsene dine

 1. Åpne Chrome på en datamaskin.
 2. Klikk på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser øverst til høyre.
 3. Utfør de ønskede endringene:
  • Slå på/av: Slå utvidelsen på eller av.
  • Tillat inkognito: Klikk på Detaljer på utvidelsen. Slå på Tillat i inkognitomodus.
  • Reparer skadede utvidelser: Finn en skadet utvidelse og klikk på Reparer. Bekreft ved å klikke på Reparer utvidelsen.
  • Tillat tilgang til nettsteder: Klikk på Detaljer på utvidelsen. Ved siden av «La denne utvidelsen lese og endre alle dataene dine på nettsteder du besøker» endrer du tilgangsnivået til enten Ved klikk, På bestemte nettsteder eller På alle nettsteder.
Bruk utvidelser på andre datamaskiner

Du kan bruke utvidelsene dine på en hvilken som helst datamaskin ved å logge på Chrome.

Plasser på verktøyraden

Se etter ikonene for utvidelsene dine til høyre for adressefeltet.

 1. Åpne Chrome på en datamaskin.
 2. Dra ikonet for utvidelsen til ønsket sted.

Skjul utvidelser

 • Klikk på høyre side av adressefeltet ditt og dra det mot høyre for å skjule utvidelser.
 • Høyreklikk på det aktuelle ikonet og velg Skjul i Chrome-menyen for å skjule en bestemt utvidelse.
 • Klikk på Mer Mer for å se de skjulte utvidelsene dine.

Vis utvidelser

 • Klikk på høyre side av adressefeltet og dra det mot venstre for å vise utvidelser du har skjult.
 • Klikk på Mer Mer for å vise skjulte utvidelser på verktøyraden igjen. Høyreklikk på det aktuelle ikonet og velg Vis i verktøyraden.
  • Enkelte utvidelser har ikke dette alternativet.
Fjern mulig skadelig programvare

Hvis du har reparert en skadet utvidelse, men den fremdeles er skadet, kan det hende at et mistenkelig program endrer filene i denne utvidelsen.

 1. På Windows-datamaskiner: Sjekk om det er skadelig programvare på datamaskinen din.
 2. På Windows-, Mac- eller Linux-datamaskiner: Kjør en antivirusprogramvare eller et program som fjerner skadelig programvare. Fjern eventuelle programmer som kan påvirke Chrome.
 3. Reparer utvidelsen på alle datamaskiner:
  1. Åpne Chrome på en datamaskin.
  2. Klikk på Mer Mer og så Flere verktøy og så Utvidelser øverst til høyre.
  3. Finn en skadet utvidelse, og klikk på Reparer. Bekreft ved å klikke på Reparer.
 4. Hvis dette ikke fungerer, går du til Hjelpeforumet for Chrome og deler situasjonen din med oss.