Giới thiệu về Cửa hàng Chrome trực tuyến

Bạn có thể tìm thấy ứng dụng, tiện ích và chủ đề trình duyệt cho trình duyệt Google Chrome trong Cửa hàng Chrome trực tuyến. Với những bổ sung này, bạn thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn với Chrome.

Làm được nhiều việc hơn với các ứng dụng dành cho Chrome

Với các ứng dụng, bạn có thể thực hiện được các công việc như tạo tài liệu, chỉnh sửa ảnh và nghe nhạc. Các ứng dụng hoạt động giống như các chương trình phần mềm mà bạn cài đặt trên máy tính của mình nhưng điểm khác biệt chính là bạn sử dụng chúng ngay trong trình duyệt. Nếu sử dụng Gmail, Google Maps hoặc các trang web như Pandora có nghĩa là bạn đang sử dụng ứng dụng. Duyệt qua ứng dụng trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Chọn tải xuống tiện ích Bản đồ, bạn có thể nhận chỉ đường tới các địa chỉ mà bạn thấy trên web với một cú nhấp chuột. Duyệt qua tiện ích trong Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Xem video về cách sử dụng tiện ích

Bạn tìm kiếm một ngôn ngữ khác? Chọn phụ đề video bằng ngôn ngữ của bạn.

Cá nhân hóa Chrome bằng chủ đề trình duyệt

Bạn có thể thay đổi giao diện của trình duyệt Google Chrome bằng chủ đề trình duyệt. Ví dụ: nếu bạn chọn chủ đề núi, bạn sẽ thấy hình ảnh này bất cứ khi nào bạn sử dụng Chrome thay vì thiết kế mặc định. Duyệt qua chủ đề.

Xem video về cách sử dụng chủ đề trình duyệt

Bạn tìm kiếm một ngôn ngữ khác? Chọn phụ đề video bằng ngôn ngữ của bạn.

Truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến

Bạn có thể tìm thấy Cửa hàng Chrome trực tuyến bằng cách truy cập https://chrome.google.com/webstore/.

Bạn có thể tìm thấy mẹo về cách duyệt qua cửa hàng và hướng dẫn chi tiết cho cài đặt ứng dụng, tiện íchchủ đề.

Web apps and the Chrome Web Store

Learn about how the Chrome Web Store can help you get things done.